Verenpaineen hoito

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Sepelvaltimotautipotilaan RR-tavoite on <130/80 mmHg (ei kuitenkaan < 120/70)

 • Iäkkäillä (> 65 v.) on RR tavoite alle 130- 140/80 mm/Hg (diastolisen osalta ei <70)

 • Tärkein verenpainelääkeryhmä ovat ACE- estäjät tai angiotensiinireseptorisalpaajat, niissä pyritään suurimpaan siedettyyn annokseen

 • Beetasalpaajaa tarvitaan usein itse sepelvaltimotaudin hoidossa, myös eteisvärinän tai muiden rytmihäiriöiden hoidossa

 • Vähäsuolainen ruokavalio (<5 g/vrk)

 • Diureettia voidaan joutua käyttämään sydämen vajaatoiminnan vuoksi, sen annos vakaassa tilanteessa pyritään pitämään pienimpänä annoksena, jolla potilas pärjää

 • Vaikean sydämen vajaatoiminnan vuoksi voidaan joutua käyttämään spironolaktonia, joka on myös tehokas verenpainelääke

 • Jos verenpaineen osalta tarvitaan vielä tehostusta voidaan käyttää verisuoniselektiivistä ca-salpaajaa, harvemmin moksonidiinia tai pratsosiinia

Lue lisää: Käypä Hoito

 • ACE-estäjistä voi tulla kuivaa yskää, myös angioödeemaa

 • Munuaisfunktiota (Krea) ja elektrolyyttejä (K, Na) tulee määrittää ennen hoidon alkua sekä 2-4 viikon kuluttua jokaisesta annosnostosta

 • Krean nousu 2-kertaiseksi tai kaliumin nousu > 6 mmol/l edellyttävät lääkityksen tauotusta, kaliumin nousu > 5 mmol/l edellyttää tiuhaa seurantaa ja mahdollisesti lääkityksen vähennystä (konsultoi tarvittaessa erityisesti vajaatoimintapotilaasta Sydänpoliklinikkaa)

Systolinen sydämen vajaatoiminta (EF< 35 %) (ks. alueellinen hoitoketju)

 • Spironolaktoni 12.5-25mg/vrk
 • Harkitse valsartaani + sakubitriili, jos EF < 35 % ja NYHA2 ja ACE/ATR käytössä

ACE-estäjät

Angiotensiinireseptorin salpaajat

 • Enalapriili 10-20 mg x 1-2
 • Lisinopriili 20-40 mg x 1
 • Perindopriili 8-10 mg x 1
 • Ramipriili 5 mgx 2
 • Losartaani 100 mg x 1 (150mgx1)
 • Kandesartaani 32 mg x 1
 • Valsartaani 160 mg x 2 tai 320 mg x 1
 • Telmisartaani 80 mg x 1
 

Diureetit: hydroklortiatsidi 12.5-25 mgx1, furosemidi 20-40 mgx1

Spironolaktoni: 12.5-25 mgx1-2

Moksonidiini: 0.2-0.6 mgx1

Pratsosiini: 0.5-1 mgx2-3

B-salpaajat ja Ca-kanavan salpaajat (anti-iskeemiset verenpainelääkkeet)