Vähäinen vuoto

Kriteerit (kaikkien täytyttävä):​

 • Vuodon kokonaismäärä alle 500 ml
 • Vuodon seurauksena korkeintaan 20 yksikön Hb-lasku
 • Ei tarvetta punasolusiirroille hemoglobiini-tason vuoksi (Hb>80)
 • Ei vaikuta hemodynamiikkaan (syketaso tai verenpaine)
 • Vuodon tyrehdyttämiseen on tarjolla yksinkertainen menetelmä tai vuoto on loppunut jo ennen hoitoon hakeutumista
 • Vuodon uusiutuminen on helposti havaittavissa

Esimerkkejä:​

 • Pinnallinen haavaverenvuoto
 • Helposti hallittava nenäverenvuoto
 • Useimmat hammastoimenpiteiden jälkeiset vuodot

Tyrehdytä verenvuoto pyrkien mekaaniseen kontrolliin

 • Haavaverenvuodossa haavan avaus, verenpurkauman poisto ja pistoligatuura vuotopaikkaan
 • Pinnallisesti tihkuvaan haavaan kompressiosidonta tai kiinni/yliompelu isoin otoksin
 • Vuodon on loputtava kokonaan tehdyllä toimenpiteellä!

Toiminta antikoagulaatiohoidon kanssa​

 • Käytössä olevaa veren hyytymistä estävää lääkitystä voi yleensä jatkaa normaalisti
 • Kuitenkaan Marevan-hoidossa INR ei saa jäädä yli hoitoalueen​: Ks. antikoagulanttien kumoaminen

Vuodon uusiessa/jatkuessa potilas kuuluu erikoissairaanhoitoon​