Hammaslääkärille

  • Postoperatiivisesti verenvuodon ehkäisemiseksi on tehokasta käyttää traneksaamihappopurskuttelua:
    • 1-2 tbl (à 500mg) liuotetaan 10ml:aan vettä, huljutellaan varovaisesti 4-6x/vrk
    • Liuosta ei niellä

Taulukot jatkuvat oikealle ->

VAIKUTTAVA AINE KAUPPANIMI 
(ja annostelu-reitti)
VAIKUTUS 
HYYTYMISEEN
LÄÄKITYKSEN 
INDIKAATIO
TAUOTUS HKP TAUOTUS 
1-3 
HAMPAAN POISTO
TAUOTUS >3 
HAMPAAN 
POISTO
MUUTA YHTEISVAIKUTUKSET
varfariini Marevan (po) sekundäärinen -> voi alkaa vuotamaan 
myöhemmin uudelleen
tekoläppä, eteisvärinä, 
keuhkoembolia, syvä 
laskimotukos, 
sydäninfarkti, näiden 
ehkäisy
syvien taskujen instrumentointi/ 
tulehtunut tilanne INR 2-3
poistoissa INR 2-3 poistoissa INR 2-3 INR-kontrolli samana tai tmp:ä edeltävänä päivänä. Herkästi INR-kontrolli lähipäiville,
jos aloitetaan uusi 
lääke (esim. ab-kuuri). Jos kipulääkkeen tarve, parasetamoli ja opioidit voi käyttää.  Vaikutuksen kumoamiseen K-vitamiini (pitkä vaikutus) tai tauotus. Kons tarv. hoitava lääkäri.
Paljon yhteisvaikutuksia!
Älä 
käytä tulehduskipulääkkeitä tai metronidatsolia/ 
flukonatsolia.

Jos metronidatsoli välttämätön, 
Marevan-annosta pienennettävä 30%
ja INR seurattava tiheään. 
enoksapariini Klexane (sc) primaarinen –> ei ala vuotamaan uudestaan, mikäli vuoto tyrehtynyt epästabiili angina pectoris, akuutti sydäninfarkti, 
keuhkoembolia, syvä laskimotukos, 
aivoverenkiertohäiriöt, tromboosien 
estoon
ei taukoa Profylaksia-annos (20-40mg x1 sc.): tauko 12h ed. annoksesta. 

Hoitoannos (1mg/kg x2 tai 1,5mg/kg x1): tauko 24h.
konsultoi 
hoitava lääkäri
Lähinnä kyseessä vuode-osasto- tai sairaalapotilaat. 
Protamiinisulfaatilla voidaan kumota vain osittain Klexanen vaikutus (40%).
Erityistä varovaisuutta jos munuaisten vajaatoiminta ja tarve käyttää tulehduskipulääkkeitä. Suosi parasetamoli (+tarv kodeiini), ei mielellään tramadoli.
daltepariini Fragmin (sc) primaarinen –> ei ala vuotamaan uudestaan, mikäli vuoto tyrehtynyt trombiprofylaksi potilaille, joiden liikkuminen 
rajoitettua äkillisen 
sairauden vuoksi/ preoper. 
Syöpäpotilaan syvä laskimotukos
ei taukoa Profylaksia-annos (2500-5000 IU x1 sc): tauko 12h

Hoitoannos (7500-18000 IU x1(-2) sc): tauko 24h. 
konsultoi 
hoitava lääkäri
Lähinnä kyseessä vuodeosasto- tai sairaalapotilaat. Protamiini-sulfaatilla voidaan kumota vain osittain Fragminin  vaikutus (50%). Jos NSAID / tramadoli tarpeen, myös PPI.  Erityistä varovaisuutta jos munuaisten vajaatoiminta ja tarve käyttää tulehduskipulääkkeitä. Suosi parasetamoli (+tarv kodeiini), ei mielellään tramadoli.
tintsapariini Innohep (sc) primaarinen –> ei ala vuotamaan uudestaan, mikäli vuoto tyrehtynyt Trombiprofylaksia kir. 
tmp ja 
hemodialyysin yhteydessä. Syöpäpotilailla keuhkoembolia, syvä laskimotukos, 
trombiprofylaksia.
ei taukoa 12 tuntia konsultoi 
hoitava lääkäri
Lähinnä kyseessä vuodeosasto- tai sairaalapotilaat. Protamiini-sulfaatilla voidaan kumota vain osittain Innohepin  vaikutus (80%). Jos NSAID / tramadoli tarpeen, myös PPI. Tulehduskipulääkkeitä 
pyrittävä välttämään. Suosi parasetamoli (+tarv kodeiini), ei mielellään tramadoli.

