Ennakkotodennäköisyys ja riskitekijöiden kartoitus

Lue lisää:  Käypähoito

 • Kliinisen ennakkotodennäköisyyden arviointi auttaa valitsemaan sopivan  sepelvaltimotaudin diagnostisen tutkimuksen kullekin potilaalle.
 • Ahtauttavan sepelvaltimotaudin kliinisen ennakkotodennäköisyyden arviointi potilaan oireiden sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden määrän perusteella (ks. kuva alla)

Keltainen (suurentunut ennakkotodennäköisyys >15%): sepelvaltimotauti syytä varmistaa joko kajoamattomasti tai varjoainekuvauksella.

Vihreä (pieni ennakkotodennäköisyys 5-15%): lisäarvio sepelvaltimotaudin ennakkotodennäisyydestä tehtävä riskitekijöiden perusteella. Kajoamatonta tutkimusmenetelmää voidaan harkita.

Sininen (Eritääin pieni ennakkotodennäköisyys matala <5%): muiden rintakivun tai hengenahdistuksen syiden selvittely on ensisijaista.

Lue lisää:  Käypähoito

 
Perinteiset riskitekijät Muita riskitekijöitä
 • Diabetes

 • Tupakointi
 • Sukurasite

  • 1. asteen sukulaisilla (< 55 v. miehillä tai < 65 v. naisilla) on todettu sepelvaltimotauti (esim. sydäninfarkti tai revaskularisaatio)

 • Hyperkolesterolemia
 • Hypertonia

 

Riskitekijäkasauma ≥ 3 riskitekijää

 • Muiden valtimoiden ateroskleroosi: aivovaltimotauti ja ASO-tauti

 • Munuaisten vajaatoiminta
 • Reumasairaudet ja muut tulehdukselliset tilat

 • Uniapnea

 • Vähäinen liikunta
 • Keskivartalolihavuus ja rasvamaksa

 • Stressi

 • Alhainen sosioekonominen asema

 • Miessukupuoli
 • Naisilla varhainen menopaussi

 

Lue lisää:  Käypähoito

Lue lisää:  Käypähoito

Sepelvaltimotaudin lääkehoito aloitetaan heti

ASA 100 mg x 1

Suuriannos statiini (rosuvastatiini ≥ 20mg tai atorvastatiini ≥ 40mg)

CCS ≥2: B-salpaaja tai Ca-kanavan salpaaja
CCS ≥ 3: Lisäksi pitkävaikutteinen nitraatti
Lyhytvaikutteinen nitro varalle

Lue lisää:  Käypähoito

 • Riskiammatit (lentäjä, ammattiautoilija ja veturinkuljettaja): tilapäinen ajokielto ja SVA tutkimukseen asti

 • Iäkkäillä/monisairailla potilailla voi kliinisen diagnoosin ja tehdä ennakkotodennäköisyyden ja tyypillisen oirekuvan perusteella sekä aloittaa lääkehoitokokeilu

 • Lääkityksen voi purkaa, jos sepelvaltimotaudin diagnoosi voidaan poissulkea myöhemmin

Sepelvaltimotaudin lääkehoito aloitetaan heti

ASA 100 mg x 1

Suuriannos statiini (rosuvastatiini ≥ 20mg tai atorvastatiini ≥ 40mg)

CCS ≥2: B-salpaaja tai Ca-kanavan salpaaja
CCS ≥ 3: Lisäksi pitkävaikutteinen nitraatti
Lyhytvaikutteinen nitro varalle