Diagnoosi ja tutkimukset

Taulukko jatkuu oikealle ->

Tuore tai vasta havaittu eteisvärinä
Diagnoosi 
Anamneesi Arvioi päivystyksellisen
hoidon tarve (ks. alla)
Kartoita ja hoida riskitekijät  Arvio AK-hoidon
tarve
Oireisuus (EHRA-luokka)

Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon

 • tuore FA <48h ja kardioversio-suunnitelma
 • sydänlihasiskemia
 • sydämen vajaatoiminta
 • nopea kammiovaste, johon liittyy oireisuus (usein > 130-140/min)
 • bradykardia < 40/min
 • synkopee
 • äskettäinen sydäntoimenpide

Modifioitavat riskitekijät

 • ylipaino
 • alkoholi
 • tupakointi
 • liikkumattomuus
 • korkea verenpaine
 • uniapnea
 • sokeritasapaino DM-potilailla

CHA2DS2VASc tukosriski 

HASBLED
vuotoriski

Kliininen tutkimus ja konetutkimukset Akuutin (< 48h) eteisvärinän hoitolinjat

Sepelvaltimo-
taudin hoitoketju

Sydämen vajaatoiminnan hoitoketju

Eteiskorvakkeen sulku

 • Joka kolmas sairastuu elämänsä kuluessa eteisvärinään 
 • Eteisvärinän ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti 65v ikävuoden jälkeen 
 • Esiintyvyys lisääntyy väestön ikääntyessä tulevina vuosina 
 • Eteisvärinän seulontaa suositellaan (ESC 2020 suositus) 
 • Eteisvärinä on usein oireeton taudin alkuvaiheessa ja silti aiheuttaa aivohalvausriskin
 • yli 65v potilailla aina lääkärin tai hoitajan vastaanotolla (opportunistinen seulonta) 
  • seulontaan voidaan käyttää 1-kanava EKG laitetta, pulssioksimetriin perustuvaa laitetta tai verenpainemittaria
  • Jos näitä ei ole saatavilla käytetään pulssin tunnustelua 
 • Systemaattista seulontaa voidaan harkita yli 75v potilailla (esim. rokottamisen yhteydessä)  
 • Eteisvärinän diagnoosi vaatii joko 12-kytkentäisen EKG:n tai 30 sekunnin 1-kytkentäisen EKG nauhoituksen, jonka lääkäri tulkitsee 
 • Eteisvärinässä normaali P-aalto ei erotu, EKG:n perusviiva on epätasainen ja kammiotaajuus on epäsäännöllinen  
 • Päätöstä antikoagulaatiohoidon aloituksesta ei pidä tehdä ilman selvää EKG-dokumentaatiota eteisvärinästä 
 • Myös CE-merkittyjen (lääkintälaite) kannattavien laitteiden tuottamasta EKG-nauhoituksesta voidaan asettaa eteisvärinä diagnoosi, jos lääkäri varmistaa laitteen tekemän diagnoosin. Diagnoosia ei voida kuitenkaan tehdä pulssioksimetriaan perustuvista laitteista 
 • Tahdistinlaitteista tai rytmivalvurista dokumentoitu>5min eteisvärinäjakso lisää tukosvaaraa 
 • Erittäin suuren tukosvaaran potilailla (CHA2DS2VASc3)kannattaa AK-hoito aloittaa herkemmin kuin matalan riskin potilailla, huomioiden myös vuotoriskit 
 • Epäselvissä tilanteissa konsultoi kardiologia ak-hoidon tarpeellisuudesta 
 • Uudet i48 ICD-10 koodit eteisvärinälle. Kirjaa oikea diagnoosi potilaalle. 

Koodi 

Selite 

I48.0 

Kohtauksittainen eteisvärinä 

 

 • Paroksysmaalinen eteisvärinä 
 • Eteisvärinä palautuu itsekseen sinusrytmiin 7vrk kuluessa tai palautetaan sähköisesti tai lääkkeellisesti <48h kuluessa 

I48.1 

Jatkuva eteisvärinä 

 • Persistoiva eteisvärinä 
 • Ei palaudu itsestään 7vrk kuluessa tai palautetaan sähköisesti tai lääkkeellisesti >48h kuluessa 
 • elektiiviseen kardioversioon tulevat potilaat 

I48.2 

Pysyvä eteisvärinä 

 • ”Krooninen eteisvärinä” ei enää suositeltava termi 
 • Eteisvärinärytmi on hyväksytty pysyväksi rytmiksi ja on siirrytty sykkeen hallintalinjalle 

I48.3 

Tyypillinen eteislepatus 

 • F-aallot alaseinäkytkennöissä 
 • Samat periaatteet AK-hoidon osalta kuin eteisvärinässä 
 • Voidaan usein hoitaa ablaatiolla pysyvästi 

I48.4 

Epätyypillinen eteislepatus 

 • Ei F-aaltoja 
 • P-aallot erottuvat V1 parhaiten 
 • P-aallon morfologia erilainen kuin sinusrytmissä 
 • Tasainen kammiotaajuus yleensä 1:2-1:4 blokilla 
 • Reagoi usein huonosti hidastavaan läääkitykseen 
 • Samat periaatteet AK-hoidon osalta kuin eteisvärinässä 

I48.9 

Määrittämätön eteisvärinä tai eteislepatus 

 • Työdiagnoosi, jos mikään ylläolevista diagnooseista ei täyty/on epävarma 

 

 Kuva. Eteisvärinä ja osittainen LBBB.  

Kuva. Tyypillinen eteislepatus. F-aallot alaseinäkytkennöissä.  

