Etiologiset ja tukostaipumusselvittelut

<50-vuotiaalla ensimmäinen tukos, jos 

 • idiopaattinen 
 • ilmaantunut raskauden tai e-pillereiden aikana 
 • poikkeavassa paikassa (aivo-, maksa-, perna-, portti-, mesenteriaali- tai munuaislaskimo) 
 • tukoksia 1. asteen sukulaisilla 
 • aiempi keskenmeno tai sikiökuolema
 • Adekvaatin antikoagulaatiohoidon aikana tukos

≥50-vuotiaalla, jos  

 • kyseessä toistuva idiopaattinen tukos 
 • lähisukulaisilla tukoksia 
 • anamneesissa lisäksi valtimotukoksia 
 • toistuvia keskenmenoja tai sikiökuolemia 
 • tukos on epätyypillisessä paikassa  
 • Adekvaatin antikoagulaatiohoidon aikana tukos

Tukostaipumustutkimukset 

 • 10-15%:lla on piilevä hankinnainen tai perinnöllinen trombofilia  
 • Ensin tutkitaan FII (esiintyvyys 1%) ja FV (esiintyvyys 3%) geenivirheet 
  • Geenitestit tehdään Islab:ssa  
  • AK-hoito ei vaikuta tulokseen 
 • Jos ed. tutkimukset ovat negatiiviset, mutta epäily trombofiliasta säilyy, harkitaan P-Trombot 
  • Mieluiten 4 vkoa varfariinihoidon/ 2vkoa suorien antikoagulanttien / 1 vko LMWH-hoidon lopettamisen jälkeen tai ennen hoidon alkua 
  • Mikäli AK-hoitoa ei voi lopettaa, voi tutkimukset tietyiltä osin tehdä AK-hoidon aikana 
  • Mainitse käytössä oleva AK-lääkitys tuolloin tutkimuspyynnössä 
  • Raskauden aikana ei voi selvittää proteiini S:n aktiivisuutta 
   • Voi tutkia 1kk e-pillerin/hrt lopettamisen jälken/ 2-3kk synnytyksestä 
   • Akuutti tukos voi myös vaikuttaa tuloksiin, poikkeavat löydökset tulee varmistaa tarv myöhemmin  
 • HUSLABiin 2020 alkaen siirretyt hyytymistutkimukset 
 • Mediatriin on luotu mahdollisuus käyttää ns. sähköistä lähetettä, jolloin paperilähetettä ei tarvitse täyttää ja pyyntö/vastausliikenne tapahtuu sähköisesti ja nopeuttaa vastauksen välittymistä 
 • Sähköinen lähete luodaan vastaamalla Mediatrissa esitettäviin lisätietokysymyksiin, jos näihin lisätietokysymyksiin ei vastata, pitää HUSlab hyytymistutkimuslähete täyttää ja toimittaa laboratorioon (kaikissa yksittäin tilattavissa tutkimuksissa ei ole lisätietokysymyksiä, mutta tällöinkään ei paperilähetettä tarvitse tehdä) 
 • lisätietoa ks. Tukostaipumuksen selvittely 

 

Syöpä 

 • Noin 4–5 %:lta niistä potilaista, joiden idiopaattisen SLT:n diagnosoinnin aikaan ei tiedetä sairastavan syöpää, löydetään syöpä vuoden kuluessa tukokseen sairastumisen jälkeen. Niillä potilailla, joilla idiopaattinen tukos uusiutuu, osuus on 15 % 
 • Syövän systemaattisesta seulonnasta esim. kuvantamisella ei ole kuitenkaan osoitettu hyötyä 
 • Tutkimukset ja kuvantaminen kohdennetaan oirelähtöisesti 
  • Tarkka anamneesi ja kliininen status 
  • Perusverikokeet ja thx-rtg 
  • Varmistus, että iän mukaiset seulonnat ovat toteutuneet: mammografia, papa