Hepariini

 • Fraktioimaton hepariini UFH (Heparin Leo)  
 • Antikoagulaatiovaikutus perustuu antitrombiinista riippuvaan hyytymistekijä Xa:n estoon 
 • Estää tehokkaasti myös trombiinia (LMWH:lta puuttuu trombiinin estovaikutus) ja muita hyytymistekijöitä, mm. FVIII 
 • Trombiinin esto heikentää fibriinin muodostusta ja trombiinin indusoimaa verihiutaleaktivaatiota 
 • Lyhytvaikutteinen (T ½ 90 min) 
 • Ei kumuloidu munuaisten vajaatoiminnassa (kuten LMWH)  
 • Kumottavissa protamiinilla (hyperlinkki) 
 • Harvinainen haitta immuunivälitteinen trombosytopenia eli HIT tyyppi II (yleensä 5-14 vrk ensimmäisestä annoksesta) 
 • Laskimoon annetun hepariinin puoliintumisaika on vaihteleva (30 min – 2 h) ja vaste yksilöllinen, jonka vuoksi hoitovasteen mittaaminen on keskeistä (ACT/APTT) 
 • Annos on yleensä 70–100 IU/kg 
 • ACT tavoite pallolaajennus toiminnassa 
  • Tavanomainen PCI > 250 
  • Antegradisessa CTO PCI > 300 
  • Retrogradisessa CTO PCI > 350 
 • ACT tavoite TAVI toiminnassa: > 250 
 • Hepariini-infuusio voi olla hyvä vaihtoehto, jos potilaalla on yhtä aikaa sekä suuri vuotoriski että tromboottinen tapahtuma 
 • PVK, APTT, K, Na, Krea ennen aloitusta 
  • Normaali APTT 23-33s (Islab 
 • Hoito aloitetaan antamalla bolus 80 IU/ KG ja jatkoon infuusio 18 IU / KG 
  • Mikäli edeltävästi mennyt LMWH, ei bolusta anneta 
 • Hoidon seuranta joko APTT tai ACT mittauksin 
  • APTT tavoite: n. 2-2.5x perustason: 1.5x vuotoriskissä ja 3x suuressa tukosriskissä 
  • ACT tyypillisesti 250-300 

Hepariini –infuusion tavallisimmat infuusionopeudet ja annosmuutokset 

PAINO (KG) 

INFUUSIONOPEUS (ml/h) 
Hepariini-infuusion vahvuus: 20 000 IU/ 500 ml 0.9% NaCl tai G5 = 40 IU /ml 

 

Aloitusannos (18 IU/kg/h) 

Annosmuutos 

1 IU/kg/h 

Annosmuutos 

(2 IU/kg/h) 

Annosmuutos 

(4 IU/kg/h) 

Aloitusannos vuotoriskipotilaat 

(12-15 IU/kg/h) 

40 

18 

1 

2 

4 

12 - 15 

50 

23 

1 

3 

5 

15 - 18 

60 

27 

2 

3 

6 

18 - 22 

70 

32 

2 

4 

7 

21 - 26 

80 

36 

2 

4 

8 

24 - 30 

90 

41 

2 

5 

9 

27 – 34 

100 

45 

3 

5 

10 

30 - 38 

110 

50 

3 

6 

11 

33 – 41 

120 

54 

3 

6 

12 

36 – 45 

130 

59 

3 

7 

13 

39 – 49 

140 

63 

4 

7 

14 

46 - 52 

150 

68 

4 

8 

15 

45 – 56 

160 

72 

4 

8 

16 

52 – 60 

170 

77 

4 

9 

17 

51- 64 

180 

81 

5 

9 

18 

54 - 68 

HUS ohje 2017. 

 • Hepariinin (UHF) neutralisaatio: 1 ml protamiinisulfaattivalmistetta neutralisoi noin 1400 KY hepariinia. 
  • Lisäannokset voivat olla tarpeen, sillä protamiinisulfaatti poistuu verestä hepariinia ja etenkin pienimolekyylistä hepariinia nopeammin 
 • Kertainjektiona (bolusannos) saa antaa enintään 5 ml (7000 KY) 
 • 50 mg protamiinisulfaattia).Pienimolekyylisen hepariinin neutralisaatio: Suositusannos yleensä 1 ml protamiinisulfaattivalmistetta per 1000 anti-Xa KY pienimolekyylistä hepariinia. 
 • Protamiinisulfaatin anto saattaa aiheuttaa vaikeaa hypotensiota etenkin, jos lääke annetaan liian nopeasti 
 • Protamiinisulfaatin aiheuttaman yliherkkyyden (myös anafylaktisten reaktioiden) riskitekijöitä: ‒ kala-allergia