Kuva. Epätyypillinen eteislepatus tai eteistakykardia (tarkka diagnoosi voi vaatia Elfys-tutkimuksen). P-aallon morfologia ja sähköinen akseli on erilainen kuin sinusrytmin aikana. Potilas on usein keuhkosairas tai sydänleikattu. Adenosiiniboluksen aikaansaaman AV-katkoksen aikana tallennettu EKG saattaa auttaa diagnoosin asettamisessa. 

 • Provosoivat tekijät 
 • Kohtausten esiintymistaajuus ja kesto
 • Oireiden vaikeusaste (EHRA-luokitus)
  • Palpitaatio
  • Väsymys ja suorituskyvyn heikkeneminen
  • Huimaus
  • Rintakipu
  • Hengenahdistus
 • Verenpainetaudin hoidon optimointi tai seulonta kotimittauksin
 • Sukurasitus eteisvärinälle?
  • Nuorilla (<50v) tai jos ei riskitekijöitä eteisvärinälle
 • Tarvitaanko AK hoitoa: CHA2DS2VASc ja HAS-BLED pisteet 
 • Rytmi- vai sykekontrolli? 
 • Lääkitys 
 • Alkoholin käyttö
  • Suurkulutus merkittävimpiä eteisvärinälle altistavia tekijöitä
  • Tavoitteena kohtuukäyttö tai raittius
EHRA Luokka  Oireisuus
1 Ei oireita 
2 Lieviä oireita, jotka eivät vaikuta päivittäiseen elämään 
3 Vaikeita oireita, joiden takia päivittäinen elämä vaikeutuu 
4 Sietämättömiä oireita, joiden takia päivittäistä elämää on pitänyt muuttaa 
 • Kardiovaskulaarinen tutkimus 
  • Sivuäänet, kammiovaste, keuhkoauskultaatio, valtimostatus, maksan koko, turvotukset 
 • Toimintakykyarvio ja tarv. karkea neurologinen status (+MMSE) 
 • Paino, pituus ja painoindeksi (BMI): kirjaa sairauskertomukseen 
  • Selvitä potilaalle, että ylipaino merkittävin eteisvärinälle altistava tekijä 
  • BMI raja eteisvärinän ablaatiohoitoon on 35 
 • EKG  
  • Infarktiarvet, LVH, johtumisajat (SR), QRS-kesto, haarakatkokset 
  • Tarv kontrolli EKG kammiovasteenarvioimiseksi esim. 1-4vko kuluttua 
 • Thx-rtg (jos ei otettu 12kk kuluessa) tai epäilyä sydämen vajaatoiminnasta 
 • Verikokeetpvkna, k, kreatsh, alat (jos >3kk vanhat kokeet ) 
  • TNT ja proBNP tarvittaessa, jos epäillään sepelvaltimokohtausta tai sydämen vajaatoimintaa 
  • Lipidit, fpgluk, HBa1c osana kardiovaskulaaririskin kokonaisarvioita 
 • Sydämen ultraäänitutkimus (lähete Sydänkeskukseen)  
  • Kaikille uusille eteisvärinäpotilaille kertaalleen rakenteellisten sydänvikojen poissulkemiseksi ja hoitosuunnitelman tekemiseksi 
  • Ei tarvita potilaille, joilla tutkimus ei vaikuttaisi hoitolinjaan eikä potilas ole esimerkiksi toimenpidehoitojen tai varsinaisen rytmihäiriöestolääkityksen piirissä (esim. monisairaus, dementia tai muusta syystä alentunut toimintakyky) 
 • Holter 1-3vrk 
  • Eteisvärinäkuorman selvittäminen 
  • Sopivan kammiovasteen määrittäminen levossa ja rasituksessa 
 • Rasituskoe 
  • Sopivan kammiovasteen määrittäminen rasituksessa 
 • Päivystyksellisesti 
  • tuore FA <48h ja kardioversiosuunnitelma (voi odottaa esim. seuraavaan aamuun) 
  • sydänlihasiskemia 
  • sydämen vajaatoiminta 
  • nopea kammiovaste, johon liittyy oireisuus (usein > 130-140/min) 
  • bradykardia < 40/min 
  • synkopee 
  • äskettäinen sydäntoimenpide 
 • Kiireellisesti < 7vrk 
  • Kiireellinen kardioversio, kun AK hoito ollut käytössä ja EHRA4 oireet 
 • Kiireettömästi 7-30 vrk 
  • Elektiivinen kardioversio 
  • Sydämen ultraääni ja hoitolinjaukset (syke vai rytmikontrolli?) 
  • Eteiskorvakkeen sulku (vasta-aihe AK-hoidolle, mutta CHA2DS2VASc≥3
 • Kuvaa edellä mainitut tarkka oireanamneesi, EHRA-luokka, lääkitys ja sen muutokset tutkimuslöydökset lähetteeseen  
 • Kysymyksen asettelu 
 • Ks. lähete erikseen lähete elektiiviseen kardioversioon

Lähetteessä/konsultaatiopyynnössä tarvittavat asiat

Perussairaudet erityisesti sydänsairaudet ja toimenpiteet
Lääkityslista tarkistettu ajantasalle
Eteisvärinän historia: aiemmat kardioversiot, estolääkitykset ja ablaatiohoidot
Verenpainetaudin hoitotasapaino
Pituus, paino ja BMI
Eteisvärinän alkuaika ja havaitsemistapa: oireinen alku, oireeton sattumalöydös jne?
EHRA-luokitus
Mikä antikoagulaatiohoito aloitettu ja milloin?
Jos B-lausunto on laadittu, niin mainitse se lähetteessä
Kysymyksen asettelu