Diagnostinen algoritmi

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Kroonisesta sepelvaltimotautioireyhtymästä (entinen stabiili eli vakaaoireinen sepelvaltimotauti) on kyse, kun potilaalla on sepelvaltimotautiin sopiva, vakaa oire ja kuvantamistutkimuksella osoitettu merkittävä sepelvaltimoahtauma, joka aiheuttaa sydänlihaksen hapenpuutetta eli iskemiaa
 • Potilaalla ei yleensä ole statuslöydöksiä

(klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen)

Lue lisää: Krooninen sepelvaltimo-oireyhtymä (kaypahoito.fi)

Taulukko jatkuu oikealle ->

PTH      

Oireeton potilas - riskinarvio (Finriski)

Sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyyden arvio iän ja sukupuolen ja riskitekijöiden perusteella

Epästabiili
Oire (Sepelvaltimokohtaus) Triage

Sydämen vajaatoimintaan viittaavat oireet ja löydökset
ks. alueellinen hoitoketju

PTH  
PTH+ESH      

Muun rintakivun tai hengenahdistuksen tutkimukset

Sopiva jatkotutkimus valitaan potilaan oireen vaikeusasteen, iän, perussairauksien ja toiveen perusteella (lähetemalli)

Lääkehoidon aloitus

 • ASA 100mg x 1

 • Tehokas statiini

 • B-salpaaja

 • CCS 3-4: pitkävaik. nitraatti

 • Oirenitro

ESH  

Kajoamaton sepelvaltimotaudin selvittely

 • ≤ 65-v: sepelvaltimoiden CT

 • > 65-v perfuusiokuvaus

 • Rasituskoetta voidaan harkita, mikäli ennakkotodennäköisyys 30-70 %

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus

 • Erityisesti, jos CCS3-4 
 • Sepelvaltimotoimenpide todennäköinen