Potilasvalinta

 • Huom! Hoitoketju ja tauotusohjeistus koskee sellaisia toimenpiteitä, joihin liittyy potilaalle seurannaishaittaa aiheuttava vuotoriski. Käytännössä puhutaan muutamin poikkeuksin sairaalatoimenpiteistä.
 • Kirurgiasta seuraa aina hyytymistekijäaktivaatio, joka lisää tukosriskiä 
 • Valtaosalla ylipäänsä kirurgiaan soveltuvista potilaista tukosriski on kuitenkin korkeintaan kohtalainen ja on hoidettavissa samoja linjoja noudattaen 
 • Potilaille pyritään tarjoamaan maksimaalinen turvallinen antikoagulaatio-taso suhteessa ajan kanssa muuttuvaan vuotoriskiin 
 • Ohjeessa potilaat jaetaan kolmeen hoitoprotokollaan riippuen tulossa olevan leikkauksen vuotoriskistä 
  • Joko hoitoa ei tauoteta lainkaan tai sovelletaan rutiinitaukoa
 • AK hoidon indikaatioiden painavuus 
 • Lisätietoa ja yleisperustelut toimintamallille
 • Joskus potilaan kokonaisedun kannalta on päivystys/kiireellinen leikkaus on parempi kuin leikkauksen viivästyttäminen AK-hoidon takia (esim. lonkkamurtumapotilaat) 
 • Rutiiniprotokollan mukaan hoidetaan 
 • Tarkempaa harkintaa ja soveltamista edellyttävät (ks. tukosriskin arviointi)
  • Mitraalikeinoläppä 
  • Raihnas/monisairas eteisvärinäpotilas CHA2DS2VASc≥7)
  • Raihnas/monisairas aorttakeinoläppäpotilas 
  • Tuore alle 1 v tromboottinen tapahtuma (sydäninfarkti, aivoinfarkti, TIA, keuhkoembolia tai laskimotromboosi )
  • Eteisvärinä ja aktiivinen syöpäsairaus
  • Potilas, jolla leikkausindikaationa on iskeeminen sairaus, lähinnä ASO-tauti
 • Rutiiniprotokollaan soveltumattomien potilaiden perioperatiivinen hoito suunnitellaan yksilöllisesti anestesialääkärin toimesta tarv. kardiologia konsultoiden
  • Valtaosa hyötyy muutenkin anestesialääkärin arviosta perussairauksien hoidon optimoimiseksi 
  • Toisaalta näiden potilaiden elektiivinen leikkauspäätös ei muutenkaan ole suoraviivainen 
  • Käytännön hoito mukailee suuren vuotoriskin protokollaa 
  • Jos et osaa yksittäisen monisairaan potilaan kohdalla päättää toimintatavasta, tee konsultaatio 
  • Anestesialääkärin kirjallinen konsultaatiopyyntö: leikkauspotilaan preoperatiiviset tutkimukset 
 • Jononhoitaja ohjelmoi ja ohjeistaa preoperatiivisen lääketauon määrityksen mukaan taulukosta 
 • Marevan-potilailla INR mitataan n. 4 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä 
  • Ma potilaat edellisenä to  
  • Ti-to potilaat edellisenä pe  
  • Pe potilaan saman vko ma 
 • Anestesialääkäri vastaa peroperatiivisesta hyytymisstatuksen hoidosta yhdessä kirurgin kanssa 
 • Leikkauksen jälkeisestä hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden käytöstä vastaa kirurgi tarvittaessa anestesialääkäriä konsultoiden 
 • Tavoitteena on asteittainen paluu normaaliin antikoagulaatiohoitoon leikkauksen aiheuttamaan vuotoriskiin suhteutetussa ajassa 
  • Pienen vuotoriskin leikkauksissa 1-5 vrk 
  • Suuren vuotoriskin leikkauksissa viimeistään 2 viikossa 

Mitättömän vuotoriskin toimenpiteitä

Pienen vuotoriskin toimenpiteitä

Suuren vuotoriskin toimenpiteitä

Kaikki käsikirurgia

Pleuradreenin asetus

Sormi- ja varvasamputaatio

 

Diagnostinen endoskopia ilman biopsioita

Muovistentin poisto

Pukamien hirtto

Endospongen asetus

 

Kierukan asetus/poisto

Kolpo- ja hysteroskopia

 

Kynnen kirurgia

Sormien ja varpaiden verityhjiökirurgia

Luomen poisto

Ihomuutoksen kauhonta

Aterooman poisto

Nivelpunktio

Lihas- ja temporaaliarteriabiopsia

 

Max-punktio

Poskiontelohuuhtelu

Kaikki päiväkirurgia

Valtaosa tyräkirurgiasta

Sappikirurgia

Perianaalikirurgia

Valtaosa ihon ja subkutiksen kirurgiasta

Raajojen alueen verisuonikirurgia

Pienet torakoskooppiset keuhkoleikkaukset

Osa laparoskooppista suolistokirurgiaa

Elektiivinen endoprotetiikka

Ulkoisten sukupuolielinten kirurgia

Endoskooppinen urologinen kirurgia

Laparoskooppiset adnex toimenpiteet

Tahdistintoimenpiteet

Silmän etuosan kirurgia

Gastro- ja kolonoskopia

Bronkoskopia

Suurten luiden traumaortopedia

Avoin laaja-alainen suolistokirurgia

Haima-, maksa- ja ventrikkelikirurgia

Peräsuolikirurgia

Kilpirauhaskirurgia

Kaulan ja torson alueen verisuonikirurgia

Kallonsisäinen kirurgia

Spinaalikirurgia

Laparoskooppinen tai avoin urologinen kirurgia

Kohdun poisto

Silmän takaosan kirurgia