Antikoagulaatiohoidon hoitoketju

Eteisvärinä

Diagnoosi ja tutkimukset
Antikoagulaatiohoito
Akuutin eteisvärinän (<48h) hoito
>48h kestäneen eteisvärinän hoito
Rytmi- ja sykkeenhallinta
Pysyvä eteisvärinä

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

Keuhkoembolia - diagnoosi
Keuhkoembolia - hoito
Syvä laskimotukos - diagnoosi
Syvä laskimotukos - hoito
Etiologiset ja tukostaipumus- selvittelyt
Tukosprofylaksia

Toimenpide ja leikkaus

Potilasvalinta
Tauotus ennen toimenpidettä
Toiminta toimenpide- päivänä
Toimenpiteen jälkeen
Päivystystoimenpiteet
Radiologiset toimenpiteet
Anestesiologille
Hammaslääkärille
Hoidonvaraajalle

Vuoto

Vähäinen vuoto
Runsas tai vaikeasti hallittava vuoto
Vuodon lähde -huomioitavaa
Antikoagulanttien kumoaminen
Verihiutale-estäjien kumoaminen
Vuoto/tromboosi-tilanne
Vuotoshokki - arviointi

Mekaaninen tekoläppä

Varfariini (Marevan)
INR tavoite- tasot
INR alle hoitotason
Läppäpotilaan ajoterveys