Syvä laskimotukos – hoito

 

LMWH annokset laskimotukoksessa

Enoksapariini (Klexane/Inhixa) 

1 mg/kg x2 s.c.   

Daltepariini (Fragmin) 

100 ky/kg x 2 s.c.  

Tintsapariini (Innohep) 

175 KY/kg x1 s.c.: 

< 60 kg 10 000KY 

60-80kg 14 000KY 

> 80kg 18 000 KY 

 

Huom. hoidon seuranta Anti-FXa-mittauksin (jos hoito pitkittyy > 5vrk tai suuri vuotoriski): 

Tavoite: Anti-FXa 0. 0.5  ennen seuraavaa pistosta 

 

Peroraalinen antikoagulaatiohoito laskimotukoksessaPotilas saa suorista antikoagulanteista korvattavuuden reseptimerkinnällä 6kk ajaksi 

Taulukko jatkuu oikealle ->

 

ALOITUSANNOS JA KESTO 

LMWH tarve 

JATKOANNOS AD 6KK 

Profylaksia annos > 6 kk 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

ELIQUIS 

10mg 1x2 

7 vrk 

EI 

5mg 1x2 

7 vrk jälkeen 

2.5mg 1x2 

Ei eteisvärinässä sovellettavia annospienennyksiä 

XARELTO 

15mg 1x2 
3 vko 

EI 

20mg 1x1 

3 vko jälkeen 

10mg 1x1 (harkitse 20mg 1x1 komplisoituneissa tapauksissa) 

Ei eteisvärinässä sovellettavia annospienennyksiä 

LIXIANA 

60mg 1x1 

5 vrk LMWH 

hoidon jälkeen 

Alkuun LMWH 5 vrk 
 

60mg 1x1 

60mg 1x1 

30mg 1x1, jos eGFR<50 ml/min tai <60kg 

PRADAXA 

150mg 1x2 
5 vrk LMWH 

hoidon jälkeen 

Alkuun LMWH 5 vrk 

150mg 1x2 

150mg 1x2 

110mg 1x2, jos eGFR 30-50 ml/min tai > 80v 

MAREVAN 

5mg tai 3mg kahtena päivänä, sitten INR mukaan 

Alkuun LMWH, kunnes 

INR 2 vähintään 2vrk ajan 

INR 2.0-3.0 

INR 2.0-3.0 

Ei ensisijaisesti iäkkäille > 80v tai jos vuotoriski on muuten suurentunut 

 • Potilailla, joilla on ohimenevä vaaratekijä, hoidon kesto on vähintään 3 kuukautta   
 • Potilailla, joilla on ensimmäinen idiopaattinen tukos, hoitoaika on vähintään 6 kuukautta  
  • Jos vuotoriski on suuri, tulee harkita 3kk hoitoa 
  • Jos vuotoriski on pieni, tulee harkita pysyvää hoitoa 
  • Jos tukos on ollut henkeä uhkaava, tulee harkita pysyvää hoitoa 
 • SLT:n ja KE:n sairastaneista 30 % sairastuu uuteen tukokseen 5 vuoden kuluessa 
  • Valtaosa uusiutumisista ilmaantuu ensikuukausina AK-hoidon lopettamisen jälkeen 
  • Kaikille potilaille, joilla AK-hoitoa ei jatketa ≥ 6kk, suositellaan estohoitoon ASA 100mgx1 
  • Jos potilaalla todettu idiopaattinen SLT/KE, joka ei kuitenkaan indisoi pysyvää AK-lääkitystä, on riskitilanteissa suositeltava 1kk tukosprofylaksi (esim. suuri leikkaus) 
 • Tee B-lausunto suorasta antikoagulantista ≥ 6kk hoitoon (Kela 379) 
Altistava tekijä  Kesto 
Ensimmäinen tukos potilaalla, jolla on tilapäinen altistava tekijä (esim. leikkaus, trauma, immobilisaatio, hormonaalinen ehkäisy tai hormonikorvaushoito, raskaus)  3 kk 
Ensimmäinen tukos ilman altistavaa tekijää
Ei vuotoriskiä 
Vähintään
6 kk
Vuotoriski 3kk
Ensimmäinen tukos potilaalla, jolla on esimerkiksi jokin seuraavista pysyvistä vaaratekijöistä: 
 • aktiivinen syöpä
 • fosfolipidivasta-aineita toistetuissa laboratoriomäärityksissä (3 kk välein) 
 • hyytymistekijä V:n tai II:n homotsygoottinen geenivirhe 
 • antitrombiinin tai proteiini C:n pysyvä vajaus 
 • proteiini S:n pysyvä vajaus ja laskimotukokset lähisuvussa 
 • kahden tai useamman trombofilian yhdistelmä 
 • yksilöllisen arvion mukaan, jos muu pysyväisluonteinen riskitekijä
Pysyvä* 
Ensimmäinen henkeä uhkaava tukos ilman altistavaa tekijää  Pysyvä* 
Ensimmäinen tukos ilman altistavaa tekijää epätavallisessa paikassa (esim. vatsan alueen laskimoissa, sinuslaskimotukos)    Pysyvä* 
Toistunut tukos ilman altistavaa tekijää  Pysyvä* 


