Jatkohoito vuodeosastolla ja kotiuttaminen

 

Osastojaksolla tehtävät

Lue lisää: Käypä Hoito

 

Osastohoidon tyypillinen kesto sepelvaltimotautikohtauspotilaalla

 • UAP/NSTEMI: 1-3vrk
 • STEMI: 2-4vrk

→ Suunnittele alustava kotiutuspäivä jo hoidon alussa

 

Akuuttivaiheen ohjaus osastolla

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Ohjauksen ja optimaalisen lääkehoidon tavoitteena on minimoida uuden sydäntapahtuman riski ja sairauden oireet sekä saada potilas ottamaan vastuuta omasta sairaudesta ja hoidosta
 • Kotiutusvaiheessa potilas tarvitsee arjessa selviytymistä tukevaa tietoa
 • Potilasohjauksen painopiste pyritään siirtämään sairaalavaiheen jälkeiseen aikaan, ohjauksen kirjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota
 • Motivaatio heti sairastumisen jälkeen elämäntapamuutoksiin on korkealla →hoidon jatkuvuus tärkeää
 • Ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden
  • potilaan elämäntilanne
  • onko sairaus uusi, uusiutunut
  • ikä
  • kriisin vaihe
 • Ohjaus toteutetaan yksilöohjauksena
Painota potilaalle ASA ja ADP-reseptorisalpaajan taukoamattoman käytön tarpeellisuutta: käyttöä ei saa lopettaa ilman lääkärin lupaa ennenaikaisesti: stenttitromboosin ja kuoleman riski!

Alkuvaiheen ohjaus osastohoidossa

Lue lisää: Käypä Hoito

Sepelvaltimotauti, sepelvaltimokohtaus, riskitekijät ja oireet

• Hoitoon hakeutuminen: milloin 112?

Lääkehoito ja sen vaikuttavuus, lääkkeiden ottaminen, lääkehoidon merkitys ennusteeseen

Klopidogreelin, tikagrelorin tai prasugreelin säännöllisen ottamisen tärkeys – ei saa lopettaa itse ilman lääkärin lupaa erityisesti ensimmäisen 3 kk aikana: stenttitromboosin riski

Elämäntapamuutokset

yksilöllisesti riskitekijöiden mukaan (perustietoa syventävä ohjaus myöhemmin) – tupakoimattomuuteen kiinnitetään erityistä huomiota

Potilasohjeet

Tehdyt toimenpiteet:
(PCI): lääkeainestentti (DES) vai lääkepallohoito (DCB/DEB) vai CABG kotihoito-ohjeet

Muut:

 • Nitron käyttö
 • Liikkuminen, saunominen ja seksuaalisuus
 • Sosiaaliturva-asiat
 • Mieliala toipumisessa

Jatkokontrollit kotiutuessa ja yhteydenotto

Lue lisää: Käypä Hoito

Yhteystiedot osastolle

Jatkohoitopaikka, milloin kontrolli

Jatkohoito on hoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa 2-3kk, jossa ohjausta jatketaan, tarvittaessa lääkärin vastaanotto

Työikäiset NSTEMI/STEMI- potilaat: asiantuntijahoitajan vastaanotto sydänpkl 1-2 viikkoa kotiutumisesta

Jatkokontrolli 1-2kk Sydänkeskukseen:

 • STEMI, NSTEMI, tai elektiivinen PCI- potilas, jolla tarve echoon, työkykyarvioon, suuri uusintariski tai lisätoimenpidetarvehankinta
 • Kaikki CABG potilaat

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *