Verihiutale-estäjien kumoaminen

Aikaa stenttauksesta

Ratkaisu

< 30 vrk​

  • Lievässä vuoto-ongelmassa ei saa tauottaa! ​
  • ASA jatkuu, jos mahdollista
  • Henkeä uhkaavassa/vaikeassa vuodossa tauotettava molemmat verihiutale-estäjät

1- 3 kk​

  • Lyhyt tauko yleensä mahdollinen vaikean vuodon takia ​
  • ASA jatkuu, ellei henkeä uhkaava vuoto​

> 3 kk​

  • Tauotus yleensä sallittu (pois lukien hyvin pitkät ja kompleksit stenttaukset) ​
  • ASA jatkuu, ellei henkeä uhkaava vuoto​

Konsultoi aina toimenpidekardiologia, jos aiot tauottaa DAPT <3kk lääkeainestentistä (DES)

Lääkepallohoidon (DCB/DEB) voi molemmat verihiutale-estäjät yleensä turvallisesti tauottaa tilapäisesti tai jopa pysyvästi​. Jos vuodon syy hoidettu, aloita ainakin ASA uudelleen.

Stenttitrombiriskiä kasvattaa: diabetes (erityisesti insuliinihoitoinen), aiempi MI, munuaisten vajaatoiminta,LAD kohdesuonena, pitkä stenttileesion kompleksisuus (AHA/ACC-luokka), monisuonistenttaus 

Taulukko jatkuu oikealle ->

Lääkeaine

ASA

Klopidogreeli

Prasugreeli

Tikagrelori

Kangrelori

Kauppanimi

PrimaspanDisperin

Plavix

Efient

Brilique

Kengrexal

Annos

250-500mg + 

100mg x 1

600mg +
75mg x 1

60 mg +
10mg x 1
(5mg x 1)

180mg
+ 90 mg x 2

Infuusio ohjeen mukaan

Vaikutuksen alku

30 min

3h

30 min

30 min

Minuuteissa

Vaikutuksen kesto

7 vrk

5 vrk 

 7 vrk

3-5 vrk

60 min

Resistenssin yleisyys

Jopa 25 %

Jopa 30 %

0 %

0 %

0 %

Kumoaminen (% teho)

Trombosyyttisiirto 8-12 yks (30-70 %)

Suunniteltutoimenpide:

älä anna leikkauspäivän aamuna

Trombosyyttisiirto 8-12 yks (30-70 %)

Trombosyyttisiirto 8-12 yks (30-70 %)

Mielellään > 6h
edellisestä annoksesta

Jääplasma (albumiini) Trombosyyttisiirto 8-12 yks
- sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin

-reversiibeli salpaaja: irtoaa vanhoista ja tarttuu uusiin trombosyytteihin
monoklonaalinen vasta-aine kehitteillä

Infuusion lopettaminen

Uudelleen aloitus vakavan vuodon / suuren leikkauksen jälkeen ylläpitoannoksella. Jos stenttauksesta alle 1 kk, aina latausannoksella​

Perioperatiivisessa vaiheessa ensimmäisen 1-2 vk aikana noudata LMWH-protokollaa ja ajoita lääkevaihto vuotoriskin kannalta turvalliseen hetkeen.​