Syöpäpotilaat

 • Syöpätauteihin, erityisesti adenokarsinoomiin, liittyy yleistynyt tukosalttius, ja idiopaattisen SLT/KE:n ilmaantuminen voi paljastaa syövän 
  • 5 %:lta idiopaattisen SLT/KE:n sairastaneista potilaista löydetään syöpä vuoden kuluessa  
  • Potilailla, joilla idiopaattinen tukos uusiutuu, osuus on 15 % 
  • Suurin tromboosiriski liittyy vatsalaukun ja haiman syöpiin
 • Rutiininomaista laajaa syöpäseulontaa ei pidetä kustannustehokkaana, mutta tarkan kliinisen tutkimuksen mukaan ohjatut lisäselvitykset/kuvantamiset ovat perusteltuja  
 • Aiemmin syöpäpotilaiden SLT/KE:n hoitoon suositeltiin vain LMWH, mutta viime vuosina on tullut hyvää tutkimusnäyttöä myös suorista antikoagulanteista 
 • Varfariinia ei suositella syöpäpotilaille, paitsi mekaanisen tekoläpän yhteydessä, lisääntyneen vuotovaaran ja heikomman tukoksenesto tehon takia 
 • Syöpäpotilaan tukos/vuotoriski tulee arvioida ja suunnitella AK-hoito yksilöllisesti potilaan mielipidettä kuunnellen 
 • Syöpäpotilaan tukosprofylaksiaan sairaalahoidossa ja leikkausten yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomioita 

Carrier ym. 2021

LMWH hoidon periaatteet syöpätautiin liittyvässä SLT/KEssa

 • Vaihtoehtoina ovat enoksapariini (Klexane/Inhixa)daltepariinilla (Fragmin)tintsapariini (Innohep)
  • Ilmeisesti enoksapariniin biosimilaarit ovat teholtaan Klexane-valmistettava vastaavia, vaikka niistä ei ole suoraa tutkimusnäyttöä 
  • Jos hoito näyttää pitkittyvän yli 6kk trombiprofylaksiana, kannattaa aloittaa daltepariini tai tintsapariinin KELA korvattavuusmahdollisuuden takia
 • Tukoksen hoitona on täysi hoitoannos 4-6 viikkoa, jonka jälkeen annosvähennys 25% 
 • 3-6kk käytön jälkeen siirrytään profylaksia-annokseentehostettuun profylaksia annokseen tai suoraan antikoagulanttiin Yli 5 vrk hoidossa tulee mitata anti-FXa erityisesti suuren vuotoriskin syöpäpotilailla 
 • ks. LMWH annokset tukosprofylaksiassa

LMWH hoitoannokset laskimotukoksessa. Vuotoriskin potilailla, kuten GI-kanavan syövissä tulee annosta pienentää.  Munuaisten vajaatoimintapotilailla tulee enoksapariinin ja daltepariinin annoksia pienentää (25%-50%). Tintsapariinia voidaan käyttää ad eGFR 20ml/min tasolle saakka. 

Enoksapariini (Klexane/Inhixa) 

1 mg/kg x 2 s.c.   

Daltepariini (Fragmin) 

100 ky/kg x 2 s.c.  

Tintsapariini (Innohep) 

175 KY/kg x 1 s.c.: 

< 60 kg 10 000KY 

60-80kg 14 000KY 

> 80kg 18 000 KY 

 

Huom. hoitotason määrittäminen anti-FXa-mittauksin: 

