Tauotus ennen toimenpidettä

  • Mitraalikeinoläppä 
  • Monisairas/raihnas eteisvärinäpotilas (CHA2DS2VASc≥7)
  • Monisairas/raihnas aorttakeinoläppäpotilas 
  • Tuore alle 1 v tromboottinen tapahtuma (aivohalvaus, sydäninfarkti, keuhkoembolia)
  • Laskimotromboosi ja aktiivinen syöpäsairaus
  Pieni vuotoriski
Suuri vuotoriski
Eliquis (apiksabaani)  48 h 72 h
Lixiana (edoksabaani)  48 h 72 h
Xarelto (rivaroksabaani)  48 h 72 h
Pradaxa (dabigatraani)  72 h 96 h

Marevan (varfariini)

Mittaa INR 4 vrk preop  

Kaikki toimenpiteet
INR > 3.5  4 vrk
INR 3-3.5  3 vrk
INR 2,5-3  2 vrk
INR alle 2,5  1 vrk 

Edellytykset tauotukselle DAPT-hoidossa (trombosyyttien kaksoisesto) 

  • Jos potilaalle on tehty 6 kk kuluessa kajoava sepelvaltimotoimenpide (PCI), konsultoi aina toimenpidekardiologia ennen lääketaukoa
  • Yleisperiaate on, että 1 kk sisään lääkkeitä ei saa tauottaa, jos ahtauma on hoidettu stentillä 
  • Jos sepelvaltimoahtauma on hoidettu lääkepallolla (DCB, DEB) on tauotus yleensä heti mahdollista 
  • Jos DAPT-lääkityksen käyttöperuste on neurologinen, harkinta tapauskohtaisesti
  Kaikki leikkaukset 
Efient (prasugreeli)  7 vrk
Plavix (klopidogreeli)  5 vrk
Brilique (tikagrelori)  5 vrk
ASA Jatkuu aika
Dipyridamoli  Jatkuu aina

 

LMWH-valmisteet 

 Lääkeaine 

Tauon pituus 

LMWH (profylaksia-annokset) 

Profylaksia annos: 12 h  

Klexane/Inhixa (enoksapariini) ≤40 mg/vrk 

Innohep (tintsapariini) ≤5000 yks/vrk 

Terapeuttinen annos: 24 h 

Fragmin (daltepariini) ≤5000 yks/vrk 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *