Hoidon porrastus ja lähettäminen erikoissairaanhoitoon

Taulukko jatkuu oikealle ->

 

 

Diagnostiikka

Hoitopäätös ja hoidon aloittaminen

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito

 

Lähettäminen erikoissairaanhoitoon (ks. hoidon porrastus)

Lähetteen sisältö

❑ Potilaan perussairaudet

❑ Sepelvaltimotaudin riskitekijät

❑ Mahdollisen sydänsairauden aiemmat vaiheet tiiviisti

    - Aiempien toimenpiteiden hyöty

❑ Potilaan toimintakyky ja mahdollinen avun tarve

Rintakivun luokitus ja CCS-luokka

❑ Iäkäs/monisairas: onko tehty lääkehoitokokeilu ja sen tulokset

Kliinisen tutkimuksen tulokset (ml. pituus, paino, BMI, RR)

Lepo-EKG

❑ Verikokeiden tulokset

❑ Tulokset diagnostisista tutkimuksista (esim. rasituskoe, Holter)

❑ Käytössä oleva lääkitys ja sen viimeaikaiset muutokset

 

Oire

Lähetteen kiireellisyys

Lepotasoiset oireet (CCS 4)

Päivystys
ks. Sepelvaltimotautikohtaus ks. Triage

CCS 4, ei lepo- oireita
Crescendo angina

1-7 vrk, soita Sydänkeskuksen hoidonvaraajalle, p. 050 405 2825 ja tee lähete

CCS 3

8-30 vrk

CCS 1-2

>30vrk

 

UUDEN TAUDIN EPÄILY: LASKE POTILAAN ENNAKKOTODENNÄKÖISYYS SEPELVALTIMOTAUDILLE JA KIRJOITA SE LÄHETTEESEEN