 

Taulukot jatkuvat oikealle ->

VAIKUTTAVA AINE KAUPPANIMI 
(ja annostelu-reitti)
LÄÄKITYKSEN 
INDIKAATIO
TAUOTUS HKP TAUOTUS 
1-3 
HAMPAAN POISTO
TAUOTUS >3 
HAMPAAN POISTO
MUUTA YHTEISVAIKUTUKSET
rivaroksabaani Xarelto (po, annostelu yl. 1x/pv) Syvä laskimotukos, keuhkoembolia
– 
hoito ja ehkäisy, eteisvärinässä aivohalvauksen ehkäisy, 
tekonivelleikkausten yhteydessä 
ei taukoa ei taukoa 24h/ konsultoi hoitava lääkäri Jos vuotokomplikaatio, seuraavan annoksen antoa pitää lykätä. Puoliintumisaika 5-13h. Korkea ikä lisää vuotovaaraa. Haittavaikutus ienverenvuoto.

Henkeä uhkaavassa vuodossa vastalääke Ondyxxea
Yhteisvaikutuksia sieni- ja viruslääkkeiden kanssa. Varoen tulehduskipu-lääkkeiden ja tramadolin kanssa. Suosi parasetamoli (+kodeiini).
apiksabaani Eliquis (po, annostelu 2x/pv) Syvä laskimotukos, keuhkoembolia – 
hoito ja ehkäisy, eteisvärinässä aivohalvauksen ehkäisy
ei taukoa ei taukoa 24h/ konsultoi hoitava lääkäri Henkeä uhkaavassa vuodossa vastalääke Ondyxxea Yhteisvaikutuksia sieni- ja viruslääkkeiden kanssa. Varoen tulehduskipu-lääkkeiden ja tramadolin kanssa. Suosi parasetamoli (+kodeiini).
edoksabaani Lixiana (po, annostelu 1x/pv) Syvä laskimotukos, keuhkoembolia – 
hoito ja ehkäisy, eteisvärinässä aivohalvauksen ehkäisy
ei taukoa ei taukoa 24h/ konsultoi hoitava lääkäri Enemmän limakalvovuotoja kuin muilla suorilla antikoagulanteilla. Ennen isoa toimenpidettä keskeytys väh. 24h ennen, ja aloitetaan lääke tmp jlk uudestaan heti kun hemostaasi saavutettu (ak-vaikutus alkaa 1-2h kuluttua lääkkeen otosta)

Henkeä uhkaavassa vuodossa vastalääke Ondyxxea
Varoen tulehduskipulääkkeiden ja tramadolin kanssa. Suosi parasetamoli (+kodeiini).
dabigatraani Pradaxa (po, annostelu 2x/pv) Syvä laskimotukos, keuhkoembolia
– 
hoito ja ehkäisy, eteisvärinässä aivohalvauksen ehkäisy, 
tekonivelleikkausten yhteydess
ei taukoa 48h, aloitetaan 
uudelleen 24h kuluttua
48h-72h / konsultoi hoitava lääkäri Munuaisten vajaatoimintapotilaalla tauko 72-96h

Henkeä uhkaavassa vuodossa vastalääke Praxbind
Yhteisvaikutuksia sieni- ja viruslääkkeiden kanssa. Varoen tulehduskipu-lääkkeiden ja tramadolin kanssa. Suosi parasetamoli (+kodeiini).


Taulukko.
Hyytymistekijä X:n estäjiä (Xarelto, Eliquis, Lixiana) ei tarvitse tauottaa yksinkertaisten hammastoimenpiteiden yhteydessä. Vaikutusmekanistmi on sekundaarinen ja vuoto voi alkaa myöhemmin uudelleen. 

