Sepelvaltimotaudin hoitoketju

Diagnostiikka >
Oireet ja löydökset >
Ennakkotodennäköisyys ja riskitekijöiden kartoitus >
Diagnostiset tutkimukset >
Hoidon porrastus ja lähettäminen erikoissairaanhoitoon >

Hoito

Riskitekijöiden hoito >
Tupakoimattomuus >
Lipidien hoito >
Verenpaineen hoito >
Anti-iskeeminen lääkitys >
Diabeteksen hoito >
Pitkäaikainen verihiutaleiden kaksoisestohoito tai antikoagulaatiohoito >
Revaskulaarisaatiohoito >
Liikunta ja fysioterapia >
Sepelvaltimokohtauksen tunnistaminen ja Triage >
ST-nousuinfarkti >
NSTEMI ja UAP >
Jatkohoito vuodeosastolla ja kotiuttaminen >
Seuranta >
Ajoterveys >
Jatkokuntoutus >
Elämän loppuvaiheen hoito >