Radiologiset toimenpiteet

 • Radiologisten toimenpiteiden ongelmallisen vuodon riski riippuu pitkälti
  • Kohteen ja muutoksen verekkyydestä
  • Mahdollisen vuodon komprimoitavuudesta
 • Yleiset turvarajat (koskevat kaikkia toimenpiteitä)
  • B-Tromb > 50 ja HKR > 30 % (alle 72 h vanhoista verikokeista)
  • INR <  3 (toimenpidepäivän verikoetulos)
  • Maksakirrootikolta tarkasta INR + tromb
 • Mahdolliset vuotoriskiin vaikuttavat sairaudet ja lääkitykset tulee mainita lähetteessä
 • Rutiiniprotokollan soveltamisen edellytykset samat kuin leikkauspotilaalla
  • Tapauskohtaista harkintaa edellyttävät lisäksi mm.
   • Juuri leikattujen potilaiden toimenpiteet
   • Tuore tromboottinen tapahtuma
   • Vuotosairaudet - aina hematologin tilannearvio sekä tarvittaessa esivalmistelu
  • Rutiiniprotokollaan soveltumattomien potilaiden hoito suunnitellaan yksilöllisesti
   • Ensisijaisesti pyytävän kliinikon ja radiologin yhteispäätöksenä
   • Tarvittaessa anestesialääkäriä, kardiologia, neurologia tai hematologia konsultoiden
  • Rutiiniprotokollasta tai turvarajoista poikkeaminen tulee aina perustella ja kirjata selkeästi sekä lähetteeseen, että sairauskertomukseen
 • Vastuutahot
  • Lääkityksen tauotus
   • Lähettävä klinikka huolehtii
  • Lääkityksen aloitus
   • Radiologi ohjeistaa jos syytä poiketa rutiinista
Pinnallisia toimenpiteitä Pinnallinen paksuneulabiopsia (PNB) Syväelinbiopsiat ja - kanavoinnit
Ei lääketaukoa Lääketauko kuten pienen vuotoriskin leikkauksessa Lääketauko kuten suuren vuotoriskin leikkauksessa
Lääkitys jatkuu normaalisti Lääkitys jatkuu samana iltana ( > 6 h toimenpiteestä) Lääkitys jatkuu seuraavana päivänä (> 12 h toimenpiteestä)
Kilpirauhasen ohutneulabiopsia Rintarauhasen vakuumitoimenpiteet Maksabiopsia
Imusolmukkeen ohutneulabiopsia Sylkirauhasen PNB Munuaisbiopsia
Nivelpunktiot Muu komprimoitavissa olevan kohteen PNB Keuhkokasvaimen PNB
Askitesdreneeraus Cystofix Myelografia
Pleuradreneeraus Selkärangan kuvantamisohjattu hermojuuripuuduts Selkärangan näytteenotto
Rintarauhasen PNB   Vatsa- tai rintaontelon paiseen kanavointi
  Pinnallinen PNB Syväelinbiopsia
Eliquis (apiksabaani)  48 h 72 h
Lixiana (edoksabaani)  48 h 72 h
Xarelto (rivaroksabaani)  48 h 72 h
Pradaxa (dabigatraani)  72 h 96 h
Marevan (varfariini) Kaikki toimenpiteet
Mittaa INR 4 vrk preop
Turvarajat < 2,5 <1,7
INR > 3.5 4 vrk
INR 3-3.5 3 vrk
INR 2,5-3 2 vrk
INR alle 2,5 1 vrk

Edellytykset tauotukselle DAPT-hoidossa (trombosyyttien kaksoisesto) 

 • Jos potilaalle on tehty 6 kk kuluessa kajoava sepelvaltimotoimenpide (PCI), konsultoi aina toimenpidekardiologia ennen lääketaukoa
 • Yleisperiaate on, että 1 kk sisään lääkkeitä ei saa tauottaa, jos ahtauma on hoidettu stentillä 
 • Jos sepelvaltimoahtauma on hoidettu lääkepallolla (DCB, DEB) on tauotus yleensä heti mahdollista 
 • Jos DAPT-hoidon käyttöperuste on neurologinen, harkinta tapauskohtaisesti
  Pinnallinen PNB
Syväelinbiopsia ja kanavointi
Efient (prasugreeli)  7 vrk 7 vrk
Plavix (klopidogreeli)  5 vrk 5 vrk
Brilique (tikagrelori)  5 vrk 5 vrk
ASA Jatkuu aina

Jatkuu valtaosalla

Munuaisbiopsiassa tauko 5 vrk

ASA + Dipyridamoli  Jatkuu aina

2 vrk

Munuaisbiopsiassa tauko 5 vrk

 

LMWH-valmisteet 

 Lääkeaine 

Tauon pituus 

LMWH profylaksia-annos

12 h  

Klexane/Inhixa (enoksapariini) alle 40 mg/vrk 

Innohep (tintsapariini) alle 5000 ky/vrk

Fragmin (daltepariini) alle 5000 ky/vrk

LMWH hoitoannos

24 h

Klexane/Inhixa yli 40 mg/vrk

Innohep yli 5000 ky/vrk

Fragmin yli 5000 ky/vrk