  • 1-3 hampaan tavanomainen poisto, 1-3 implantin asennus, parodontologinen depuraatio, ientaskujen tutkiminen, flap-leikkaukset, alveoplastia ja juurenpään resektio).
  • Käytännön työssä lääkepitoisuutta ei voi mitata
  • Tavallisesti (aamu)tabletti vasta 1-2h toimenpiteen jälkeen tai ainakin välttää toimenpidettä huippupitoisuuden aikana (n. 3h lääkkeen otosta)

Pradaxalla vaikutusmekanismi on primaarinen ja todennäköisesti vuoto ei ala uudelleen, mikäli on kerran tyrehtynyt.

Taulukot jatkuvat oikealle ->

VAIKUTTAVA AINE KAUPPANIMI 
(ja annostelu-reitti)
LÄÄKITYKSEN 
INDIKAATIO
TAUOTUS HKP TAUOTUS 
1-3 
HAMPAAN POISTO
TAUOTUS >3 
HAMPAAN 
POISTO
MUUTA YHTEISVAIKUTUKSET
asetyylisalisyylihappo mm. ASA, Aspirin, Bartal, Primaspan, Disperin (po) Aivoverenkiertohäiriö, 
sepelvaltimotauti, ASO-tauti
ei taukoa ei taukoa ei taukoa Tauottamisen jälkeen lääkkeen vaikutus kestää n. 5vrk, vaikutus häviää kokonaan 10 vrk:ssa ibuprofeeni
dipyridamoli Dipyrin, Persantin (po) Aivoverenkiertohäiriö ei taukoa ei taukoa ei taukoa   ibuprofeeni ja tramadoli
ASA+ 
dipyridamoli
Asasantin Retard, Orisantin (po) Aivoverenkiertohäiriö ei taukoa ei taukoa ei taukoa   ibuprofeeni ja tramadoli
klopidogreeli Plavix, Clopidogrel (po) Aivoverenkiertohäiriö monoterapiana, sepelvaltimotauti, ASO-tauti ei taukoa ei taukoa ei taukoa Varaudu verenvuodon hallintaan. Monoterapiana vastaa ASA. Irreversiibeli vaikutus kestää n. 5vrk. Ei voi yhdistää flukonatsolin kanssa. 
Tulehduskipulääkkeet voivat lisätä piileviä vuotoja.
klopidgreeli + ASA ks yllä Aivoverenkiertohäiriö, 
sepelvaltimotauti, ASO-tauti

Sepelvaltimon pallolaajennus ja sydäninfarkti
ei taukoa konsultoi kardiologi konsultoi kardiologi Altistaa vuotokomplikaatioille. 
Vaikutuksen kesto 5 vrk.
Arvioi potilaan toimenpidekelpoisuus​.
12h kuluttua ed. annoksesta siirretyt trombosyytit tod.näk 
toimivat hemostaasissa.
Ei voi yhdistää flukonatsolin kanssa. 
Tulehduskipulääkkeet voivat lisätä piileviä vuotoja.
prasugreeli Efient (po) Sepelvaltimon pallolaajennus ja sydäninfarkti 12kk asti konsultoi kardiologi konsultoi kardiologi konsultoi kardiologi Altistaa vuotokomplikaatioille.
Vaikutuksen kesto 7 vrk. Vuotokomplikaatioita
​.
Arvioi potilaan toimenpidekelpoisuus
12h kuluttua ed. annoksesta siirretyt trombosyytit tod.näk 
toimivat hemostaasissa.
tulehduskipulääkkeet
tikagrelori Brilique (po) Sepelvaltimon pallolaajennus ja sydäninfarkti 90mg x 2 12kk asti ja sen estohoito (60mg x 2 annos toistaiseksi) konsultoi kardiologi konsultoi kardiologi konsultoi kardiologi Altistaa vuotokomplikaatioille. 
Vaikutuksen kesto 3-5 vrk
Arvioi potilaan toimenpidekelpoisuus
sieni- ja viruslääkkeet, tulehduskipulääkkeet, 
tramadoli

Taulukko. Verihiutale-estäjien tauotus hammastoimenpiteissä. Vaikutusmekanistmi on primaarinen. Vuoto ei todennäköisesti ala uudelleen, mikäli kertaalleen tyrehtynyt