Tintsapariini (Innohep)

Käyttöaiheet 

 • Laskimotromboosin esto ja hoito 
  • Munaisten vajaatoimintapotilaiden tukoksen hoito ja profylaksia 
  • Tintsapariini ei näytä kumuloituvan, jos eGFR > 20ml/min 
 • Keuhkoembolian hoito 
 • Hemodialyysi 

Farmakokinetiikka 

 • Puoliintumisaika 3-4h 
 • Huippupitoisuus 4-6h 

Profylaksia 

 • Trombiprofylaksiassa annetaan tintsapariinia 3500-4500 IU x 1 ihon alle (s.c.) riippuen tromboosiriskistä 

Hoitoannos 

 • Tintsapariini 175 IU/ kg x 1 ihon alle 24h välein 
Ohjeellinen annos eri painoluokille - 175 IU/kg ihonalaisena injektiona kerran päivässä 
Kg*  Kansainvälinen yksikkö (IU)  Injisoitava määrä (ml) 
32-37  6000  0.30 
38-42  7000  0.35 
43-48  8000  0.40 
49-54  9000  0.45 
55-59  10 000  0.50 
60-65  11 000  0.55 
66-71  12 000  0.60 
72-77  13 000  0.65 
78-82  14 000  0.70 
83-88  15 000  0.75 
89-94  16 000  0.80 
95-99  17 000  0.85 
100-105  18 000  0.90 

* yllä olevaa laskentakaavaa tulee käyttää annosmäärityksessä myös <32 kg:n tai >105 kg:n painoisille potilaille. 

 

Seuranta 

 • Lyhytaikaisessa (<5vrk) hoidossa ei rutiini anti-FXa määritystä ei tarvita 
 • Suuren vuotoriskin potilailla (mm. munuaisten vajaatoiminta, iäkkäät, syöpäpotilaat) tulee anti-Fxa määrittää ainakin kertaalleen >5vrk hoidon aikana 

Muuta 

 • Voidaan kumota protamiinilla n. 70-80%:sti 
 • Estää suhteessa enemmän trombiinia kuin muut LMWH 
 • Ei suositella tekoläppäpotilaiden antikoagulaatioon 

Hinta ja korvattavuus 

 • Innohep valmisteella on 6kk Kela-korvaus reseptimerkinnällä ”tromboembolia, laskimotukos ja keuhkoembolia + pvm”  
 • Yli 6kk hoitoon tarvitaan B-lausunto Kelalle 
  • Edellytys: syöpähoitojen aikana tullut SLT/KE ja hoito jatkuu yli 6kk ajan 
 • Hinta potilaalle korvattuna 
  • Profylaksia-annos: 4500 IU 2.8 €/vrk 
  • Hoitoannos (80kg) 14000 IU: 6.2 €/vrk