Keuhkoembolia – hoito

Keuhkoembolian riskiluokitus ja sen mukainen hoitolinja (mukailtu ESC 2019).
PESI-laskuri (pulmonary severity index) auttaa arvioimaan 30-vrk kuoleman riskiä. 

Taulukko jatkuu oikealle (CT-tutkimuksen kiireellisyys) ->

 

Kuolemanriski / vaikeusaste

Löydös 

Hoitopaikka 

Hoitolinja 

 

Epästabiili hemo-dynamiikka 
-Elvytys 
-Syst RR < 90 tai lasku > 40 mmHg 
-Vasopressori 

PESI-luokka III-IV 

RV kuormitus 
(Echo/CT) 

TNT 

 

 

 

Korkea   + + + + Teho tarv.soita MET/elvytys 013-3302222 Kardiologi (Angiosali 1 050-3492274 tai STEMI-päivystäjä) Klexane/Inhixa 0.5mg/kg i.v.+ 
1mg/kg x 2 s.c 
Metalyse tai katetrihoito, erityisesti jos vasta-aihe liuoitushoidolle 
CT välittömästi 24/7

Keskivaikea 

Keskivaikea korkeampi 

- 

+ 

+ 

+ 

CCU 

Klexane/Inhixa 
1 mg x 2 s.c. 
Harkitse katetrihoito

CT välittömästi 24/7

Keskivaikea matalampi 

- 

+ 

Vain toinen + 

CCU/sydän-osasto 

Suora 
antikoagulantti 

CT 12h kuluessa

 • klo 20-08: seuraavana aamuna tai jos potilaan vointi heikkenee

Matala 

 

- 

- 

- 

- 

kotiin / 
POS / 
sydänosasto 

Suora 
antikoagulantti 

CT 24h kuluessa

 • klo 20-08: seuraavana aamuna tai jos potilaan vointi heikkenee

 

 

Taulukko jatkuu oikealle ->

  Milloin? / tavoite  Miten  Varo
Lisähappi Saturaatio < 90% 
Hengitys työlästä
Happiviikset 1-4l/min 
Varaajamaski  
NIV 
Intubaatio 
Anestesia ja PEEP voi romahduttaa hemodynamiikan massiivisessa KE:ssa
Nestehoito Jos hypovolemia < 500 ml Ringer i.v15-30min Liiallista täyttöä, voi heikentää RV funktiota
Vasopressori Noradrenaliini 
Dobutamiini
Ohjeen mukaan: 
Noradrenaliini 
Dobutamiini 
Suuret annokset aiheuttavat vasokonstriktiota 
ja rytmihäiriöitä
 

Hoidon valinnan periaatteet

 • Suuren vaaran potilailla tulee harkita joko systeemistä liuoitushoitoa tai katetrihoitoa
 • Keskisuuren vaaran (korkeampi riski) potilailla katetrihoito on liuotushoitoa suositeltavampi 
 • Katetrihoito on ensisijainen, jos potilaalla on liuotushoidon vasta-aiheita
 • Hoitolinjasta kannattaa konsultoida toimenpidekardiologia
  • Hoitolinjaan vaikuttaa potilaan kliininen tilanne, CT-löydös ja toimintakyky

Systeeminen liuotushoito

 • Suuren vaaran KE potilaille, joilla ei ole vasta-aiheita
 • Elvytyksen aikana empiirisesti, kun työdiagnoosi on KE 
  • Metalyse nopean annostelun vuoksi
  • Jos Metalysea ei ole saatavilla: Actilyse 20-100mg bolus iv ja jatkoinfuusio siten, että 100mg kokonaisannos tulee täyteen
 • Liuotushoitoon liittyy 10% vuotovaara ja <2% kallonsisäisen verenvuodon vaara 
  • Ei anneta pienen tai keskisuuren vaaran KE potilaille

