Runsas tai vaikeasti hallittava vuoto

Kriteerit:​

 • Vähäisen verenvuodon kriteerit eivät täyty
 • Vuodon tyrehdyttäminen edellyttää erikoissairaanhoidon valmiuksia
 • Vuoto on kohteeseen, jossa vähäisenkin verimäärän seuraus on vakava

Esimerkkejä:​

 • Mikä tahansa ruumiinontelon tai lihaskalvon alainen verenvuoto
 • Leikkauksen tai verisuonen katetritoimenpiteen jälkeinen verenvuoto
 • Mahasuolikanavan vuoto
 • Kallonsisäinen vuoto 

Potilas kuuluu aina erikoissairaanhoitoon

Siirtoa varten:​

 • Normaali elintoiminnat varmistava menettelytapa ABCDE
 • 1-2 isoa kanyylia
 • Hyväksy matala normotensio/lievä hypotensio eli systolinen verenpaine 90-100​ mmHg
 • Jos tarjolla on sopivia punasoluja, korjaa hypotensio ensisijaisesti niillä siirron ajan
 • Jos punasoluja ei ole tarjolla, käytä korvausnesteitä eli Plasmalyte tai Ringer
 • Varmista optimaalinen henkilökunta kuljetukseen
 • Tee ennakkoilmoitus saapumisesta päivystykseen!

Toiminta erikoissairaanhoidossa:​

 • Hälytä potilasta vastaanottamaan kirurgian etupäivystäjä, anestesiologi sekä joko pehmeän tai kovan puolen takapäivystäjä ongelmasta riippuen
 • ABCDE
 • Lab: astrup-L, ABORh, X-koe, INR ja Hb

​Verenvuodon tyrehdytys:​

 • Ykkösprioriteetti! Kaiken muun toiminnan tulee tukea vuodon mahdollisimman nopeaa hallintaa
Hemodynaamisesti instabiili, hypotensio huolimatta resuskitaatiosta: Potilas stabiili tai stabiloituu ensivaiheen 5-10 minuutin resuskitaatiolla:
 • Kumoa antikoagulaatiohoidosta helposti ja turvallisesti kumottavissa oleva osa
  • esim. Marevan eteisvärinän vuoksi
 • Yleensä vuodon määrä rajaa kohdeontelon paine
  • esim. retroperitoneum
 • Harkitse täsmädiagnostiikkaa CT-kuvauksella ja vähemmän invasiivista vuodon hallintaa
  • esim. angioembolisaatiolla