Pysyvä eteisvärinä

 • Potilas ei enää kuulu rytminhallinnan  piiriin joko lääkkeellisesti tai ablaatiohoidolla 
 • Kerro potilaalle hoitomyöntyvyyden parantamiseksi:  
  • ennuste on yleensä sykkeenhallinnan aikana yhtä hyvä kuin lääkkeellisen rytminhallinnan aikana 
  • eteisvärinän luonnollinen kulku on sellainen, että eteisvärinä kroonistuu ennemmin tai myöhemmin 
  • elimistö yleensä tottuu pysyvään eteisvärinään syketaajuuden optimoinnin myötä (oireita on aluksi enemmän) 
 • Pysyvän eteisvärinän aikana kammiotaajuus säädetään yksilöllisesti  
  • Tavoitteena on, että potilas on oireeton ja kammiovaste on levossa alle 110/min. 
  • Oireiset potilaat hyötyvät tiukemmasta sykkeenhallinnasta, jossa tavoitteellinen kammiovaste on levossa 60–80/min ja kevyessä rasituksessa, kuten kävellessä, 90–115/min. 
 • Sykkeenhallinnan toteutuminen täytyy tarvittaessa varmistaa: 
  • Potilaan oma sykemittari/älylaite 
  • 24-72h Holter 
  • Jos syke tuntuu nousevan erityisesti rasituksessa liiallisestkliinisellä rasituskokeella  
 • Jatkuvasti liian nopea kammiovaste (keskimääräinen syketaajuus yli 110/min) voi johtaa viikoissa vaikeaan sydämen vajaatoimintaan (ns. takykardiamyopatia) 

 • Käytettävä lääkitys (taulukko) valitaan yksilöllisesti ja annos säädetään edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti 
 • Kolmoislääkitys (b-salpaaja, ca-salpaaja ja digoksiiniei ole suositeltava kuin poikkeustapauksissa 
 • Beetasalpaajat ovat ensisijaisia lääkkeitä 
  • Hoidossa kannattaa suosia valmisteita joiden teho ja turvallisuus muissa sydänsairauksissa on dokumentoitubisoprololi ja metoprololi 
  • Jos potilaan ongelma on hidas leposyke, mutta korkea rasituksen aikainen syketaso: kokeile asebutololi tai seliprololi 
  • Jos potilas kärsii kylmäsormisuudesta: kokeile vasodilatoivaa b-salpaajaa (nebivololi tai seliprololi 
 • Kalsiuminestäjät (verapamiili ja diltiatseemi) hidastavat pysyvässä eteisvärinässä tehokkaasti kammiovastetta  
  • Ne sopivat erityisesti paljon liikkuville, jotka potevat itsenäistä eteisvärinää 
  • Yhdistettynä b-salpaajan maksimiannokseen, kun syketavoitetta ei ole saavutettu 
  • Ei saa käyttää, jos potilaalla on todettu sydämen systolinen vajaatoiminta (EF<40%) 
 • Digoksiiniei hidasta sykettä fyysisen tai psyykkisen rasituksen aikana 
  • Yhdistettynä b-salpaajan maksimiannokseen, kun syketavoitetta ei ole saavutettu 
  • Sopii lähinnä vähän liikkuville (iäkkäille) potilaille ja sydämen vajaatoimintaa sairastaville 
  • Digoksiinin vaikutus eteisvärinäpotilaiden ennusteeseen on kiistanalainen 
 • Amiodaroni hidastaa eteisvärinän kammiovastetta, mutta sen pitkäaikaista käyttöä sykkeenhallinassa pitää välttää sydämenulkoisten haittavaikutusten takia  
  • Siltahoitona eteis-kammiosolmukkeen ablaatiota odotettaessa 
  • Yleensä käyttö pitää lopettaa pysyvässä eteisvärinässä, ellei sille ole muuta aihetta kuten kammiotakykardia 
  • Hoito voidaan aloittaa infuusion kanssa yhtä aikaa: 600mg/vrk vko, sitten 400mg/vrk ja sitten 200mg/vrk. Ylläpitoannos 100-200mg/vrk 
  • Dronedaronion vasta-aiheinen pysyvässä eteisvärinässä 

Pysyvän eteisvärinän sykekontrollissa yleisimmin käytettäviä lääkkeitä 

Lääke 

Ylläpitoannos/vrk 

Huomioita 

Beetasalpaajat 

 

 

