Lääkehoidon seurantakokeet

Säännöllinen laboratoriokoeseuranta on turvallisen lääkehoidon edellytys.

Taulukko 1. Pohjois-Karjalan keskussairaalan ihotautipoliklinikan seurantakoekäytäntö.

Lääke/seurantakoetiheys

Seurantakokeet

Huomioitavaa

Metotreksaatti (Trexan, Metoject): Ennen aloitusta, 3, 6 ja 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta ja tämän jälkeen 3 kk välein:

TVK, ALAT, krea.

Metotreksaattihoidon seurantakokeiden seuranta tapahtuu terveyskeskuksessa potilaan itse huolehtimana.

Munuaisten vajaatoiminta: MTX eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, joten sen pitoisuus seerumissa saattaa kohota potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Tämä voi aiheuttaa henkeä uhkaavia sivuvaikutuksia kuten sytopenioita.

  • Jos GFRe 30-59, MTX :n annostelu harvennetaan joka toinen viikko otettavaksi.
  • Jos GFRe <30, MTX lopetetaan.

Jos S-leuk < 3.0, on tehtävä erittelylaskenta. Lääkeannosten suurentamisen jälkeen kontrollikokeet kerran tihennetysti, kuten lääkitystä aloittaessa.

Kurkkukivun ja kuumeen ilmaantuessa, kehotetaan ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin (agranulosytoosi).

Jos ALAT-arvo nousee yli normaaliarvojen esim. tasolle 60-100, kannattaa lääkkeen annosta laskea. Jos ALAT nousee vielä korkeammalle yli arvon 100, on lääke syytä tauottaa. Veriarvoja tarkkaillaan kysyttyjen ohjeiden mukaisesti ja neuvotellaan lääkärin kanssa lääkityksen jatkoista.
On syytä muistaa, että muutkin tekijät voivat nostaa maksa-arvoja (esim. ylipaino, alkoholi, tulehduskipulääkkeet, luontaistuotteet, psyyken lääkkeet)

Asitretiini (Neotigason): Ennen aloitusta, 1 kk hoidon aloituksesta ja sen jälkeen 3-6 kk välein:

ALAT, Kol, trigly, naiset U/S-HCG

Riskipotilailla (esim. sydän- ja verisuonisairaudet, DM) seurataan myös LDL Lopetettava vähintään 3 vuotta ennen suunniteltua raskautta

Siklosporiini (Sandimmun)

Ennen aloitusta: TVK, Krea, ALAT, Mg, uraatti, K, Kol, trigly
3 viikkoa: Krea
6 viikkoa: TVK, Krea, ALAT, K, Kol, trigly
12 viikkoa ja 3 kk välein: TVK, Krea, ALAT, K, U-solut

RR-seuranta 2 kk ajan viikoittain ja sen jälkeen 2-3 kk välein. Jos kreatiniinipitoisuus suurenee yli 30% lähtöarvosta, annosta pienennetään. Jos krea nousee yli 50% lähtöarvosta, lääkitys lopetetaan.

Jos kihtioireita, tarkistetaan uraatti.
Jos lihasoireita, tarkistetaan Mg.

Apremilasti (Otezla): Ennen aloitusta biologisen lääkityksen aloituskokeet

Ei vaadi säännöllistä laboratorio- koeseurantaa.

Biologiset lääkkeet ja biosimilaarit

Ennen lääkkeen aloitusta

Seurantakokeet

RTG: THX (jollei katsottu viimeisen vuoden aikana), OPTG ja tarvittaessa NSO-rtg

LAB: TVK, ALAT, AFOS, krea, La, CRP, HCVAb,HBcAb, HBsAg, TbIFNg, HIVAgAb, TrpaAb, ANAAb, ENAAb, DNAnAb).
- U-BaktVi, U-kemseul naisilta

TVK, ALAT, AFOS, KREA, naisilta U-solut 1 kk, sitten yksilöllisesti 3-12 kk välein