>48h kestäneen eteisvärinän hoito

 • Pohdi tuleeko kyseeseen rytmi- vai sykekontrolli
 • Tee tarvittaessa paperikonsultaatio (ks. läheterakenne)
  • Soita vain, jos välttämätöntä: kardiologikonsultti puh. 050-4757983 
 • >48 tuntia jatkuneessa eteisvärinässä ilman edeltävää antikoagulaatiohoitoa tehtyyn rytminsiirtoon liittyy CHA2DS2VASc-pisteisiin korreloituva aivohalvaus tai muu emboliavaara (hyvin suuren riskin potilaalla jopa 10% luokkaa) 
  • Rytminsiirtoa ei saa tehdä, jos eteisvärinä on alkanut > 48h sitten tai alkamisajankohta on epäselvä, ellei jokin seuraavista ehdoista täyty: 
   • Suora antikoagulaatiohoito on ollut ollut säännöllisessä käytössä ≥ 3 viikon ajan tai 
   • Varfariini (INR > 2,0) on ollut hoitotasolla ≥ 3 viikon ajan tai 
   • Ruokatorviultraäänitutkimus (TEE) on poissulkenut eteiskorvaketrombin (tehdään yleensä vain, jos hemodynaamisesti heikosti siedetty/jatkuva iskemia)  
    • Voidaan harkita, jos sinusrytmin nopea palauttaminen on tarpeen vaikeiden oireiden takia (EHRA 3–4)  
    • Potilaalle annetaan enoksapariinia 1mg/kg tai Eliquis 10mg po ennen rytminsiirtoa 
 • Ilman edeltävää AK-hoitoa tai eteiskorvaketrombin poissulkea (TEE) tehdään rytminsiirto ainoastaan vain, jos potilaan hemodynamiiikka on epästabiili  
 • Tarvitseeko potilas syketasoa rauhoittavaa lääkitystä? 

Lähetteessä vaadittavat asiat: elektiivinen kardioversio 

Perussairaudet erityisesti sydänsairaudet ja toimenpiteet 
Lääkityslista tarkistettu ajantasalle 
Eteisvärinän historia: aiemmat kardioversiot ja rytmihäiriön estolääkitykset 
Verenpainetaudin hoitotasapaino 
Pituus, paino ja BMI 
Eteisvärinän alkuaika ja havaitsemistapa: oireinen alku, oireeton sattumalöydös jne? 
EHRA-luokitus (hyperlinkki) 
Mikä antikoagulaatiohoito aloitettu ja milloin? 
Jos B-lausunto on laadittu, niin mainitse se lähetteessä 
Kysymyksen asettelu