Bisoprololi 

2.5–10 mg x 2  

Erityisesti jos muu sydänsairaus 

Metoprololi 

47.5–190 mg x 1 

Erityisesti jos muu sydänsairaus. Huom. osa nopeita metaboloijia 

Atenololi 

50–100 mg x 1-2 

Annosta pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa 

Asebutololi 

200 mg 1-2 x 2 

Harvoin bradykardiaa, hidastaa pääasiassa rasituksen aikaista syketasoa 

Seliprololi 

200-400 mg x1 

Vasodilatoiva vaikutus 

Nebivololi 

2.5-5mg x 1 

Vasodilatoiva vaikutus 

Kalsiumkanavan salpaajat 

Diltiatseemi 

90–300 mg depotkapseli x 1 (voidaan tarvittaessa alussa jakaa kahteen annokseen) 

Aloitusannos esim. 90 mg x 2 

Ei, jos systolinen sydämen vajaatoiminta 

Vähennä annosta munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa  

Ummetus, turvotukset, päänsärky 

Huomaa lääkeinteraktiot suoriin antikoagulantteihin 

Varovasti iäkkäillä 

 

Verapamiili 

120–400 mg (voidaan tarvittaessa alussa jakaa kahteen annokseen) 

Aloitusannos esim. 80 mg x 2 

Ei, jos systolinen sydämen vajaatoiminta 

Ei maksan vajaatoiminnassa 

Ummetus, turvotukset, päänsärky 

Huomaa lääkeinteraktiot suoriin antikoagulantteihin  

Varovasti iäkkäillä 

 

Muut 

 

 

Amiodaroni 

100–200 mg x 1 

Viimeisen linjan lääke. Muistettava seuranta ohjeen (hyperlinkki) mukaan 

Digoksiini 

0.0625–0.125 mg x 1 

Vähän tehoa rasituksen aikaiseen syketasoon 

 • Tarkoitetaan tilannetta, jossa potilaalla on sekä hidasta sinusrytmiä (hidastavasta lääkityksestä johtuen tai ilman), sinustaukoja ja toisaalta välillä nopeaa eteisvärinää > 110 / min levossa 
 • Jos potilas ajautuu oireisena sairaalaan ja hänellä todetaan telemetriassa 
  • 3 s tauko tai sinusbradykardia < 40/min (<50/min oireisena) ja nopeaa eteisvärinää/lepatusta 
  • on harkittava tahdistimen asennusta (DDD) 
  • hyvin iäkkäälle/toimintakyky alentunut (VVI) 
 • Rytmikardiologia tulee konsultoida ajoissa tahdistimen tarpeesta 
  • Vältettävä pitkiä hoitojaksoja  
 • Jos tahdistimen asennukseen päädytään, muista tauottaa suora-antikoagulantti ≥48h tai huolehdi INR n. 2.0 tasolle (ks. tauotus ennen toimenpidettä)
 • Tahdistimen asennuksen jälkeen voidaan hidastavaa lääkitystä lisätä 
Eteiskammiosolmukkeen katkaisun aiheet 
Leposyke on maksimaalisesta lääkityksestä huolimatta yli 110/min eikä rytminhallinta ole mahdollista 
Voimakkaat oireet nopeasta syketasosta 
Potilaalla on todettu takykardiamyopatia 
Sykettä hidastava lääkitys aiheuttaa vaikeita haittavaikutuksia 
CRT-potilaalla tahdistusprosentti < 95% (yksilöllinen arvio mm. echo)

 

 • Eteis-kammiosolmukkeen (AV) ablaatio parantaa elämänlaatua ja vähentää sairaalahoidon tarvetta 
  • Haittavaikutuksia aiheuttava runsas hidastava lääkitys pystytään karsimaan pois 
 • Vajaatoimintatahdistinpotilailla (CRT) AV-ablaatio parantaa tahdistinhoidon tehoa ja vähentää potilaiden kuolleisuutta, jos edeltävästi CRT% < 95% 
 • Potilailla asennetaan ensin pysyvä tahdistin  
  • VVI tai VVI-CRT-P pysyvässä eteisvärinässä ja DDD tai DDD-CRT-P paroksysmaalisessa eteisvärinässä 
  • CRT asennetaan, jos vaikuttaa siltä, ettei vasen kammio tule toipumaan normaaliksi AV-solmukkeen katkaisun jälkeen 
  • Osalla potilaista (takybradyoireyhtymä): voidaan suurentaa hidastavan lääkityksen annoksia eikä AV-solmukkeen katkaisua tarvita 
 • Aikaisintaan 1-3kk kuluttua tehdään AV-solmukkeen ablaatio 
  • Haava on todettu siistiksi 
  • Tahdistin toimii moitteetta hyvillä arvoilla
 • Potilasohje toimenpiteeseen tulevalle
  • Potilaan on ymmärrettävä, että hänestä tulee lopun elämää tahdistinriippuvainen 
  • AV-solmukkeen ablaatio ei poista eteisvärinää eikä antikoagulaatiohoidon tarvetta 
 • Ablaation jälkeen sydäntä on tahdistettava 1–3 kuukauden ajan tavallista nopeammin (noin 80–90/min), jotta vältytään proarytmialta 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *