Lisätietoa

Tavoite: Antikoagulaatio- ja antitromboottista hoitoa saavan potilaan optimaalinen hoito erilaisissa kliinisissä tilanteissa 

  • Tämän hoitoketjun tavoitteena on edistää hyviä hoitokäytäntöjä Siun soten alueella (Pohjois-Karjala).
  • Tavoitteena on lisätä antikoagulaatiohoidon hyötyä ja vähentää hoidon komplikaatioita
  • Hoitoketju on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön hoidon sujuvuuden tueksi ja hoidon yhtenäistämiseksi
  • Hoitoketju perustuu Suomalaisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin sekä muuhun näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja mikäli sellaista ei ole saatavilla, kokemusperäiseen tietoon
  • Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti
  • Hoitoketju kattaa AK-hoidon eteisvärinässä, syvänlaskimotukoksen ja keuhkoembolian, leikkaus- ja toimenpidehoidon sekä vuototilanteiden yhteydessä
  • Hoitoketjussa käsitellään myös erityistilanteita kuten AK-hoito raskauden ja syöpäsairauden aikana
  • Eteisvärinän ja SLT/KE:n osalta hoitoketjussa esitetään myös alueellinen diagnostiikan ja hoidon suositeltava hoitoketju

PKKS vastaa hoitoketjusta ja sen sisällöstä. Materiaalin toteuttamista on tukenut Bayer.  Työryhmä: Tuomas Rissanen, Lauri Pautola ja Sakari Syväoja. Raskaus kappaleen tuotti Tiina Walle. Aiemman version sisältöä oli tuottamassa myös Tuulia Katajavuori.

Yhteystiedot ja vastuualueet: 

Tuomas Rissanen (Eteisvärinä, Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia, Mekaaninen tekoläppä, sekä Erityistilanteet)

tuomas.rissanen(at)siunsote.fi

Lauri Pautola (Toimenpide ja leikkaus, Vuoto)

lauri.pautola(at)siunsote.fi

Sakari Syväoja (Toimenpide ja leikkaus, Vuoto)

sakari.syvaoja(at)siunsote.fi

Tiina Walle (Raskaus)

tiina.walle(at)siunsote.fi

Puhelinvaihde Siun Sote

Puh. 013 3300
Avoinna vuorokauden ympäri.

Saavutettavuuslausunto: Hoitoketju on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, eivätkä ne täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.