*Antikoagulaatiohoidon turvallisuutta ja sopivuutta arvioidaan säännöllisin seurannoin. Esimerkiksi merkittävän verenvuotokomplikaation jälkeen hoidon jatko arvioidaan tapauskohtaisesti. Muokattu lähteestä: Käypä Hoito, Duodecim

 • Tyypillinen SVA SLT:n jälkeen (huomioi ammatin fyysisyys) 
  • Distaalinen tukos 1-2 vko 
  • Proksimaalinen tukos 3-4 vk 
 • Jos raajassa on selvä turvotus, alkuvaiheessa käytetään joustavaa kierresidosta turvotuksen vähentämiseksi ja laskimopaluun parantamiseksi. 
 • Ak-hoidon aloittamisen jälkeen potilas saa liikkua 
 • Potilasta ei tarvitse ottaa sairaalahoitoon, jos:
  • yleistila on hyvä
  • AK-hoito on aloitettu
  • Komplikaatioita (massiivi turvotus, raajan vitaliteetti uhattuna, epäily KE:stä) ei ole 
 • Sopiva kipulääke on Parasetamoli/Panacod 
 • Raskaana olevien SLT hoito aloitetaan sairaalassa. Ks. Raskaus 
 • Hoitosukka vähentää turvotusta tai kipua 
  • yleensä puristusluokka 2 ja polvimitta 
  • Sukka puetaan aamuisin sängyssä alaraajan ollessa kohoasennossa 
 • Kajoavan hoidon kriteereinä nivussiteen yläpuolelle ulottuva (iliofemoraalinen) ja vaikeaoireinen (kipu ja turvotus) tukos 
 • Kajoavan hoidon vaihtoehtoja ovat
  • paikallinen liuotushoito
  • mekaaninen/farmakomekaaninen trombektomia
  • kirurginen trombektomia 
 • Paikallista trombolyysihoitoa harkitaan nivussiteen yläpuolelle ulottuvassa SLT:ssa, kun 
  • tukos on vaikeaoireinen ja raaja on vahvasti turvoksissa ja 
  • oireet ovat kestäneet enintään 2 viikko 
 • Kajoava hoito saattaa estää postromboottisen syndrooman (PTS) syntymistä nivustason yläpuolisessa vaikeassa tukoksessa
 • Trombolyysihoitoa harkitaan myös vastaavanlaisissa yläraajatukoksissa 
 • Päätös trombolyysihoidosta voidaan lykätä seuraavaan päivään, ellei raajan vitaliteetti ole uhattuna 
 • LMWH käytetään AK-hoitona kunnes hoitopäätös on tehty 
 • Konsultoi kajoavasta hoidosta verisuonikirurgia, joka suunnittelee hoidon toimenpideradiologin kanssa 
 • Jos tukos uusiutuu AK-hoidon aikana, pohdi onko kyseessä todellinen uusiutuminen vai vanhan jäänne? 
 • Voiko taustalla olla: 
  • huono hoitomyöntyvyys (tarkista e-reseptit: onko haettu lääkkeet?)
  • maligniteetti 
  • fosfolipidivasta-ainesyndrooma 
 • Jos tukos uusiutuu adekvaatin p.o. AK-hoidon aikana, harkitse siirtymistä 1kk ajaksi LMWH:iin hoitoannoksella anti-FXa mittausten ohjaamana 
 • Jos tukos tulee LMWH-hoidon aikana, mittaa anti-FXa ja pyri hoitoalueen yläreunaan tai sen yli (0.5U/ml) 
  • Suora antikoagulantti on tutkimuksissa ollut tehokkaampi estämään uusintatukoksia kuin LMWH
 • Ensimmäisen proksimaalisen SLT:n sairastaneille 13%:lle ja kaikista SLT-potilaista  
  • 30%:lle kehittyy 2v kuluessa lievä 
  • 10%:lle keskivaikea  
  • 3%:lle vaikea posttromboottinen oireyhtymä (PTS), eli laskimotukoksen aiheuttama syvien laskimoläppien vaurio. 
 • Lievä PTS aiheuttaa alaraajan pigmentaatiota 
 • Keskivaikea PTS turvotusta tai kipua  
 • Vaikea PTS runsaasti oireita ja säärihaavoja 
 • PTS:lle altistaa SLT:n proksimaalinen sijainti, saman raajan toistuva tukos, oireiden jatkuminen diagnoosin jälkeen ensimmäisen kuukauden ajan, lihavuus, korkea ikä, naissukupuoli ja heikosti toteutunut ak-hoito 
 • Kajoava hoito saattaa estää PTS:n syntymistä nivustason yläpuolisessa vaikeassa tukoksessa 
 • Rutiininomaisesta lääkinnällisen hoitosukan käytöstä ei ilmeisesti ole hyötyä PTS:n estossa, mutta se voi vähentää turvotusta tai kipua

