Keuhkoembolia – diagnoosi

Kuva: Tutkimusstrategia keuhkoemboliaepäilyssä. Suuren ennakkotodennäköisyyden potilaan riskin arvio ja keuhkoembolia-CT: kiireellisyys. Lähde: Terveysportti 

 

Keuhkoembolian ennakkotodennäköisyyden arviointi (Geneven malli, ESC hoitosuositus 2019): ks laskuri 

Muuttuja 

Pisteet 

Aiempi laskimotukos tai keuhkoembolia 

1 

Syketaajuus 75-94 

1 

Syketaajuus ≥ 95 

2 

Leikkaushoito tai murtuma < 4vko 

1 

Veriyskä 

1 

Aktiivinen syöpä 

1 

Toispuoleinen alaraajakipu 

1 

Paineluarkuus tai toispuoleinen turvotus 

1 

Ikä ≥ 65v 

1 

Keuhkoembolian kliininen todennäköisyys 

Summa 

 • Pieni  

0-1 

 • Kohtalainen  

2-4 

 • Suuri  

≥ 5 

LMWH aloittaminen jo ennen CT-tutkimusta ennakkotodennäköisyyden perusteella 

 • Suuri: aloitetaan LMWH ennen kuvantamistutkimuksia 
 • Kohtalainenaloitetaan LMWH, jos kuvantamista ei voida tehdä <4h 
 • Pieni: aloitetaan LMWH, jos kuvantamistutkimus ei voida tehdä <24h 
 • Äkillinen tai vähitellen kehittyvä hengenahdistus 
 • Yskänärsytys 
 • Veriyskä 
 • Rintakipu 
 • Pyörtyminen
 • CRP epäselvä nousu ja lämpöily ad kuumeilu 
 • Suorituskyvyn heikkeneminen 
 • Takypnea ja takykardia 
 • Hypotonia 
  • korreloi vaikeusasteeseen 
  • sokki: levottomuus, sekavuus: syst RR < 90 mmhg, periferian viileys, anuria 
 • Kaulalaskimoiden pullotus vaikeassa KE:ssa 
 • Saturaatio: hypoksemia 
  • normaali saturaatio ei poissulje KE 
 • Astrup: hypokapnia ja hypoksemia 
  • normaali pCO₂ ja pO₂ eivät kuitenkaan poissulje KE 
 • EKGsinustakykardiaseptaaliset T-inversiotosittainen RBBB, S1Q3 
  • usein normaali  
  • EKG-muutokset korreloivat vaikeusasteeseen 
 • Kohonnut TNT ja proBNP pitoisuus
  • korreloivat vaikeusasteeseen / kestoon 
 • Thx-rt 
  • Verekkyyden vähentyminen vaikeassa emboliassa 
  • Kiilavarjo mahdolliset keuhkoinfarktin seurauksena 
 • CRP voi olla kohonnut  
 • FIDD (D-dimeeri) 
  • Jos ennakkotodennäköisyys on pieni, raja-arvo on 1.0 mg/l 
  • Jos ennakkotodennäköisyys on kohtalainen 
   • < 50-vuotiaillaraja-arvo on 0.5 mg/l  
   • ≥ 50-vuotiailla (ikä/100) mg/lesim. 0.6 mg/l 60-vuotiaalla 
  • Suuren todennäköisyyden potilailla suoraan CT-kuvaus 
 • Echo 
  • Sokkipotilaalle välittömästi / hätätyönä kardiologipäivystäjän toimesta
  • Raskaana oleva potilas: normaali echoastrup, TNT, proBNP (ja normaali/lievästi kohonnut FIDD) poissulkee henkeä uhkaavan KE:n 
 • Keuhkoembolia CT 
  • Ensisijainen akuutissa taudinkuvassa 
  • Näkyy erityisesti proksimaaliset keuhkovaltimohaarat 
  • Yksittäinen subsegmentaalinen embolus on epävarma löydös 
   • Keskustele tarv. radiologin kanssa löydöksen merkittävyys 
  • RV/LV suhde kertoo sydämen oikean puolen kuormituksesta (RV≥LV selvä kuormitus) 
  • CTEPH tauti (krooninen tromboembolinen pulmonaalihypertonia) ei näy välttämättä CT:ssä 
  • Raskaana olevallekin, jos diagnoosi epäselvä 
  • Maligniteettiepäily/syöpäpotilas: pyydä myös vatsan alueen CT samalla 
  • ks. CT tutkimuksen kiireellisyys
 • Ventilaatio-perfuusiotutkimus 
  • Krooninen keuhkoembolisaatio ja CTEPH-tauti 
  • Pitkä anamneesi 
  • Epäselvä CT
 • Alaraajalaskimoiden  
  • Vain, jos oireinen laskimotukosepäily 
  • Ei rutiinisti KE potilaalle

Keuhkoemboliatutkimuksen kiireellisyys (ks. riskin arvio)

 • Klo 15-20 jälkeen soita radiologille (050 3877838) ja pyydä CT tehtäväksi 
 • Klo 20 jälkeen tulee KE CT tehdä päivystyksenä, jos epäillään:
  • Suuren riskin KE: CT tehtävä välittömästi 24/7
  • Keskisuuren riskin KE: kliinisen tilanteen mukaan  
   • LMWH aloitetaan. jos tutkimukseen pääsy >4h
 • Pienen riskin KE: CT:n voi tehdä seuraavana päivänä 
  • Potilas voi odottaa POS:lla seuraavaan aamuun
  • Tee lähete valmiiksi