Anti-FXa seuranta

Anti-FXa mittaus

Anti-FXa mitataan, jos LMWH-käyttö pitkittyy ≥ 5pv​

Näyte otetaan ennen seuraavaa annosta (jäännöspitoisuus)​

KlexaneFragminInnohep

Hoitoannoksen tavoitearvo: 0.3-0.5 U/ml ennen seuraavaa annosta

Tukoksen estohoidossa tavoitearvo on 0.1-0.3 U/ml ennen seuraavaa annosta

Fondaparinuuksihoito (Arixtra): 
​Mitattu AntiFXa x 0.80
= lääkevaikutuksen taso

Danaparoidihoito (Orgaran):​

​Mitattu AntiFXa x 0.77
= lääkevaikutuksen taso

  • Pitoisuus mittaa vain yllä mainittujen antikoagulanttien aiheuttaman hyytymistekijä X:n aktiivisuuden estovaikutusta​
  • Mittaus on aiheellista lapsipotilailla, suurentuneen vuotovaaran, maksan ja munuaisten vajaatoiminnan ja raskauden yhteydessä tai arvioidessa huomattavan obeesien tai pienipainoisten potilaiden annosta
  • Pitoisuuksia seurataan myös dialyysin ja plasmanvaihtojen yhteydessä​
  • Munuaisten vajaatoiminnassa jopa profylaksiannos voi kumuloitua​
  • Liian pieni tai iso annos: annosmuutoksen jälkeen uusi anti-Fxa otetaan seuraavana päivänä ja sitten sairaalahoidon aikana 3-5 vrk kuluttua ja sen jälkeen harkinnan mukaan
  • Kotihoidossa olevalta potilaalta anti-Fxa mitaan vähintään 3kk välein ja aina sairaalahoitoon joutuessa