Raskaus

Taustaa 

 • Rriski 5 - 10 x raskauden aikana
 • Esiintyvyys 0,5-2,2/1000 raskautta, suurin riski ensimmäisellä viikolla synnytyksen jälkeen, 15-35x riski
 • Hereditäärinen trombofilia lisää riskiä (F V mutaatio 6 - 20 x)
 • Raskauden aikaisen laskimotukoksen sairastaneilla 20-50 %:lla perinnöllinen tukostaipumus
 • Aiemmin esiintynyt trombi uusiutuu 10 %:lla raskauden aikana, jos aiempaan tukokseen liittyy estrogeenialtistus

Laskimotromboemboliat raskauden aikana

 • Alaraajanlaskimotukos (yleensä vas:lla):
  • 75-80% laskimotromboembolioista, tyypillisesti proksimaalisia (lonkka- tai reisilaskimossa 70%:ssa)
  • oireet: toispuolinen turvotus, pintavenojen korostuminen, pohjekipu, nivuskipu
  • UÄ-Doppler-tutkimus (epäselvissä varjoainevenografia). Jos tulos negatiivinen, on kaikukuvaus oireiden jatkuessa syytä uusia 7 vrk kuluessa
 • Keuhkoembolia:
  • 20-25% raskauden ajan laskimotromboembolioista
  • oireet: äkillinen hengenahdistus, kylkikipu, veriyskä, 
  • A-Astrup (otetaan kylkiasennossa): matala tai lievästi alentunut happiosapaine ja hypokapnia
  • Sydämen UÄ-tutkimus: oikean puolen kuormitus (konsultoi kardiologi)
  • Keuhkovaltimoiden TT-angiografia (ventilaatio-perfuusiokuvaus)
 • Yläraajan laskimotukos: harvinainen, yleensä silloin koeputkihedelmöitykseen ja munasarjojen hyperstimulaatioon liittyvä
 • Aivolaskimotukos (sinustromboosi):
  •  Magneettikuvaus 
  • Harvinainen (9/100 000 raskauden aikana), aiheuttaa 1/3 raskauden aikaisista aivohalvauksista
  • Oireet: päänsärky, kuume, tajunnan heikkeneminen, halvaukset, epileptiset kohtaukset
 • D-dimeeri (FIDD)
  • Ei yleensä hyötyä, koska voi olla koholla normaaliraskaudessa
  • Voidaan käyttää 4 vk:n kuluttua synnytyksen jälkeen

Pinnallinen tromboflebiitti raskausaikana 

 • Hoitona 2 viikon hoitoannoksinen LMWH 
 • Loppuraskauden ajaksi normaali profylaktinen LMWH  annos 
 • Herkästi alaraajan kaikututkimus, jos epäily trombin etenemisestä
 • Raskauden aikana laskimotukos ja keuhkoveritulppa hoidetaan pienimolekulaarisella hepariinilla (LMWH)
 • Hoitoannoksella läpi raskauden ja vähintään 6 viikkoa synnytyksen jälkeen
  • Vaihtoehtona hoitoannos, kunnes laskimotukoksen toteamisesta on kulunut 3 kk.
  • 3 kk hoidon jälkeen voidaan harkita annoksen vähentämistä 75%:iin hoitoannoksesta tai profylaktiseen annokseen. Tällä pienennetyllä annoksella voidaan jatkaa, kunnes synnytyksestä on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • Lisäksi tukisukat 3-6 kk, polvipituinen riittää 
 • Vuodelepo 1-2 vrk hoidon alusta, jos proksimaalinen tukos tai keuhkoembolia
 • Lääkehoidon aloituksen jälkeen normaali liikunta sallittua
 • Alaonttolaskimoon asennettavat suodattimet 
  • vain uusiutuvissa keuhkoembolioissa tai jos potilaalla vuotoriski estää LMWH käytön 
 • LMWH vaikutus voidaan kumota osittain protamiinilla: annostus 1 mg/100 IU hepariinia

Taulukko. LMWH hoitoannokset. Perustuu äidin alkuraskauden painoon. ks. profylaksia-annokset.

Enoksapariini (Klexane/Inhixa) 

1 mg/kg x2 s.c.   

Daltepariini (Fragmin) 

100 ky/kg x 2 s.c.  