Diagnoosi 

 • Usein suonikohjuihin liittyvä pinnallisten laskimoiden tromboosi ja yleensä myös seinämän inflammatorinen tulehdus 
  • Tromboflebiitille altistavia tekijöitä ovat laskimon intiman vaurio, hidastunut laskimovirtaus ja lisääntynyt hyytymisalttius.  
  • Voi esiintyä ilman altistavaa tekijää 
  • Harvoissa tapauksissa liittyy vaskuliitteihin 
 • Affisioituneella suonialueella  
  • Kipua, punoitusta ja turvotusta 
  • Laskimo on kova ja aristava. 
  • Laajoissa flebiiteissä todetaan kuume ja CRP:n lievä nousu 
 • ≥ 5cm mittaisista pinnallisista laskimotukoksista 20% etenee syväksi laskimotukokseksi ja 4% KE:ksi 
 • Uä on aiheellinen diagnoosin varmistamiseksi ja SLT:n poissulkemiseksi 
 • FIDD:n mittaamisesta ei ole hyötyä pinnallisen ja syvän laskimotukoksen erotusdiagnostiikassa. 
 • Syvien laskimoiden affisioituminen on todennäköisempää, jos tromboflebiitti on polven yläpuolisella alueella, erityisesti reiden yläosan alueella, tai pohkeen yläosassa 
 • Lihaslaskimotukos ei ole pinnallinen tukos vaan hoidetaan kuin distaalinen syvä laskimotukos

Hoito 

 • Hoito ainakin suuren riskin potilaille, jos  
  • tromboflebiitti on pituudeltaan >5cm tai 
  • <3cm etäisyydellä nivustaipeen safenofemoraalijunktiota 
 • Hoidon kesto on 6 vkoa 
 • Ensijaisena hoitona on Rivaroksabaani (Xarelto) 10mg 1x1 
 • Toissijaisesti enoksapariini (Klexane/Inhixa) 60mg 1x1 sc. tai fondaparinuuksi (Arixtra)2,5mg 1x1 sc. 
 • Raskaana olevalla potilaalla:
  • Hoitona 2 viikon hoitoannoksinen LMWH 
  • Loppuraskauden ajaksi normaali profylaktinen LMWH  annos 
  • Herkästi alaraajan kaikututkimus, jos epäily trombin etenemisestä
 • Rinnalla paikallisesti Trombosol/NSAID-voiteet  
 • Jos AK-hoidon kriteerit eivät täyty 
  • Paikallishoito ja NSAID po/paikallisesti 
 • Liikkuminen on sallittua ja suotavaa 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *