Syvä laskimotukos – diagnoosi

 • SLT voi olla oireeton 
 • Alaraajan tai pohkeen turvotus 
 • Leposärky, punoitus, kuumotus 
 • Kuume, arkuus tai kävelykipu pohkeessa 
 • Distaalinen tukospolvitaipeen alapuolella
 • Proksimaalinenpolven yläpuolella 
 • Muista kysyä myös hengenahdistus/rintakipuoire: keuhkoembolian mahdollisuus? 
  • Noin 50%:lla SLT-potilaista todetaan myös KE, mutta osa niistä on oireettomia.  
  • Jos potilaalla on hengenahdistusta/rintatuntemuksia/suoriskyvyn alentuminen tai spO2 <95%: ota A-astrup huoneilmalla

Syvän laskimotromboosin todennäköisyyden arvioiminen esitietojen ja potilaan tilan perusteella   

Kliininen tila 

Pisteet 

Aktiivinen syöpä (hoito meneillään tai annettu viimeisten 6 kuukauden aikana, palliatiivinen hoito) 

1 

Paralyysi, pareesi tai jalan äskettäinen kipsaus 

1 

Vuodepotilaana yli 3 vuorokautta tai suuri leikkaus viimeisen kuukauden aikana 

1 

Paikallinen palpaatioarkuus pitkin syvää laskimojärjestelmää 

1 

Koko alaraajan turvotus 

1 

Säären ympärysmitta yli 3 cm suurempi oireettomaan jalkaan verrattuna (mitataan 10 cm sääriluun kyhmyn alapuolelta) 

1 

Kuoppautuva (pitting) turvotus (pahempi oireellisessa jalassa) 

1 

Hyvin näkyvät pinnalliset laskimot 

1 

Aiemmin diagnosoitu syvä laskimotukos 

1 

Vaihtoehtoinen diagnoosi todennäköisempi kuin syvä laskimotromboosi 

–2 

3 pistettä tai enemmän = suuri todennäköisyys, riski noin 75 % 
1–2 pistettä = kohtalainen todennäköisyys, riski noin 17 % 
0 pistettä tai vähemmän = pieni todennäköisyys, riski noin 3 % 
Lähde: Käypä Hoito, Duodecim

 

Taulukko jatkuu oikealle ->

Todennäköisyys 

Ensisijainen tutkimusmenetelmä 

Jatkotutkimus 

Pieni 

FIDD 

Laskimoiden  

Kohtalainen 

FIDD 

Laskimoiden  

Suuri 

Laskimoiden  

 • Yhteispäivystyksen akuuttilääkärit tekevät alaraajalaskimoiden uä-tutkimuksia
  • Konsultoi ensin vastuuakuuttilääkäriä tai vuorossa olevaa akuuttilääkäriä tutkimuksen mahdollisuudesta
 • Tutkimus radiologian kautta:
  • Klo 8-15: pelkkä lähete riittää 
  • Klo 15-20: tee lähete ja soita radiologille (050 3877838)  
  • Klo 20 jälkeen radiologi ei tee -tutkimusta SLT:n toteamiseksi kuin poikkeustapauksissa 
   • Potilas voi kotiutua ja tulla aamulla uä-tutkimukseen 
   • Tee lähete valmiiksi  
 • Kohtalaisen tai suuren riskin potilaalla aloitetaan annetaan kotiutuessa kerta-annos 
  • tabl Xarelto 15mg po tai Eliquis 10mg po tai 
  • 1mg/kg enoksapariinia s.c 
 • Soveltuu laskimotukoksen, keuhkoembolian sekä aortan dissekaation poissulkemiseksi 
 • Jos ennakkotodennäköisyys on pieni, raja-arvo on 1.0 mg/l 
 • Jos ennakkotodennäköisyys on kohtalainen 
  • < 50-vuotiaillaraja-arvo on 0.5 mg/l  
  • ≥ 50-vuotiailla (ikä/100) mg/lesim. 0.6 mg/l 60-vuotiaalla 
 • Suuren todennäköisyyden potilailla suoraan alaraajan ultraääni 
 • KE-potilaalla diagnoosivaiheessa todettu plasman suuri D-dimeeripitoisuus (6–10-kertainen normaaliin verrattuna) korreloi lisääntyneeseen kuolemanriskiin 
 • Muut tilat, jotka nostavat D-dimeeri pitoisuuksia:  syöpä, tulehdus, leikkaus ja raskaus