Tintsapariini (Innohep) 

175 KY/kg x1 s.c.: 

<60 kg 10 000KY 

60-80kg 14 000KY 

>80kg 18 000 KY 

 

Huom. hoidon seuranta anti-FXa-mittauksin vain kerran trimesterissa ja erityistapauksissa: 

Tavoite: Anti-FXa = 0.3 - 0.5  ennen seuraavaa pistosta 

Loppuraskaudessa PVK (LMWH voi aiheuttaa hyvin harvoin (<0.5%) trombopeniaa (HIT) 

Hoito synnytyksen yhteydessä/jälkeen

 • mahdollinen synnytyksen käynnistäminen pyritään aloittamaan aamusta, jolloin edeltävän illan ja synnytysaamun annos voidaan jättää antamatta

Synnytyspuudutukset ja tromboosiprofylaksia / hoito

 • epiduraalipuudutuksen voi pistää, jos edellisestä profylaktisesta annoksesta kulunut 10–12 tuntia (24 tuntia, jos suuriannosprofylaksia tai hoitoannos),
 • epiduraalikatetrin poisto aikaisintaan 20 tunnin kuluttua edellisestä tromboosiprofylaksia pistoksesta ja vähintään 4 tuntia ennen seuraavaa annosta
 • epiduraalisen verenpurkauman riski on olemassa myös katetrin poiston yhteydessä, joten alaraajojen lihasvoimaa pitää tarkkailla vielä katetrin poistamisen jälkeenkin
 • ks. ohje anestesialääkärille
 • Synnytyspuudutukset ja tromboosiprofylaksia (ohje anestesialääkärille)  
 • Soita heti MET ryhmä tai ELVYTYS tilanteen mukaan (Ks alla) 
 • Soita heti gynekologi paikalle
 • Soita heti kardiologi paikalle
 • Hemodynaamisesti (syst RR < 90mmhg) epävakaa potilas ja työdiagnoosi KE 
  • Harkitse sektio, jos sikiö on elinkelpoinen 
  • Harkitse katetrivälitteinen (EKOS) paikallinen liuotushoito. Ei lisää äidin vuotoriskiä. 
 • Elottomuus ja työdiagnoosi KE 
 • Jos sikiö ei ole elinkelpoinen, voidaan systeeminen liuotushoito antaa äidille myös raskauden aikana

Kenelle/milloin aloitus : Tukosriskin arviointi alkuraskaudessa alla olevaa taulukkoa apuna käyttäen

 • Lääkereseptin voi kirjoittaa myös avoterveydenhuollon lääkäri ohjeen mukaisesti (sitä varten ei tarvita erillistä ä-pkl käyntiä) Tarvittaessa kirjallinen konsultaatio aloitusajankohdasta
 • Korotettu profylaksia-annos tai hoitoannos
  • Erityisen suuren tukosriskin potilailla korotettu profylaksia-annos tai hoitoannos
 • Jos potilaalla on peroraalinen ak-hoito ennen raskautta, se tulee keskeyttää viimeistään 6.rkv ja siirtyä pienimolekyyliseen hepariiniin
 • Sydänläppäproteesipotilaat: konsultoi kardiologia

 Tavallisimmat profylaksian aloitusindikaatiot

 • FV tai F II mutaatio (heterotsygootti)
  • + EI tukoksia eikä tukosanamneesia lähisuvussa
  • + EI muita riskitekijöitä
   → aloitus synnytyksen jälkeen (tai ei ollenkaan)
  • + muita riskitekijöitä (esim. obesiteetti, äidin ikä)  tai sukuanamneesi
  • aloitus h 28 ( tai  synnytyksen jälkeen)
 • FV tai F II mutaatio (homotsygootti) tai yhdistynyt trombofilia tai AT3 vajaus tai vahva fosfolipidivasta-ainetilanne + EI tukoksia 
  → aloitus trimesterissä
 • Aiempi tukos + trombofilia tai estrogeenialtistus
  → aloitus trimesterissä
 • Aiempi tukos + väistynyt riskitekijä
  aloitus h 28 (tai vasta synnytyksen jälkeen)

Laboratorioseurantaa ei yleensä tarvita

 • Anti-FXa seuranta vain erityistapauksissa (erityiset riskipotilaat, esim. aiempi varfariinihoito, korotettu profylaksia-annos)
 • LMWH vaikutus voidaan kumota osittain protamiinilla: annostus 1 mg/100 IU hepariinia

 Profylaksia synnytyksen yhteydessä/ jälkeen

 • synnytyksen käynnistyessä tauko hepariiniprofylaksiaan
 • synnytyksen jälkeen (2 - 6 tuntia) jatketaan hepariiniprofylaksiaa entisin annoksin 6 viikkoa synnytyksen jälkeen
 • jos Marevan ollut ennen raskautta, vaihdetaan profylaksia tähän synnytyksen jälkeen (ks. erillinen ohje varfariinihoidon toteutus)

Pinnallinen tromboflebiitti raskausaikana

 • Hoitona 2 viikon suuriannoksinen hepariiniprofylaksia →
 • Loppuraskauden ajaksi (+ 6 viikkoa synnytyksen jälkeen) normaali profylaktinen annos
 • Herkästi kaikututkimus, jos epäily taudin etenemisestä

 Lentomatkat, muu leikkaus/kipsi, vuodelepo raskausaikana

 • LMWH profylaksia, jos raskausaikana tehdään leikkaus/kipsi
 • Profylaksiaa jatketaan, kunnes lisäriski on kokonaan poistunut
 • Pitkillä lentomatkoilla (> 6 tuntia) tukisukat ja kerta-annos LMWH profylaksia
 • Jos raskausaikana joutuu vuodelepoon → LMWH profylaksia

