Enoksapariini (Inhixa, Klexane)

Käyttöaiheet 

 • Laskimotromboosin esto ja hoito 
 • Keuhkoembolian hoito 
 • Sydäninfarktin primaari-PCI tai trombolyysihoito 
 • NSTEMI ja UAP 
 • Hemodialyysi 

Farmakokinetiikka 

 • Puoliintumisaika 4-5h 
 • Huippupitoisuus 3-5h 

Profylaksia 

 • Trombiprofylaksia enoksapariinia 20-40 mg x 1 ihon alle (s.c) 
 • Jos tromboosiriski arvoidaan erityisen suureksi käytetään joskus isompaa annosta (20-40mg x 2 s.c.) 

Hoitoannos 

 • Enoksapariini 1 mg/kg ihon alle 12h välein 
  • Kerta-annos ei yleensä saa ylittää 100 mg 

Primaari-PCI ja trombolyysi  

 • Alle 75-vuotiaat: 0.5mg/kg i.v-bolus ja jatkohoito 1 mg/kg ihon alle 12h välein. 
 • Yli 75v trombolyysibolusta ei anneta ja jatkoannos on 0.75mg/kg x 2 s.c. 

Antikoagulaatio jatkuvan hemodialyysin yhdeydessä 

 • Annos 1-5 mg/h lääkärin määräämällä annostuksella. 

Seuranta 

 • Lyhytaikaisessa (<5vrk) hoidossa ei rutiini anti-FXa määritystä ei tarvita 
 • Suuren vuotoriskin potilailla (mm. munuaisten vajaatoiminta, iäkkäät, syöpäpotilaat) tulee anti-Fxa määrittää ainakin kertaalleen >5vrk hoidon aikana 

Muuta 

 • Jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, harkitse mieluummin tintsapariinia 
 • Enoksapariinia hoitoannoksilla käytettäessä HIT:n todennäköisyys on ≤ 0.5 % 
 • Voidaan kumota vuototilanteessa tai ennen leikkausta protamiinilla n. 50%:sti 

Hinta ja korvattavuus 

 • Klexane-valmisteella ei ole enää Kela-korvattavuutta 
 • InhixaEnoxaparin Becat ja Ghemaxan-valmisteilla on 6kk Kela-korvaus reseptimerkinnällä ”tromboembolia, laskimotukos ja keuhkoembolia + pvm”  
  • Yli 6kk hoitoon enoksapariinille ei ole mahdollista saada korvattavuutta 
 • lmeisesti ed. biosimilaarit ovat Klexane-valmistettava vastaavia, vaikka niistä ei ole tutkimusnäyttöä 
 • Hinta potilaalle (Inhixa) korvattuna 
  • Profylaksia-annos: 40mg 2.3 €/vrk 
  • Hoitoannos 80mg x 2: 6.1 €/vrk