Anti-iskeeminen lääkitys

Anti-iskeeminen lääkitys (ks. annostelu)

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Sopiva leposyketaso on 55-60/min

 • B-salpaaja

  • On ennustetta parantava lääke, jos potilas sairastanut infarktin tai hänellä on sydämen vajaatoiminta

  • AP-oire: revaskularisaatiota odottaessa tai jos sitä ei suunnitella (toimintakyky alentunut, monisairas)

  • Vakaata sepelvaltimotautia sairastaville ei ole pakollinen lääke, jos Angina pectoris -oiretta ei ole

  • Paras näyttö on bisoprololista ja metoprololista

 • Jos b-salpaaja ei sovi, voidaan aloittaa sydämeen vaikuttava Ca-kanavan salpaaja

 • Amlodipiini 5-10 mg/vrk kannattaa lisätä B-salpaajan rinnalle vähentämään rintakipukohtauksia, jos tarvitaan lääkehoidon tehostusta

 • Pitkävaikutteinen nitraatti ja aina lyhytvaikutteinen nitro (esim. Dinit) varalle

  • Iäkkäille tai angiota odottaessa

  • Pitkävaikutteisen nitraatin annosten välillä oltava vähintään 12 h tauko (nitraattiresistenssi)

 • Kontrolloi lääkehoidon vaste 2-4 vkon kuluttua esim. puhelimitse

Lue lisää: Kardiologian oppikirja

(klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen)

Lue lisää: Käypä Hoito

ASA 100 mg x 1 tai pelkkä AK-hoito (NOAC tai varfariini) vakaassa sepelvaltimotaudissa

 • ASA-allergisille klopidogreeli 75 mg x 1
 • ADP-reseptorisalpaaja toimenpiteen jälkeen 1-12 kk kardiologin ohjeen mukaan
  • Tikagrelori 90 mg x 2 (huom. pitkäaikaisessa hoidossa >12kk jälkeen 60 mg x 2)
  • Klopidogreeli 75 mg x 1
  • Prasugreeli 10 mg x 1 (5 mg x 1, jos yli 75v. tai alle 60kg)
 • Kolmoishoitoa ei enää suositella kuin poikkeustapauksissa toimenpidekardiologin harkinnan mukaan
  • AK-hoito + ASA + ADP-reseptorisalpaaja + PPI
 • Pitkä-aikainen pieniannoksinen antitromboottinen hoito suuren vaaran potilaille
  • Rivaroksabaani 2.5 mg x 2 ASA 100 mg x 1 ohella
  • Klopidogreeli 75 mg x 1 tai tikagrelori 60 mg x 2 ASA 100 mg x 1 ohella