Katetrihoidot

 • Suuren ja keskisuuren (korkeampi riski) vaaran potilaille
  • Etenkin,  jos potilaalla on vuotoriskiä lisääviä tekijöitä
 • Konsultoi virka-aikaan angiosali 1 kardiologi 050-3492274 tai muuna aikana STEMI-päivystäjä (ks. Sisätautilääkärien sijoituslista Sydänkeskuksen sivun oikea reuna 
 • Katetrihoitoja voidaan käyttää myös vanhemman KE:n hoitoon 
 • Ei liity systeemistä vuotovaaraa
 • Katetrihoitoa kannattaa harkita myös erityisesti nuorella keskisuuren vaaran potilaalla, jolla on selvä RV kuormitus CT:ssä/echossa
 • Parhaiten katetrihoito toimii, jos jompikumpi pääpulmonaalihaara on kokonaan/lähes kokonaan tukossa (kardiologi katsoo CT:n itse)
 • Katetrihoitojen yhteydessä käytetään LMWH hoitoannoksin
 • Suora-antikoagulantti voidaan aloittaa esimerkiksi seuraavana päivänä katetrien poiston jälkeen
 • Käytetettävissä on kaksi erilaista katetrihoitoa
   • Flowtriever-hoito antaa välittömän hoitovasteen hemodynamiikalle
   • EKOS-hoito vaikuttaa hitaammin ja vaatii pidemmän hoitoajan ja vuodelevon
Keuhkoembolian trombolyysihoidon vasta-aiheet  
Ehdottomat Suhteelliset
Aktiivinen sisäinen verenvuoto  Suuri leikkaus, synnytys, elinbiopsia tai ei-komprimoitavissa olevan suonen punktio 10 päivän aikana 
Spontaani kallonsisäinen vuoto kahden kuukauden aikana  Maha-suolikanavan vuoto 10 päivän aikana 
Keskushermoston pahanlaatuinen kasvain tai etäpesäke  Vakava vamma 15 päivän aikana 
Verenvuototauti ilman puuttuvan hyytymistekijän korvaushoitoa  Neurokirurginen tai oftalmologinen toimenpide viime kuukauden aikana 
  Iskeeminen aivohalvaus kahden kuukauden aikana 
  Hallitsematon verenpaine (systolinen paine yli 180 mmHg ja diastolinen yli 110 mmHg) 
  Äskettäinen elvytys 
  Verihiutalemäärä alle 100 x 109/l, tromboplastiiniaika (P-TT) alle 50 %, INR yli 1,5 ja vaikea anemia 
  Raskaus
  Bakteeriendokardiitti
  Aktiivinen diabeettinen hemorraginen retinopatia
  Syöpä
  Hematuria
Vuotovaaraa suurentavat myös yli 75 vuoden ikä, alle 65 kg:n paino, naissukupuoli, munuaisten ja maksan vajaatoiminta, alle 3 kk:n aikana ollut aivovamma tai -vuoto ja trombosyyttien toimintaa huonontavat lääkkeet.  Lähde: Käypä Hoito, Duodecim

 

LMWH annokset keuhkoemboliassa. 

Enoksapariini (Klexane/Inhixa) 

1 mg/kg x2 s.c.   

Daltepariini (Fragmin) 

100 ky/kg x 2 s.c.  

Tintsapariini (Innohep) 

175 KY/kg x1 s.c.: 

< 60 kg 10 000KY 

60-80kg 14 000KY 

> 80kg 18 000 KY 

 

Huom. hoidon seuranta anti-FXa-mittauksin: 

Tavoite: Anti-FXa 0. 0.5  ennen seuraavaa pistosta 

 

Peroraalinen antikoagulaatiohoito keuhkoemboliassa. Potilas saa suorista antikoagulanteista korvattavuuden reseptimerkinnällä 6kk ajaksi 

Taulukko jatkuu oikealle ->

  ALOITUSANNOS JA KESTO LMWH tarve JATKOANNOS AD 6KK Profylaksia annos > 6 kk MUUTA HUOMIOITAVAA
ELIQUIS 10mg 1x2
7 vrk
EI 5mg 1x2
7 vrk jälkeen
2.5mg 1x2 Ei eteisvärinässä sovellettavia annos-pienennyksiä
XARELTO 15mg 1x2 
3 vko
EI 20mg 1x1
3 vko jälkeen
10mg 1x1 (harkitse
20mg 1x1 kompl
isoituneissa 
tapauksissa)
Ei eteisvärinässä sovellettavia annospienennyksiä
LIXIANA 60mg 1x1
5 vrk LMWH
hoidon jälkeen
Alkuun 
LMWH 5 vrk
60mg 1x1  60mg 1x1 30mg 1x1, jos eGFR<50 ml/min tai <60kg
PRADAXA 150mg 1x2 
5 vrk LMWH
hoidon jälkeen
Alkuun LMWH 5 vrk 150mg 1x2 150mg 1x2  110mg 1x2, jos eGFR 30-50 ml/min tai > 80v
MAREVAN 5mg tai 3mg kahtena päivänä, sitten INR mukaan Alkuun
LMWH, kunnes

