Päivystystoimenpiteet

Yleisperiaatteet 

  • Antikoaguloidut potilaat ovat usein iäkkäitä ja sairaita. Jos hoitoeffortti tehdään, se on syytä tehdä ripeästi 
  • Toisaalta hyytymistä estävien lääkitysten kumoaminen on paikoin hyvin kallista, etenkin uusien suorien antikoagulanttien 
    • Praxbind hinta 3000-6000 € (Pradaxan kumoaminen)
    • Ondexxya hinta 15 000 € (Eliquis, Xarelto ja Lixiana kumoaminen)
  • Aika on usein paras antidootti. Jo 1-2 puoliintumisaikaa lääkkeen otosta pienentää vuotoriskiä merkittävästi 
  • ASA jatkuu monoterapiana kaikille aina eikä sitä käsitellä. 

Taulukko jatkuu oikealle ->

Vaikuttava aine  Apiksabaani, edoksabaani, rivaroksabaani  Varfariini  Tikagrelori  Klopidogreeli, prasugreeli  Enoksaparini, tintsapariini, daltepariini  Dabigatraani 
Kauppanimi  Eliquis, Lixiana, Xarelto  Marevan  Brilique  PlavixEfient  Klexane, Innohep, Fragmin  Pradaxa 
Vaikutuskohde  Suora FXa esto  K-vitamiini rippuvaisten hyytymistekijöiden synteesin esto  Kompetitiivinen verihiutaleiden esto  Pysyvä verihiutaleiden esto  FXa, trombiini  Suora trombiinin esto 
Laboratoriomääritys  Matala Anti-FXa poissulkee lääkevaikutuksen INR  Ei ole  Ei ole  Anti-FXa  P-trombai 
Vaikutuksen spontaani häviäminen  30 h  2-5 vrk  3-5 vrk 5 vrk  12-24 h riippuen annoksesta  1-5 vrk 
Kumoaminen
Leikkaus 24-48 h  Tauota ja odota  K-vitamiini 5 mg po  Tauota ja odota. Kumoutuu huonosti trombosyyttisiirrolla vaikutusmekanismin takia  Trombosyyttisiirto 8-12 yks  Protamiini

1 mg/100 ky LMWH:ta 

Tauota ja odota 
Leikkaus < 24 h, pieni vuotoriski  Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Ondexxya  PCC 1-2 amp INR-tasosta riippuen + K-vitamiini 5 mg po tai 2,5 mg iv  Jääplasma 1-2 pussia (sitoo aktiivista tikagreloria), trombosyyttisiirto tarvittaessa  Trombosyyttisiirto 8-12 yks  Protamiini

1 mg/100 ky LMWH:ta 

Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Praxbind 
Leikkaus < 24 h, suuri vuotoriski  Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Ondexxya  PCC 1-2 amp INR-tasosta riippuen + K-vitamiini 5 mg po tai 2,5 mg iv  Jääplasma 2-4 pussia (sitoo aktiivista tikagreloria), trombosyyttisiirto tarvittaessa  Trombosyyttisiirto 8-12 yks  Protamiini

1 mg/100 ky LMWH:ta 

Leikkaa. Jos vuoto on merkittävä ongelma: Praxbind 
Hätätilanteet, vuoto  MTP, PCCOndexxya  MTP, PCC, K-vitamiini  MTP, jääplasma, trombosyyttisiirto 8-12 yks  MTP, PCC, trombosyyttisiirto 8-12 yks  MTP, Protamiini

1 mg/100 ky LMWH:ta 

MTP, Praxbind 
MTP = Massive transfusion protocol          
PCC = Protrombin complex contentrate (CofactOctaplex)