INR alle hoitotason

Yleisperiaatteet 

 • Muissa indikaatioissa (esim. eteisvärinä) paitsi tekoläppäpotilailla (mekaaninen eli hiilikuitutekoläppä) ei aloiteta LMWH, vaikka INR menisi alle hoitotason 
  • Ei potilailla, joilla on biologinen läppäproteesi, eteisvärinä tai tukoksen estohoito 
  • Poikkeuksena hyvin suuren tromboemboliavaaran eteisvärinäpotilaat (CHA2DS2VASc ≥7) sairaalahoidossa hoitavan lääkärin harkinnan mukaan
  • Poikkeuksena myös potilas, jolla on tuore tukos ja jostain syystä päädytty aloittamaan varfariini 
 • Selvitä potilaan paino 
 • Hoitotavoitteet tekoläpissä 

Mekaaninen mitraalitekoläppä (hoitotavoite 2.5-3.5) 

 • Jos INR on <2, aloitetaan enoksapariini (Klexane/Inhixa1 mg/kg x2 s.c. 
 • Hoitoa jatketaan, kunnes INR on ollut ≥24h hoitoalueella (≥2.5) 

 

Mekaaninen aorttatekoläppä (hoitotavoite 2.0-3.0) 

 •  Jos INR on <1.5 aloitetaan enoksapariini (Klexane/Inhixa0.5 mg/kg x2 s.c (huom. puolikas hoitoannos) 
 • Hoitoa jatketaan, kunnes INR on ollut ≥24h hoitoalueella (≥2)