Jatkohoito vuodeosastolla ja kotiuttaminen

Lue lisää: Käypä Hoito

 

Osastohoidon tyypillinen kesto sepelvaltimotautikohtauspotilaalla

 • UAP/NSTEMI: 1-3vrk
 • STEMI: 2-4vrk

→ Suunnittele alustava kotiutuspäivä jo hoidon alussa

Tehostettu kotihoito

Kotihoidon sairaanhoitaja toteuttaa lääkärin määräykseen perustuvaa tehostettua kotihoitoa asiakkaiden kodeissa, asumispalveluyksiköissä, yksityisissä hoitokodeissa ja perhehoidossa. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä asiakkaan sairaalajakso, turvata varhainen sairaalasta kotiutuminen tai mahdollistaa kotisaattohoito sitä haluaville.

Tehostetun kotihoidon asiakkaat tarvitsevat vaativaa sairaanhoitoa, kuten suonensisäistä neste- ja /tai lääkehoitoa tai vaativaa haavanhoitoa, joita yleensä toteutetaan sairaalassa. Tehostetun kotihoidon turvin asiakas voidaan hoitaa kotona, jos asiakkaan kokonaistilanne on sellainen, että kotona tapahtuva hoito on turvallista.

Tehostettua kotihoitoa voidaan toteuttaa kotona, mikäli
• valittu hoitolinja on selkeästi ohjeistettu ja toteutettavissa kotiolosuhteissa
• asiakkaalle on järjestettävissä riittävät kotona asumista tukevat palvelut
• asiakas itse tai hänen kanssaan asuva henkilö kykenee tarvittaessa hälyttämään ulkopuolista apua

Tehostetun kotihoidon yksiköt ma-su klo7.00 - 21.00

• Juuka p. 013 330 6423
• Lieksa p. 013 330 6515
• Nurmes p. 013 330 7525
• Kitee p. 013 330 6357
• Ilomantsi p. 013 330 6756
• Heinävesi p. 013 330 6159
• Liperi p. 013 330 6319, klo7.00 - 21.30
• Outokumpu p. 013 330 6155, klo7.00 - 21.30
• Polvijärvi p. 013 330 6119

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Ohjauksen ja optimaalisen lääkehoidon tavoitteena on minimoida uuden sydäntapahtuman riski ja sairauden oireet sekä saada potilas ottamaan vastuuta omasta sairaudesta ja hoidosta
 • Kotiutusvaiheessa potilas tarvitsee arjessa selviytymistä tukevaa tietoa
 • Potilasohjauksen painopiste pyritään siirtämään sairaalavaiheen jälkeiseen aikaan, ohjauksen kirjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota
 • Motivaatio heti sairastumisen jälkeen elämäntapamuutoksiin on korkealla →hoidon jatkuvuus tärkeää
 • Ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden
  • potilaan elämäntilanne
  • onko sairaus uusi, uusiutunut
  • ikä
  • kriisin vaihe
 • Ohjaus toteutetaan yksilöohjauksena
Painota potilaalle ASA ja ADP-reseptorisalpaajan taukoamattoman käytön tarpeellisuutta: käyttöä ei saa lopettaa ilman lääkärin lupaa ennenaikaisesti: stenttitromboosin ja kuoleman riski!

Lue lisää: Käypä Hoito

Sepelvaltimotauti, sepelvaltimokohtaus, riskitekijät ja oireet

• Hoitoon hakeutuminen: milloin 112?

Lääkehoito ja sen vaikuttavuus, lääkkeiden ottaminen, lääkehoidon merkitys ennusteeseen

Klopidogreelin, tikagrelorin tai prasugreelin säännöllisen ottamisen tärkeys – ei saa lopettaa itse ilman lääkärin lupaa erityisesti ensimmäisen 3 kk aikana: stenttitromboosin riski

Elämäntapamuutokset

yksilöllisesti riskitekijöiden mukaan (perustietoa syventävä ohjaus myöhemmin) – tupakoimattomuuteen kiinnitetään erityistä huomiota

Potilasohjeet

Tehdyt toimenpiteet:
(PCI): lääkeainestentti (DES) vai lääkepallohoito (DCB/DEB) vai CABG kotihoito-ohjeet

Muut:

 • Nitron käyttö
 • Liikkuminen, saunominen ja seksuaalisuus
 • Sosiaaliturva-asiat
 • Mieliala toipumisessa
 

Lue lisää: Käypä Hoito

Yhteystiedot osastolle

Jatkohoitopaikka, milloin kontrolli

Jatkohoito on hoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa 2-3kk, jossa ohjausta jatketaan, tarvittaessa lääkärin vastaanotto

Työikäiset NSTEMI/STEMI- potilaat: asiantuntijahoitajan vastaanotto sydänpkl 1-2 viikkoa kotiutumisesta

Jatkokontrolli 1-2kk Sydänkeskukseen:

 • STEMI, NSTEMI, tai elektiivinen PCI- potilas, jolla tarve echoon, työkykyarvioon, suuri uusintariski tai lisätoimenpidetarvehankinta
 • Kaikki CABG potilaat

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *