Tukosprofylaksia

 • Jokaisen sairaalaan joutuvan potilaan lääkkeellisen tromboosiprofylaksin tarve tulee arvioida
  • Tromboosiriski on yksilöllinen ja monitekijäinen
  • Apuna voi käyttää myös pisteytyksiä: HUS:n riskipisteytys
 • Tärkeimmät suuren riskin ryhmät
  • Akuutti vakava sairaus, erityisesti tehohoitoisuus (Riskilisä x 10)
  • Maligni perussairaus, etenkin levinnyt syöpä (Riskilisä x 10-20, ks. syöpäpotilaat)
  • Laaja leikkaus, etenkin rinta- ja vatsaontelon avokirurgia
  • Runsas verenvuoto​ (reaktiivinen myöhempi hyperkoagulaatio)
 • Erityisryhmä ovat potilaat, joilla on tiedossa hyytymishäiriö
  • Vahva trombofilia --> Yleensä potilaalla on jo ak-hoito
  • Vuotosairaus --> Hoito hematologin ohjauksessa
 • Tärkein ehkäisy on aktiivinen mobilisaatio ja vuodelevon välttäminen!
 • Tukosprofylaksian tulee jatkua vähintään sairaalahoidon ajan
  • Lääkkeellinen profylaksia - jos indisoitu - kesto min 7 vrk
  • Suuren riskin potilailla 10-30 vrk

 

 • Sovellusohje​ kirurgisilla potilailla
  • Minimikestoja sovelletaan ASA luokan 1-2-potilailla, jotka toipuvat komplikaatioitta
  • Hoida yhtä ryhmää suuremman riskin mukaan, jos potilaalla
  • Jos useita merkittäviä vuodoille altistavia tekijöitä
   • Harkitse profylaksian tarve kriittisesti
   • Antiemboliasukat
 • Konservatiivisen hoidon potilaiden indikaatiot ovat:
  • Tehohoito
  • Pitkittyneeseen (arviodaan olevan ≥ 4 vrk) vuodelepoon johtava infektio, neurologinen tai keuhko- tai sydänsairaus
 • Syöpäpotilas

Taulukko jatkuu oikealle ->

Riskitaso Absoluutti-nen riski Esimerkkileikkaus Esimerkkisairauksia​ Profylaksian kesto NNT (mikä tahansa VTE)
Hyvin matala < 0,5 %
 • Kaikki päiväkirurgia
 • Valtaosa plastiikkakirurgiaa
 • Endokriininen kirurgia
 • Transuretraalinen 
  urologia
 • Mobiilit sairaalapotilaat
 • Pinnalliset maligniteetit
 • Kipsattavat alaraaja-murtumat
 • Ei profylaksiaa
 • Sairaalassaolo-aika jos riskitekijöitä
>400
Matala 1,50 %
 • Laparoskooppinen suoli-kirurgia (myös koolonca)
 • Rintasyöpäkirurgia
 • Torakoskopia
 • Laparoskooppinen 
  urologia
 • Osastohoitoinen tyräkirurgia
 • Immobilisoituneet sairaalahoitoiset potilaat
 • Paikallinen syöpä
 • Sairaalassaolo-aika
 • 7-10 vrk jos riskitekijöitä
 • Lap koolon-ca 10 vrk
133
Keskisuuri 3 %
 • Avoin vatsaelinkirurgia
 • Obe-kirurgia
 • Torakotomia
 • Tekonivelortopedia
 • Suurten luiden traumaortopedia
 • Akuutisti sairaalahoitoiset syöpäpotilaat
 • Akuutti vakava yleissairaus
 • Trauma, polvitekonivel ja obe 10 vrk
 • Syövät ja lonkkatekonivel 30 vrk
67
Suuri 6 %
 • Haima- ja ventrikkeli-
  ca:n kirurgia
 • Monivammapotilaiden kirurgia
 • Tehohoitoiset potilaat
 • Levinnyt syöpä
 • 30 vrk
33
 • LMWH ja suorat antikoagulantit lienevät teholtaan vastaavia
 • Sairaalapotilaan tukosprofylaksia hoidetaan LMWH:lla
  • Imeytyminen varmaa ja annoksen säätö vaivatonta
  • Poikkeuksena tekonivelleikatut, joilla suora antikoagulantti heti mahdollinen
  • Korotettua annosta voi harkita esimerkiksi jos keskisuuren/suuren tukosriskin leikkauspotilas komplisoituu
 • Lääkevalinnassa Siun Sotessa tulisi kilpailutetun peruslääkevalikoiman puitteissa suosia halvinta tintsapariinia
  • Etuna myös ennustettavampi vaikutus vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa
 • Kotiutumisen jälkeisessä profylaksiassa suora antikoagulantti vaihtoehtona seuraavissa tilanteissa
  • Tekonivelkirurgia (vahva näyttö)
  • Potilaasta johtuvista syistä LMWH-profylaksian toteuttaminen käytännössä vaikeaa

LMWH annostelu

LMWH  

Paino < 50 kg  

Paino 50–100 kg  

Paino > 100 kg  tai keskisuuren tukosriskin leikkaus

Korotettu annos hyvin suuren riskin potilaille

 Tintsapariini 

50 IU/kg x 1

2500 yks x 1  

3500 yks x 1

4500 ky x 1

3500 yks x 2 (tai 8000 ky x 1) 

Enoksapariini 

0,5 mg/kg x 1

20 mg x 1

  40 mg x 1

60 mg x 1

40 mg x 2/ 80 mg x 1 

Suorien antikoagulanttien annostus

Lääke 

Annos  

Eliquis 

 • 2.5 mg x 2 12-24h operaatiosta 

Xarelto

 • 10 mg x 1 6-10h operaatiosta 
 • Indikaationa sairaus, jonka arvioidaan tullessa johtavan ≥ 4 vrk vuodelepoon 

Profylaktinen LMWH -annostelu  

LMWH  

Paino < 50 kg  

Paino 50–90 kg  

Paino > 90 kg  

Korotettu annos hyvin suuren riskin potilaille  

Enoksapariini 

20 mg x 1

40 mg x 1

60 mg x 1

40 mg x 2/ 80 mg x 1 

Daltepariini 

2500 yks x 1  

5000 yks x 1  

7500 yks x 1  

5000 yks x 2 / 10 000 IU x1  

Tintsapariini 

3500 yks x 1  

4500 yks x 1  

7000 yks x 1  

9000 yks x 1  

 

 • ASA​ 100mg x 1
  • Teho 0-30 % LMWH:n vastaavasta eri tutkimuksissa. Ei suositella primaaripreventiohoidoksi
  • Voi harkita sairastetun VTE/KE:n jälkeen jatkohoidoksi AK-hoidon päätyttyä, jos tarve AK-hoidolle on muuten loppunut​
 • Pneumaattinen intermittoiva kompressio
  • Käytännössä tehohoitoisten potilaiden profylaksiamenetelmä
  • Todennäköisesti yhtä tehokas kuin LMWH pienemmällä vuotoriskillä
 • Antiembolia-sukat
  • Teho n. 50-70 % LMWH:sta
  • Ongelmana etenkin iäkkäämmillä ja alaraajaleikatuilla haavataipumus
  • Sovituin indikaatioin
PÄIVÄKIRURGIA ERIKOISALAKOHTAISET  AE-SUKAT 
ANE: Selkäydinstimulaattori-potilaat  Kyllä
GE: Laparoskooppinen gastron toimenpide  Kyllä
GYN: Laroskooppinen kohdun poisto  Kyllä
GYN: Laparoskooppinen tmp (munasarja/ST)  Kyllä
GYN: Alatie leikkaus (kohdunpoisto , KA tai KP )   Kyllä
GYN: TOT ja TVT  Ei
GYN: Hysteroskopia ja kaavinta   Ei
HAM: Hammas/leuka tmp  Pitkissä toimenpiteissä  
NKIR: Kaularankapotilaat   Kyllä
PLA: Rintojen piennennysleikkaus  Kyllä
PLA: Abdominoplastia   Kyllä
LEIKO ERIKOISALAKOHTAISET  AE-SUKAT 
ANG: Torakotomiat, Y-proteesileikkaukset  Kyllä
GE: Kaikki muut, paitsi ei avoleikattavat nivustyrät  Kyllä
GYN: Kaikki gynekologiset laparoskopiat ja laparotomiat, alateitse tehtävät laskeumankorjaukset ja kohdunpoistot  Kyllä
KOR: Yli 3 h kestoiseksi arvioidut korvaleikkaukset  Kyllä
ORT: Selkädeesit, kaularankaleikkaukset  Kyllä
PLA: Kaikki kielekeleikkaukset   Kyllä
URO: Prostatektomiatnefrektomiatmunuaisresektiot  Kyllä
 • Kirurgia aktivoi hyytymiskaskadin ja nostaa riskiä laskimotromboemboliaan (SLT/KE tai VTE)
 • SLT/KE-riski oli ennen 80-lukua 20-40 % ja on laskenut voimakkaasti nykyiseen 0-2-6 % tasoon
  • Mini-invasiivinen kirurgia, pieni verenhukka, ERAS-protokollat
 • Esiintyvyys periaatteelliseseti
  • Jos keskiraskaan leikkauksen läpikäyneelle potilaalle tehdään seulontana , 10-20 %:lla on vähäisiä hyytymiä pohkeen laskimoissa 1-2 vk leikkauksesta
   • Oireisen SLT/KE:n osuus tästä 1/10 eli 1-2 %
   • Keuhkoembolian osuus 1/30 eli 0,3-0,6 %
   • Fataalin keuhkoembolian osuus 1/100 eli 0,1 %
 • Lääkkeellisen profylaksian keston tulisi aina olla minimissään viikon kestoinen, jos se ylipäänsä on perusteltu
  • Pidennetty 30 vrk profylaksia vähentää VTE-riskiä karkeasti 20 % 
  • Vain hyvin suuren riskin potilailla (eräät syöpäkirurgiat) tämä ero on kliinisesti merkityksellinen
 • Tuoretta (alle 10 v) tutkimustietoa ei juuri ole
  • Suora näyttö oireisen SLT/KE:n estosta on vähäistä ja suositukset perustuvat estimaatteihin
  • Ongelmana tapahtumien harvinaisuus ja tästä seuraava tarve valtaville > 10 000 potilaan randomoiduille tutkimuksille
 • Ylivoimaisesti laadukkain suositus on American college of Chest Physician (2012) ja tämän hoitoketjun suositus perustuu suurelta osin näihin

Suuren riskin potilaan kumulatiivinen tukosriski. Kaikkien potilaiden tukosriski noudattanee ajallisesti samaa kaavaa. Lähde: Chest 2012