Rytmin- ja sykkeenhallinta

 • Rytminhallinta käsittää eteisvärinän rytminsiirron ja rytmihäiriön uusiutumista estävän lääke- ja  toimenpidehoidon (ablaatio).  
 • Sykkeenhallinta tarkoittaa hoitolinjaa, jossa toistuvista rytminsiirroista ja eteisvärinän estohoidosta luovutaan ja eteisvärinän kammiovaste optimoidaan  
  • Potilaan ennusteen tai AK-hoidon tarpeen kannalta ei ole merkitystä toteutetaanko rytmin- vai sykkeenhallintaa 
 • Hoitolinja valitaan yksilöllisesti (taulukko alla). 
  • Turhien päivystyskäyntien ja rytminsiirtojen välttämiseksi on tärkeää tehdä linjaus jokaiselle eteisvärinäpotilaalle 
  • Kirjaa hoitolinjaus selvästi sairauskertomukseen 
  • Hoidon linjaus voidaan tehdä PTH:ssä selvissä tapauksissa (mm. iäkkäät, monisairaat), muutoin se tehdään ESH:ssa. Tee tarvittaessa paperikonsultaatio Sydänkeskukseen 

Rytmin ja sykkeenhallinnan päätökseen vaikuttavia tekijöitä. Taulukko jatkuu oikealle ->

  Sykkeenhallintaa puoltaa  Rytminhallintaa puoltaa 
Oireet Vähäoireisuus (EHRA1-2)  Vaikeat oireet (EHRA 3-4)  
Eteisvärinän esiintyminen Oireeton sattumalöydös esim. vuosikontrollissa  Ensimmäinen oireinen paroksysmi 
Eteisvärinän kesto ilman kardioversiota ≥ 6kk < 6kk
Ikä  ≥75 v  < 75 v 
Sydänsairaus  Vaikea sydänsairaus eikä sinusrytmissä pysyminen ole mahdollista 

Sinusrytmi hyödyllinen hemodynaamisesti, koska taustalla: 

 • sydämen vajaatoiminta 
 • hypertrofinen kardiomyopatia
Kammiovaste Helposti hallittavissa lääkityksellä
 • Vaikea hallittava, johtanut sydämen vajaatoimintaan (takykardiamyopatia) 
 • hemodynaamiset ongelmat
Paino  Vaikea ylipaino (BMI≥35) eikä painon pudottaminen onnistu  Normaali paino tai korkeintaan keskivaikea ylipaino (BMI<35) 
Alkoholin käyttö Ongelmallinen alkoholin käyttö  Kohtuukäyttö tai raittius 
Vasen eteinen Kookas vasen eteinen (≥50mm tai ≥25cm2 )  Vasen eteinen normaalikokoinen tai vain kohtalaisesti suurentunut (<50mm tai <25cm2) 
Kohtaustiheys FA uusii useita kertoja (≥4/v) estolääkitykestä tai ablaatiohoidosta huolimatta Vaste lääkehoitoon tai ablaatioon on hyvä ja sairaalahoitoon johtavia kohtauksia (≤ 3/v)  
Verenpainetauti  Huono hoitotasapainossa ja/tai heikko hoitomyöntyvyys  Hyvä hoitotasapaino ja lääkemyöntyvyys 
Fyysinen aktiivisuus Vähäinen  Normaali
Toimintakyky ja perussairaudet  Alentunut / runsaat Normaali / ei runsaasti 
Potilaan toive  Ei ole selvästi kiinnostunut rytminhallinnasta Toive rytminhallinnasta 

Päätöstä sykkeen/rytminhallinnasta ei tehdä yhden tekijän perusteella vaan potilaan kokonaisuus otetaan huomioon. 

 • Eteisvärinä uusiutuu rytminsiirron jälkeen ilman hoitoa jopa 80–90 %:lla potilaista vuoden kuluessa 
 • Estohoitoa on harkittava, jos rytminhallintalinja on valittu ja tulee toistuvia käyntejä päivystyksessä tai kardioversioita: ≥ 3 / 12kk tai ≥ 2 / 6kk 
 • Rytmihäiriölääkitys estää vain harvoin eteisvärinäkohtauksia kokonaan, mutta voi vähentää oireita ja kohtaustiheyttä 
 • Vaihtoehtona rytmihäiriölääkitykselle on eteisvärinän ablaatiohoito 
  • Potilas ei siedä rytmihäiriölääkitystä tai on vasta-aihe 
  • Nuori potilas < 50v 
  • Ensilinjan ablaatiohoito on n. puolet tehokkaampi estämään oireista eteisvärinää kuin rytmihäiriölääkitys 
  • Viimeistään, jos lääkehoito ei auta potilaan elämänlaatua heikentävään oireeseen (EHRA3-4), on harkittava ablaatiota 
 • Estohoito suunnitellaan yksilöllisesti unohtamatta eteisvärinän riskitekijöiden hoitoa (erityisesti verenpainetauti, ylipaino ja alkoholin liikakäyttö)  
 • Beetasalpaajahoito voidaan yleensä aloittaa PTHssa, mutta sen teho on vaatimaton estämään eteisvärinää (hidastaa lähinnä kammiovastetta kohtauksen aikana) 
 • Varsinaisten rytmihäiriölääkkeiden (amiodaroni, dronedaroni, flekainidi ja sotaloli) aloitus kuuluu ESH:oon, mutta potilaita voidaan seurata PTH:ssa 
  • Kaikille potilaille tulee olla tehtynä sydämen ultraääni rakenteellisten vikojen poissulkemiseksi 
  • Kaikki varsinaiset rytmihäiriölääkkeet ovat vasta-aiheisia SSS ja II-III asteen AV-katkospotilailla ilman tahdistinhoitoa 
  • Flekainidia (Flecainide Orion, Tambocor) aloittaessa
   • sydänlihasiskemia- ja aiempi sydäninfarkti tulee olla poissuljettu, jos potilaalla on sepelvaltimotaudin riskitekijöitä (perfuusiotutkimus, koronaari-CT tai invasiviiangio) 
   • Rakenteellisesti terve sydän
   • Flekainidi ei saa leventää QRS-kompleksia ≥ 40% eikä aiheuttaa johtumishäiriöitä kontrolli-EKG:ssa 1-2 viikon kuluttua otettuna
   • Voidaan käyttää rytmihäiriöiden hoitoon perehtyneen kardiologin harkinnan mukaan myös potilaalla, jolla esiintyy eteisvärinän lisäksi myös harvemmin eteislepatusta 
  • Dronedaroni (Multaq) on korvattava vain lääkkeellisen tai sähköisen rytminsiirron jälkeen
   • Vasta-aiheinen vaikeassa munuaisten, maksan ja sydämen vajaatoiminnassa (>NYHA2) 
   • Maksa-arvoja (Alat) on seurattava kuukausittain 6kk asti, sitten 9kk ja 12kk ja tämän jälkeen 6-12kk välein
   • EKG ennen hoidon aloitusta ja jatkossa 6kk välein
   • ks. Multaq-hoidon seurantaohje
  • Amiodaroni (Cordarone) p.o. aloitetaan jo infuusion aikana
   • 600mg/vrk 1 vko, sitten 400mg/vrk 1 vko ja sitten ylläpitohoitoon 200mg/vrk.
   • Pitkäaikaisessa ylläpidossa pyritään annokseen 100 mg/ vrk.
   • Amiodaroni on yleensä siltahoito ablaatiotoimenpiteeseen esim. 3-6kk ajaksi
   • Seuranta on järjestettävä ohjeen mukaan 

Eteisvärinän estolääkitys. Taulukko jatkuu oikealle ->

Lääke 

Estohoidossa suositeltava ylläpitoannos
/vrk
 

Hoidon aloitus
ja seuranta
 

Annoksen muuttaminen
vajaatoiminnan yhteydessä
 

Haittavaikutukset 

 

 

 

Munuaiset 

Maksa 

Sydän 

 

Flekainidi 

100–200
mg x 1
 

EKG ennen
ja 1-2 vko
aloituksen
jälkeen. Näyttö sydänpkl
 

Pienennä 
annosta 

Ei  

Vasta-aiheinen 
(myös iskemia, sydäninfarkti, hemodynaamisesti merkittävä läppävika tai LVH> 14mm)
 

huimaus, näköhäiriöt 
pahoinvointi, oksentelu 

Beetasalpaajat  

bisoprololi 

metoprololi 

 

5–10
mg x 1
 

95–190
mg x 1
 

EKG 1-2 vko aloituksen jälkeen PTH:ssa 

Ei  

Pienennä 
annosta 

Ei  

fyysisen suorituskyvyn
heikentyminen, väsymys,
raajojen kylmyys, 
klaudikaation paheneminen,
unihäiriöt
, impotenssi 

Amiodaroni 

100–200
mg x 1
 

EKG, TSH, T4V,
Alat, keuhkofunktiot
 

seuranta-ohjeen mukaan

Ei  

Pienennä 
annosta 

Ei  

kilpirauhasen toimintahäiriöt,
maksa-arvojen suurentuminen,
herkkyys valolle,
huimaus,

unihäiriöt, pahoinvointi,
sarveiskalvon samentuma
keuhkofibroosi, perifeerinen neuropatia 

Dronedaroni 

400
mg x 2
 

EKG, Alat 

Seuranta-ohjeen mukaan 

Ei  

Vaikeassa vajaa-toiminnassa 

vasta-aiheinen 

Vasta-aiheinen 
(vaikea vajaatoiminta
, NYHA3) 

Voidaan
käyttää stabiilissa sepelvaltimo-taudissa
 

ruoansulatuselimistön häiriötihottuma, väsymys, heikkousvaloherkkyys,
makuhäiriöt
 

Sotaloli 

80–160
mg x 2
 

EKG ennen ja 
1-2 vko
aloituksen
jälkeen. Näyttö 
sydänpkl
 

Pienennä 
annosta
 

Ei 

Varo käyttöä 

samat kuin beetasalpaajilla 

kääntyvien kärkien VT 

 • Pohdi potilaan hoitolinjausta AINA kardioversion yhteydessä 
  • Rytminsiirto ilman jatkosuunnitelmaa on harvoin hyvää hoitoa 
  • Tee tarvittaessa jatkoista paperikonsultaatio Sydänkeskukseen 
 • Yleistä ablaatiohoidosta 
  • Potilaalla tulee olla paroksysmaalinen tai persistoiva oireinen eteisvärinä (EHRA 2-4)
  • Pyritään pysymään sinusrytmissä toimenpiteeseen asti (rytmihäiriölääkitys ad amiodaroni) 
  • Ablaatiohoito ei saa vähentää eteisvärinän riskitekijöiden hoitoa (erityisesti verenpainetauti, ylipaino ja alkoholin liikakäyttö)  
  • Eteisvärinän ablaatiohoito on yleensä oireenmukaista hoitoa potilaille, joilla sydän on muuten terve tai lähes terve 
  • Poikkeuksena ovat tietyt (nuoret) sydämen vajaatoimintapotilaat, joilla ablaatiohoito näyttää vähentävän sairaalahoitojaksoja ja jopa kuolleisuutta
   • erityisesti potilaat, joilla on vajaatoimintatahdistin (parempi CRT tahdistus%) 
 • PKKS Sydänkeskukseksessa eteisvärinän ablaatiohoito tehdään käyttäen cryopallomenetelmää
  • Potilaalla on oltava 4 erillistä keuhkolaskimoa 
  • Uusintatoimenpiteet ja poikkeavat anatomiat tehdään RF-menetelmällä (KYS tai muu sairaala) 
  • Toimenpidekomplikaatioita n. 3%:lle (vakavat komplikaatiot harvinaisia)
 • Potilaan kaikki rytmihäiriö-EKGt on käytävä läpi 
  • Onko pääosin eteisvärinää, lepatusta vai muuta eteisarytmiaa?
  • Suurin osa nauhoituksista tulee olla eteisvärinää, jotta eteisvärinän ablaatioon kannattaa edetä 
 • Tyypillisen eteislepatuksen ablaatiohoito tulee kyseeseen samoin edellytyksin kuin eteisvärinän ablaatiohoito  
  • Varsinaista rytmihäiriöestolääkitystä ei kuitenkaan ensin kokeilla 
  • Taustalla saa olla merkittävämpi sydänsairaus kuin eteisvärinän ablaatiohoidossa 
  • RF-energialla tehdään ns. isthmus-ablaatio oikean eteisen alueelle (ei AVH-riskiä) 

Edellytykset eteisvärinän ablaatiohoidolle (tutkimukset ja hoitopäätös tehdään ESH:ssa) 

Ei haitallista alkoholin käyttöä 
Verenpainetauti hoitotasapainossa 
BMI < 35 (BMI <30, jos on muita riskitekijöitä tai iäkäs potilas)
Vasen eteinen korkeintaan kohtalaisesti suurentunut (LA < 50mm tai LAVI < 34ml) 
Yleensä 1 estolääke tulee olla kokeiltuna (paitsi nuoret < 45-50v potilaat) tai jos lääkitys ei sovi 
Jos ≥ 70v potilas, pitää olla muuten terve ja hankalaoireinen (EHRA 3-4) eteisvärinä 
Sydämen tai rintakehän alueen CT tulee olla tehtynä/pyydettynä ennen konsultaatiota 
Potilaalle on annettava potilasohje (hyperlinkki) ja selostettava toimenpide ja siihen liittyvät komplikaatiot (n. 2%) pääpiirteittäin