Tavoite: Anti-FXa 0. 0.5  ennen seuraavaa pistosta 

LMWH korvattavuus syöpätauteihin liittyvässä tromboemboliassa ja sen estossa

 • InhixaEnoxaparin Becat ja Ghemaxan-valmisteilla on 6kk Kela-korvaus reseptimerkinnällä 
  • Potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 115 (rintasyöpä), 116 (eturauhassyöpä), 117 (leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit), 128 (gynekologiset syövät) tai 130 (pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu) ja
  • jotka sairastavat aktiivista syöpätautia ja 
  • joiden laskimon tromboembolia on todettu syöpähoidon yhteydessä.
  •  lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä '
   • Tromboembolia
   • Laskimotukos tai
   • Keuhkoembolia,
   • jonka jälkeen on merkitty tromboembolian toteamisen päivämäärä
 • Tintsapariini ja daltepariini ovat korvattavia yli 6kk hoidossa syöpäpotilailla B-lausunnolla
 • Faktori 10a estäjät ovat uuden tutkimustiedon valossa vaihtoehtoja LMWH:lle syöpään liittyvän tromboosin hoitoon. Paras tutkimusnäyttö on tällä hetkellä apiksabaanista: 
  • Apiksabaanista (Eliquis)apiksabaani vähensi trendinomaisesti SLT/KE riskiä 37% vrt. daltepariniin (p=0.09) ilman merkittävän verenvuotoriskin kasvua (Caravaggio tutkimus). Tutkimuksessa ei ollut leukemiapotilailta eikä potilaita, joilla oli kallonsisäinen kasvain. 
  • Edoksabaanista (Lixiana): edoksabaani vähensi trendinomaisesti 29%:lla SLT/KE riskiä verrattuna daltepariinin (p=0.09), mutta vuodot myös lisääntyivät tilastollisesti merkittävästi 1.8-kertaisesti (Hokusai-VTE tutkimus) 
  • Rivaroksabaanista (Xatelto) on tehty pienempi tutkimus (Select-D tutkimus), jonka perusteella se vähensi SLT/KE riskiä 57%, mutta lisäsi vuotovaaraa 3.8-kertaiseksi.  
 • Annokset ovat samoja kuin muissakin SLT/KE indikaatioissa 
  • 6kk Kela-korvattavuus reseptimerkinnällä 
  • Edoksabaania käytettäessä tulisi käyttää ensin 5 vrk LMWH yksinään, jonka jälkeen vaihdetaan edoksabaani 
  • Syöpäpotilaalta tulee seurata PVK ja krea 3kk välein 
 • Seuraavissa syöpätyypeissä on toistaiseksi suorien antikoagulanttien käyttöä ei suositella: 
  • Limakalvoille rajoittuneissa syövissä niitä ei kannata käyttää lisääntyneet vuotovaaran takia (GI-kanavan ja uroteliaalisyövät) 
  • Potilailla, joilla on kallonsisäinen tuumori/metastaaseja 
  • Leukemia 
 • Lääkeaineinteraktiot esim. sytostaattien kanssa on selvitettävä 
 • Edut vs. LMWH
  • Suun kautta otettava valmiste on syöpäpotilaalle helpompi kuin LMWH
  • Suora antikoagulantti on syöpäpotilaalle edullisempi kuin LMWH 
  • Vähemmän uusintatukoksia kuin LMWH:lla
  • Apiksabaani ei lisännyt vuotovaaraa (tutkimuksesta oli poissuljettu leukemiapotilaat ja potilaat, joilla oli kallonsisäinen tuumori)
 • ESMO 2011 / NICE 2018 / ITAC-CME 2019 / ISTH 2019 suositusten konsensus: 
  • Sairaalahoidossa olevallla syöpäpotilaalla tulee olla tukosprofylaksia (LMWH) 
  • Syöpäkirurgiassa ja syöpäpotilaan vatsan ja lantion alueen leikkausten yhteydessä tulee olla tukosprofylaksia, joka jatkuu 1kk leikkauksen jälkeen 
  • Ambulatorisilla sytostaattihoidoissa olevilla syöpäpotilailla ei suositella rutiinin omaista trombiprofylaksiaa, mutta voidaan yksilöllisesti harkita suuren vaaran (Khorana pisteet 2) potilailla 
  • Yhdistelmähoitoa saavilla myeloomapotilailla suositellaan trombiprofylaksiaa 
  • Solunsalpaajahoitoa saavilla haimasyöpäpotilailla, joilla on pieni vuotoriski, suositellaan trombiprofylaksiaa
 • Jos potilas on jo sairastanut tukoksen, tulisi 6kk hoidon jälkeen jatkaa trombiprofylaksiaa seuraavilla potilailla (Thrombosis Canada): 
  • Sytostaattihoidossa olevat potilaat 
  • Metastaattinen syöpä 
  • Etenevä tai uusiutunut syöpä 
  • Muita riskitekijöitä tukokselle esim. keskuslaskimokatetri 
 • Apiksabaania (Eliquis) voi harkita trombiprolylaksiana syöpäpotilailla annoksella 2.5mg x 2 (AVERT-tutkimus): vähensi laskimotukoksia 59% vs. placebo 6kk aikana. Hoidon aikana ei ollut merkittäviä vuotoja merkittävästi enemmän kuin placebo-ryhmässä. 
  • B-lausunto vaaditaan Kela-korvattavuuden saamiseksi suorista antikoagulanteista 6kk hoidon jälkeiseen SLT/KE uusiutumisen estoon

Profylaktisen LMWH annostelu

LMWH  

Paino < 50 kg  

Paino 50–90 kg  

Paino > 90 kg  

Korotettu annos hyvin suuren riskin potilaille  

Enoksapariini 

20 mg x 1  

40 mg x 1  

60 mg x 1  

40 mg x 2/ 80 mg x 1 

Daltepariini 

2500 yks x 1  

5000 yks x 1  

7500 yks x 1  

5000 yks x 2 / 10 000 IU x1  

Tintsapariini 

3500 yks x 1  

4500 yks x 1  

7000 yks x 1  

9000 yks x 1  

Huom. ainakin suuren vuotovaaran potilaalla tavoitetason tarkistaminen anti-FXa-mittauksin: 

Tavoite: Anti-FXa 0.1– 0.3  ennen seuraavaa pistosta 

 

CANCER AND THROMBOSISThrombosis Canada 2020. 

Agnelli G, et al. Apixaban for the treatment of venous thromboembolism associated with cancer. N Engl J Med 2020; 382(17):1599-1607. 

Khorana AA, et al. Rivaroxaban for thromboprophylaxis in high-risk ambulatory patients with cancer. Engl J Med 2019;380(8):720-728. 

Key N, et al. Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2020;38(5):496-520. 

Raskob G, et al. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism. N Engl J Med 2018;378:615-624. 

Samuelson B, et al. Management of cancer-associated thrombosis in patients with thrombocytopenia: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2018;16:1-4. 

Young AM, et al. Comparison of an oral factor Xa inhibitor with low molecular weight heparin in patients with cancer with venous thromboembolismresults of randomized trial (SELECT-D). J Clin Oncol 2018;36(20):2017-2023.