Revaskularisaatiohoito

Lue lisää: ESC 2019

(klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen)

Muokattu Knuuti J et al, Eur Heart J 2019

 

SEPELVALTIMOTAUDIN HOIDON KULMAKIVI ON RISKITEKIJÖIDEN HOITO JA LÄÄKEHOITO

Kajoavia sepelvaltimotoimenpiteitä tarvitaan vain silloin, kun

 • Potilaan tauti on ennusteellisesti merkittävä

 • Potilaalla on oireita optimaalisesta lääkehoidosta huolimatta

Lue lisää: Kardiologian oppikirja

(klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen)

Pallolaajennushoito (PCI, 95 %)

 • Stabiilissa sepelvaltimotaudissa ei yleensä paranna potilaan ennustetta vaan oireita

 • Potilaan toive vähemmän kajoavasta toimenpiteestä
 • Yleensä samana päivänä kotiin, lyhyt SVA

 • Ahtaumakohta tuetaan lääkestentillä (DES) tai jos tukea ei tarvita viimeistellään lääkepallolla (DCB/DEB) erityisesti, jos potilaalla on vuotoriski

 • Suurin osa (90 %) voidaan tehdä rannevaltimon kautta

Ohitusleikkaus (CABG, 5 %)

 • Diabeetikon 3-suonitauti

 • 3-suonitauti, pitkät ahtaumat, runsaasti haaraumakohtia

 • Yleensä < 80v

 • Hiukan vähemmän uusintatoimenpiteitä seuraavien vuosien kuluessa

 • Pidempi toipuminen 2-3 kk

 • 50 % laskimosiirteistä tukossa 10 v. kuluttua; pitäisi suosia valtimosiirteitä

 • Huomattavasti kalliimpi toimenpide

Lue lisää: Alueellinen hoitoketju

Taulukko jatkuu oikealle ->

Aikaa stenttauksesta

Ratkaisu

<30vrk

 • Lievässä tai keskivaikeassa vuoto-ongelmassa ei saa tauottaa!

 • Henkeä uhkaavassa vuodossa tauotettava DAPT

1-3kk

 • Lyhyt DAPT tauko yleensä mahdollinen vaikean vuodon takia

 • ASA jatkuu, ellei henkeä uhkaava vuoto

>3kk

 • Tauotus yleensä sallittu (pois lukien hyvin pitkät ja kompleksit stenttaukset)

 • ASA jatkuu, ellei henkeä uhkaava vuoto

Konsultoi aina toimenpidekardiologia, jos aiot tauottaa DAPT <3kk lääkeainestentistä (DES)

Lääkepallohoidon (DCB/DEB) voi DAPT yleensä turvallisesti tauottaa tilapäisesti tai pysyvästi

Stenttitrombiriskiä kasvattaa: diabetes (erityisesti insuliinihoitoinen), aiempi MI, munuaisten vajaatoiminta, LAD kohdesuonena, pitkä stentti, leesion kompleksisuus (AHA/ACC-luokka), monisuonistenttaus

Lue lisää: Alueellinen hoitoketju

Lääkeaine

ASA

Klopidogreeli

Prasugreeli

Tikagrelori

Kangrelori

Kauppanimi

Primaspan, Disperin

Plavix

Efient

Brilique

Kengrexal

Annos

250-500mg + 100mg x 1

600mg + 75mg x 1

60 mg + 10mg x 1 (5mg x 1)

180mg
+ 90 mg x 2

Infuusio ohjeen mukaan

Vaikutuksen alku

30 min

3h

30 min

30 min

Minuuteissa

Vaikutuksen kesto

7 vrk

5 vrk

7 vrk

3-5 vrk

60 min

Resistenssin yleisyys

Jopa 25 %

Jopa 30 %

0%

0%

0%

Kumoaminen

Verihiutaleet 30-70 %

Suunniteltu toimenpide:

älä anna leikkauspäivän aamuna

Verihiutaleet 30-70 %

Verihiutaleet 30-70 %

Mielellään > 6h edellisestä annoksesta

Jääplasma / albumiini?
PB2452 neutralisoiva monoklonaalinen vasta-aine kehitteillä

Infuusion lopettaminen

Uudelleen aloitus vakavan vuodon / suuren leikkauksen jälkeen ylläpitoannoksella. Jos stenttauksesta alle 1 kk, latausannoksella

Erittäin suuren jälkivuotoriskin tapauksessa aluksi voidaan harkita aluksi siltahoitoa LMWH kasvavin annoksin alkuun esim. 0.5mg/kg x 2 s.c ja paluu DAPT-hoitoon, kun näyttää todennäköiseltä, ettei uuteen leikkaukseen jouduta