 

Profylaktisen LMWH  annostelu – perustuu äidin alkuraskaudenaikaiseen painoon 

LMWH 

Paino < 50 kg 

Paino 50–90 kg 

Paino > 90 kg 

Korotettu annos hyvin suuren riskin potilaille 

Enoksapariini 

20 mg x 1 

40 mg x 1 

60 mg x 1 

40 mg x 2/ 80 mg x 1

Daltepariini

2500 yks x 1 

5000 yks x 1 

7500 yks x 1 

5000 yks x 2 / 10 000 IU x1 

Tintsapariini 

3500 yks x 1 

4500 yks x 1 

7000 yks x 1 

9000 yks x 1 

Tromboosiprofylaksia sektiossa 

Synnytyspuudutukset ja tromboosiprofylaksia (ohje anestesialääkärille)  

 • Jos potilaalla on peroraalinen ak-hoito (suora antikoagulantti tai varfariini) ennen raskautta, se tulee keskeyttää viimeistään 6.rkv ja siirtyä LMWH
  • Mekaaninen tekoläppä: konsultoi kardiologia 
  • Periaatteessa raskausviikoilla 12-36 Marevan on mahdollinen, mutta harvoin käytetty
 • Potilaan seuranta äitiyspkl:lla 
 • LMWH profylaksia synnytyksen yhteydessä/ jälkeen 
  • synnytyksen käynnistyessä tauotetaan
  • 4-6h synnytyksen jälkeen jatketaan LMWH profylaksiaa entisin annoksin yleensä 6 viikkoa synnytyksen jälkeen 
 • Jos suora-antikoagulantti on ollut käytössä ennen raskautta
  • Äiti imettää: kotiin joko LWHM tai vaihdetaan Marevan imetyksen ajaksi
  • Äiti ei imetä: aloitetaan kotiin suora antikoagulantti 
 • Tekoläppäpotilaat: Marevan aloitetaan se sairaalassa uudelleen LMWH hoitoannoksin ollessa yhtä aikaa käytössä, kunnes INR > 2 kahden päivän ajan

Antitrombiinin vajaus 

 • ks. myös erillinen kappale
 • LMWH profylaksia ohjeen mukaan 
 • Perinnöllistä heterotsygoottista antitrombiinin vajausta on kahta muotoa:  
  • tyyppi 1, jossa entsyymiä tuotetaan normaalia vähemmän, joten aktiivisuus ja pitoisuus ovat normaalia pienemmät 
  • tyyppi 2, jossa entsyymiä tuotetaan normaalisti (pitoisuus on normaali), mutta aktiivisuus on alentunut 
 • Antitrombiini- tason määritys loppuraskaudessa (P-AT3) ja  mahdollinen AT-infuusio synnytyksessä 

Ohjeet synnytykseen, jos tarvetta AT-infuusioon synnytyksen yhteydessä: 

 • pyritään elektiiviseen synnytykseen 
 • synnytyksen alkaessa AT III-pitoisuus (P-AT3) ja vastausta odottamatta inf. i.v. 3500 IU (50 IU/kg) AT III 1 h aikana, jonka jälkeen uusi AT III näyte kiireellisenä  
 • pv:nä +1 - +5 AT III 1500 IU (20 IU/kg) i.v. 
 • pv:nä +1 ja +2 ennen AT inf. AT III-pitoisuus, vastausten perusteella jatkotutkimusten ja hoitomuutosten arvio sis.lääkärin toimesta 
 • muu AK-hoito/profylaksia tavanomaisesti ohjeen mukaan 

Indikaatiot: 

 • < 50-v. sairastettu laskimotukos/keuhkoembolia  
 • valtimotukos ilman verisuonitautia 
 • suvun tukosalttius, todettu perinnöllinen trombofilia lähisuvussa 
 • toistuva keskenmeno (≥3) 
 • sikiökuolema 
 • vaikea varhainen pre-eklampsia ja SGA 

Tutkimukset: 

 • B-FV ja B-FII-D (B-Hyytymistekijä V ja protrombiini geenit, DNA-tutkimus) 
  • hyytymistekijä V:n (F V, ns. Leiden mutaatio, APC-resistenssi) geenivirhe on yleisin tukostaipumusta aiheuttava tekijä 
  • protrombiinigeenin (F II) pistemutaatio toiseksi yleisin → geenivirheet voidaan tutkia myös raskauden/antikoagulaatiohoidon aikana 
 • P-Trombot: HUSLAB 
 • muut tukostaipumustutkimukset mielellään vasta, kun AK-hoidon loppumisesta vähintään 1 kk 
 • raskaus vaikuttaa proteiini-S määritykseen, tutkimus 2 - 3 kk:n kuluttua raskauden päättymisestä