Toimenpiteen jälkeen

Taulukko jatkuu oikealle ->

Suorat antikoagulantit  Marevan  Trombosyytti-estäjät 
  Normaali hyvä hemostaasi   
Aloita NOAC käyttöannoksella 18-24h kuluttua  Jatka Marevan-hoitoa kotiannoksella 6-8 h leikkauksesta  Aloita käyttöannoksella 24 h leikkauksesta (Plavix 75 mg x1, Efient 10 mg x1 ja Brilique 90 mg x2) 
  Jos INR<2.0 harkitse Innohep 7000 ky x1 tai Inhixa 40 mg x1-2, jos eteisvärinä potilaalla lukuisia riskitekijöitä (CHA2DS2VASc), tuore laskimotukos tai aorttakeinoläppä  ASA jatkuu kaikilla normaalisti 
Suorat antikoagulantit Marevan   Trombosyytti-estäjät 
 

Jälkivuotoriski kohonnut

Leikkaustekniset syyt tai  altistavat perussairaudet

 
Aloita puolella hoitoannoksesta 18-24 h leikkauksesta 2-5 vrk ajaksi ja palaa sitten hoitoannokseen  Annostele Marevania 10-20 % tavallista maltillisemmin ensimmäiset 2-3 vrk  Siirrä aloitus 48-72 h leikkauksesta 
  Mitraalikeinoläppäpotilas   
  INR 1.7-2.0 --> Klexane/Inhixa  0.5mg/kg x 2   
  INR < 1.7 --> Klexane/Inhixa 0,75 mg/kg x 2   
  Klexane/Inhixa  aloitetaan 6-8h leikkauksesta ja hoitoa jatketaan kunnes INR > 2.0   
  Jos ajaudutaan LMWH-hoitoon hoitoannoksella, on usein viisasta siirtää paluu Marevan-hoitoon 2.-3. post-op viikolle yhtäaikaisen lääkityksen vuotoriskin vuoksi   
  • Postoperatiivinen vaihe hoidetaan antamalla potilaalle LMWH-valmistetta vähintään ensimmäisen postoperatiivisen viikon ajan annosta ylöspäin titraten 
  • Päivittäin seurataan Hb- sekä Marevan-potilailla INR-tasoa 
  • 3.pop alkaen päivittäin myös anti-FXa iäkkäiltä, pienikokoisilta, monisairailta ja munuaisten vajaatoimintapotilailta sekä erityisesti keinoläppäpotilailta
  • Anti-fXa-seurantaa voi harventaa sairaalapotilaalla kun selvä vakaa taso on saavutettu, yleensä toisella hoitoviikolla aikaisintaan

Lääkevalinta

  • Pääsääntöisesti käytetään tintsapariinia (Innohep)
  • Tintsapariinin riittämättömän tutkimustiedon vuoksi mitraalikeinoläppäpotilailla kuitenkin käytetään tukihoitona enoksapariinia (Inhixa/Klexane)
LMWH postoperatiivinen annosteluohje: suuren vuotoriskin leikkaus 
Paino 50-130 kg ja
> 130 kg ja
< 50 kg tai
Mitraalikeinoläppä
eGFR  > 30  > 50  < 30 > 30
Käytettävä valmiste  Innohep
Innohep
Innohep
Inhixa
Leikkauspäivä 3500 ky x1
4500 ky x1
2500 ky x 1
40 mg x1
1.pop  4500 ky x1
3500 ky x2
3500 ky x 1
40 + 20 mg
2-4.pop  8000 ky x1
4500 ky x2
4500 ky x1
40 mg x2
5.pop- *  10 000 ky x1
7000 ky x2
8000 ky x1
60 mg x2
Annosnosto tälle tasolle VAIN JOS MOLEMMAT EHDOT TÄYTTYVÄT
1. Anti-fXa ennen aamuinjektiota < 0,3 
2. Tromboosi-riski erityisen suuri:  mitraalikeinoläppä, tuore < 3kk syvälaskimotukos/keuhkoembolia tai eteisvärinä ja CHA2DS2VASc  ≥ 7, tuore < 1 kk koronaaristenttaus ja Plavix/Brilique/Efient tauolla 
Muilla potilailla jäädään 2-4. POP annokseen 
  • ASA:a lukuun ottamatta mitään suun kautta otettavia hyytymistä estäviä lääkkeitä ei käytetä ensimmäisen postoperatiivisen viikon aikana, koska imeytyminen on usein epävarmaa ja vuototilanteessa kumoaminen vaikeaa/kallista 
  • Jos potilaalla ei ole mekaanista tekoläppää, on antikoagulaatiota vaativilla potilailla suositeltavaa aloittaa leikkauksen jälkeen Marevanin tilalle suora antikoagulantti 

Suorat antikoagulantit 

Marevan 

Trombosyytti-estäjät 

Aloitus/vaihto LMWH-valmisteesta aina aikaisintaan toisella leikkauksen jälkeisellä viikolla 

Vaihto tehdään aloittamalla suora antikoagulantti ja lopettamalla LMWH kokonaan 

Aloita Marevan ja jatka LMWH-valmistetta kunnes INR > 2 

Vaihto tehdään lopettamalla LMWH kokonaan ja aloittamalla trombosyyttiestäjä latausannoksella 

Illalla LWHM ja aamulla NOAC, jos kahdesti päivässä annosteltava valmiste 

Kun INR > 2, ÄLÄ jatka enää LMWH-valmistetta suurentuneen vuotoriskin takia 

Esim. illalla LMWH ja aamulla latausannos (Plavix 600 mg, Efient 60 mg tai Brilique 180 mg)