INR 2
vähintään 2vrk ajan
INR 2.0-3.0 INR 2.0-3.0  Ei ensisijaisesti iäkkäille > 80v tai jos vuotoriski on muuten suurentunut
 • Potilailla, joilla on ohimenevä vaaratekijä, hoidon kesto on vähintään 3 kuukautta   
 • Potilailla, joilla on ensimmäinen idiopaattinen tukos, hoitoaika on vähintään 6 kuukautta  
  • Jos vuotoriski on suuri, tulee harkita 3kk hoitoa 
  • Jos vuotoriski on pieni, tulee harkita pysyvää hoitoa 
  • Jos tukos on ollut henkeä uhkaava, tulee harkita pysyvää hoitoa 
 • SLT:n ja KE:n sairastaneista 30 % sairastuu uuteen tukokseen 5 vuoden kuluessa 
  • Valtaosa uusiutumisista ilmaantuu ensikuukausina AK-hoidon lopettamisen jälkeen 
  • Kaikille potilaille, joilla AK-hoitoa ei jatketa ≥ 6kk, suositellaan estohoitoon ASA 100mgx1 
  • Jos potilaalla todettu idiopaattinen SLT/KE, joka ei kuitenkaan indisoi pysyvää AK-lääkitystä, on riskitilanteissa suositeltava 1kk tukosprofylaksi (esim. suuri leikkaus) 
 • Tee B-lausunto suorasta antikoagulantista ≥ 6kk hoitoon (Kela 379) 

  

Altistava tekijä 

Kesto 

Ensimmäinen tukos potilaalla, jolla on tilapäinen altistava tekijä (esim. leikkaus, trauma, immobilisaatio, hormonaalinen ehkäisy tai hormonikorvaushoito, raskaus) 

3 kk 

Ensimmäinen tukos ilman altistavaa tekijää 
Ei vuotoriskiä 

Vähintään  
6 kk 

Vuotoriski 

3kk 

Ensimmäinen tukos potilaalla, jolla on esimerkiksi jokin seuraavista pysyvistä vaaratekijöistä: 

 • aktiivinen syöpä 
 • fosfolipidivasta-aineita toistetuissa laboratoriomäärityksissä (3 kk välein) 
 • hyytymistekijä V:n tai II:n homotsygoottinen geenivirhe 
 • antitrombiinin tai proteiini C:n pysyvä vajaus 
 • proteiini S:n pysyvä vajaus ja laskimotukokset lähisuvussa 
 • kahden tai useamman trombofilian yhdistelmä 
 • yksilöllisen arvion mukaan, jos muu pysyväisluonteinen riskitekijä  

Pysyvä* 

Ensimmäinen henkeä uhkaava tukos ilman altistavaa tekijää 

Pysyvä* 

Ensimmäinen tukos ilman altistavaa tekijää epätavallisessa paikassa (esim. vatsan alueen laskimoissa, sinuslaskimotukos)   

Pysyvä* 

Toistunut tukos ilman altistavaa tekijää 

Pysyvä* 

 
*Antikoagulaatiohoidon turvallisuutta ja sopivuutta arvioidaan säännöllisin seurannoin. Esimerkiksi merkittävän verenvuotokomplikaation jälkeen hoidon jatko arvioidaan tapauskohtaisesti. Muokattu lähteestä: Käypä Hoito, Duodecim

 • Tyypillinen SVA KE:n jälkeen (huomioi ammatin fyysisyys) 
  • Matalan riskin KE 1-2 vko 
  • Keskisuuren riskin KE 2-3 vko 
  • Suuren riskin KE 4-6 vko 
 • Potilaalle kannattaa kertoa, että suorituskyky voi säilyä suuren keuhkoveritulpan jälkeen alentuneena viikkoja/kuukausia
 • Sairastetun KE:n jälkeen vain noin 3–4 %:lle kehittyy oireinen krooninen tromboembolinen pulmonaalihypertensio (CTEPH) 2 vuodessa 
  • Vaatii hoitoon perehtyneen kardiologin seurantaa ja hoitoa
 • Työikäiset potilaat, joilla keskisuuren tai suuren riskin keuhkoembolia kontrolloidaan sydänpolilklinikalla kertaalleen 3-6kk kuluttua 
  • Tee konsultaatiopyyntö / järjestä kontrolli: PVK, Na, k, krea, BNP, EKG, echo 
  • Tarv. työkykyarviona kliininen kuormituskoe 
 • Iäkkäille potilaille riittää kliininen kontrolli PTH:ssa  
 • Jos potilaalle jää elämän laatua häiritsevä hengenahdistus  6kk KE:stä 
  • Tee lähete/konsultaatiopyyntö Sydänkeskukseen