Antikoagulanttien kumoaminen

Taulukko jatkuu oikealle ->

Vaikuttava aine Apiksabaani, edoksabaani, rivaroksabaani Varfariini Tikagrelori Klopidogreeli, prasugreeli Enoksaparini, tintsapariini, daltepariini Dabigatraani
Kauppanimi Eliquis, Lixiana, Xarelto Marevan Brilique Plavix, Efient

Klexane/Innoxa,
Innohep, Fragmin

Pradaxa
Vaikutuskohde Suora FXa esto K-vitamiini rippuvaisten hyytymistekijöiden synteesin esto Kompetitiivinen verihiutaleiden esto Pysyvä verihiutaleiden esto FXa, trombiini Suora trombiinin esto
Laboratoriomääritys Matala Anti-fXa poissulkee lääkevaikutuksen INR Ei ole Ei ole Anti-fXa P-trombai
Vaikutuksen spontaani häviäminen 30 h 2-5 vrk 3-5 vrk 5-7 vrk 12-24 h riippuen annoksesta 1-5 vrk
Kumoaminen 
Leikkaus 24-48 h Tauota ja odota K-vitamiini 5 mg po Tauota ja odota. Kumoutuu huonosti trombosyyttisiirrolla vaikutusmekanismin takia Trombosyyttisiirto 8-12 yks Protamiini 1 mg/100 ky LMWH:ta Tauota ja odota
Leikkaus < 24 h, pieni vuotoriski Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Ondexxya PCC 1-2 amp INR-tasosta riippuen + K-vitamiini 5 mg po tai 2,5 mg iv Jääplasma 1-2 pussia (sitoo aktiivista tikagreloria), trombosyyttisiirto tarvittaessa Trombosyyttisiirto 8-12 yks Protamiini 1 mg/100 ky LMWH:ta Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Praxbind
Leikkaus < 24 h, suuri vuotoriski Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Ondexxya PCC 1-2 amp INR-tasosta riippuen + K-vitamiini 5 mg po tai 2,5 mg iv Jääplasma 2-4 pussia (sitoo aktiivista tikagreloria), trombosyyttisiirto tarvittaessa Trombosyyttisiirto 8-12 yks Protamiini 1 mg/100 ky LMWH:ta Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Praxbind
Hätätilanteet, vuoto MTP, PCC, Ondexxya  MTP, PCC, K-vitamiini MTP, jääplasma, trombosyyttisiirto 8-12 yks MTPPCC, trombosyyttisiirto 8-12 yks MTP, Protamiini 1 mg/100 ky LMWH:ta MTP, Praxbind 
MTP = Massive transfusion protocol           
PCC = Protrombin complex contentrate (Cofact, Octaplex)