Hoidonvaraajalle

Kooste leikkauksissa tauotettavista lääkkeistä ennen leikkausta:

Taulukko jatkuu oikealle ->

LÄÄKE 

LEIKKAUS 

TAUKO PREOP 

HUOMIOITAVAA 

MAREVAN (varfariini) 

kaikki leikkaukset 

INR 7-4 vrk:tta preop 

Tauko INR-arvon mukaan: 

 • INR > 3.5  tauko 4 vrk:tta 
 • INR 3-3.5 tauko 3 vrk:tta
 • INR 2.5-3 tauko 2 vrk:tta
 • INR alle 2.5  tauko 1vrk 

Hyväkuntoiset AORTTAkeinoläppäpotilaat oheisten taukoaikojen mukaan

 • Ei flimmeria tai vajaatoimintaa
 • Ei DM tai AVH:ta
 • Ikä alle 75v

MITRAALIkeinoläppäpotilaat

 • Anestesialääkärin kirjallinen ohjeistus

LISÄKSI konsultoi anelääkäriä:

 • Monisairas eteisvärinä- tai AORTTAkeinoläppäpotilas
 • Tuore alle 1v aivohalvaus tai sydäninfarkti, keuhkoembolia
 • Aktiivinen laajalle levinnyt syöpäsairaus

ASA (mm. Disperin, Aspirin, Primaspan
AsasantinAsasantin ret., Orisantin) 

selkä- ja kaularankaleikkaukset 

tauko 5 vrk:tta preop 

 

ASA (mm. Disperin, Aspirin, Primaspan
AsasantinAsasantin ret., Orisantin) 

muut leikkaukset 

tauko leikkauspvän aamu 

Sepelvaltimotautia sairastavalla potilaalle ASA 100mg 1x1 jatkuu keskeytyksettä (ei leikkausaamuna) 

ASA (mm. Disperin, Aspirin, Primaspan
AsasantinAsasantin ret., Orisantin) 

munuaistuumoribiopsiat

ei taukoa, toimenpideaamuna
saa ottaa/Kuokkanen
 

 

Per os sokeritautilääkkeet; mm. Diformin
Amaryl, JanuviaNovonorm 

kaikki leikkaukset 

tauko leikkausta edeltävänä iltana sekä leikkauspvän
aamuna
 

 

INSULIINIT 

kaikki leikkaukset 

ei taukoja, normaali
insuliiniannos myös
leikkausaamuna 
 

-ei lyhytvaikutteista insuliinia 

Pyydä potilasta ottamaan omat insuliinit + mittari mukaan 

REUMALÄÄKITYS 

kaikki leikkaukset 

kts erillinen työohjeReumalääkkeiden
tauotus, päivitetty 10/19
 
(löytyy intrasta)
 

 

Tulehduskipulääkkeet 

selkäpuudutusleikkaukset 

Ibuprofeiini (Burana, Ibusal), 
Ketoprofeiini (Ketorin) ja Diclofenaakki (voltaren) tauko 12h ennen oper 

Naprokseeni (Pronaxen
Naprometin) ja Tenoksikaami (Tilcotil)
tauko jopa 14vrk
 

 

 

PRP-hoito (nivelpistot) 

tauko 1vko 

toimenpiteen jälkeen tauko 3vkoa 

PLAVIX 75mg x1, Clopidogrel 75mgx1
(klopidogreeli)
 

kaikki leikkaukset 

tauko 5 vrk:tta 

konsultoi anelääkäri: 

-mikäli potilaalle on tehty 6kk:n sisällä sepelvaltimotmp (PCI) 

Yleisperiaate: 1kk:n sisään ei saa tauottaa, jos ahtauma hoidettu stentillä. Jos on leikattava 1kk:n sisään Klexane-hoito. 

Jos sepelvaltimoahtauma hoidettu lääkepallolla (DCB, DEB) tauotus on yleensä mahdollista 

 

EFIENT 10mg x1  tai 5mg x1
(prasugreeli)

kaikki leikkaukset 

tauko 7 vrk:tta 

konsultoi anelääkäri: 

-mikäli potilaalle on tehty 6kk:n sisällä sepelvaltimotmp (PCI) 

Yleisperiaate: 1kk:n sisään ei saa tauottaa, jos ahtauma hoidettu stentillä. Jos on leikattava 1kk:n sisään Klexane-hoito. 

Jos sepelvaltimoahtauma hoidettu lääkepallolla (DCB, DEB) tauotus on yleensä mahdollista 

BRILIQUE 90mg x2 tai 60mg x 2
(tikagrelori)

kaikki leikkaukset 

tauko 5 vrk:tta  

konsultoi anelääkäri: 

-mikäli potilaalle on tehty 6kk:n sisällä sepelvaltimotmp (PCI) 

Yleisperiaate: 1kk:n sisään ei saa tauottaa, jos ahtauma hoidettu stentillä. Jos on leikattava 1kk:n sisään Klexane-hoito. 

Jos sepelvaltimoahtauma hoidettu lääkepallolla (DCB, DEB) tauotus on yleensä mahdollista 

 

ELIQUIZ (apiksabaani) 

LIXIANA (edoksabaani) 

XARELTO (rivaroksabaani) 

PRADAXA (dabigatraani) 

Pienet vuotoriskin leikkaukset: 

-kaikki päiväkirurgia 

-valtaosa tyräleikkauksista 

-sappileikkaukset 

-perianaalileikkaukset 

-valtaosa ihon ja subkutiksen 
leikkauksista
 

-raajojen alueen
verisuonileikkaukset
 

-pienet torakoskooppiset 
keuhkoleikkaukset
 

-osa laparoskooppisista 
suolistoleikkauksista
 

-elektiiviset tekonivelleikkaukset 

-ulkoisten sukupuolielinten
leikkaukset
 

-endoskooppiset urologiset
leikkaukset
 

-laparoskooppiset 
munasarjaleikkaukset
 

-tahdistintoimenpiteet 

-silmän etuosan leikkaukset 

-gastro- ja kolonoskopiat 

2 vrk:tta 

Ihomuutoksen poistot: Pradaxa tauko 3 vrk:tta preop 

ELIQUIZ (apiksabaani) 

LIXIANA (edoksabaani) 

XARELTO (rivaroksabaani) 

PRADAXA (dabigatraani) 

Suuret vuotoriskin leikkaukset: 

-suurten luiden traumaortopedia 

-avoin laaja-alainen suolistoleikkaus 

-haima-, maksa- ja ventrikkelileikkaukset 

-peräsuolileikkaukset 

-kilpirauhasleikkaukset 

-kaulan ja torson alueen verisuonileikkaukset  

-kallonsisäiset leikkaukset 

-spinaalikirurgia=selkäkirurgia 

-laparoskooppinen tai avoin urologinen leikkaus 

-kohdun poistoleikkaukset 

-silmän takaosan leikkaukset 

3 vrk:tta 

Karotisleikkauksissa ei
tauoteta DAPT tai AK-hoitoa!
 

Itsehoitovalmisteet, luontaistuotteet mm. Omega3 ja muut pehmeitä rasvoja sisältävät tuotteet 

kaikki leikkaukset 

tauko 1 vko preop 

 

NORSPAN-laastari 

kaikki leikkaukset 

ei taukoa 

 

FENTANYL-laastari (Matrifen) 

kaikki leikkaukset 

 

Kysy anestesialääkäriltä 

Per os opiaatit; mm. TemgesicOxycontinTarginiq 

kaikki leikkaukset 

 

Kysy anestesialääkäriltä 

TAMOXIFEN  

kaikki leikkaukset 

tauko 1kk preop 

 

ACE- estäjät ja AT-reseptori salpaajat  

kaikki leikkaukset 

kts. erillinen työohje
Leikopotilaiden 
preoperatiivinen lääkitys,
päivitetty 9/19
 (löytyy intrasta) 

 

Mikäli leikkaava lääkäri tai anestesialääkäri antaa näistä ohjeista poikkeavan määräyksen, mennään aina sen ohjeen mukaisesti.