Seuranta

Lue lisää: Käypä Hoito

Tavoitteena on hyvä sekundaaripreventio, joka parantaa ennustetta ja vähentää lääkityksen tarvetta ollen samalla kustannustehokasta

Riskitekijöiden hoitotavoitteet_huoneentaulu

Hoidon tavoitteet

 • Seurantakäynneillä tulee kiinnittää huomiota potilaan vointiin, arvioida lääkitystä ja pyrkiä suurentamaan lääkeannokset tavoitemääriinsä, havaita mahdollinen depressio ja arvioida suoritus-, työ- ja ajokyky
 • Koska sepelvaltimotaudin synty on monisyinen, vaaratekijöiden hoidon on oltava kokonaisvaltaista ja myös psykososiaalisiin tekijöihin on kiinnitettävä huomiota
 • Ohjauksen painopiste tulee siirtää sairaalavaiheen jälkeiseen aikaan. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen ja oikein ajoitettu ohjauksen tarve on tärkeää huomioida. Oikea-aikaisuus edistää kuntoutumisprosessia ja säästää terveydenhuollon kustannuksia.
 • Huomioidaan naisten ja miesten erilaiset ohjaustarpeet
 • Varmistetaan yksin elävien pysyminen ohjauksen piirissä

(klikkaa kuvia suurentaaksesi niitä)

Lue lisää: Käypä Hoito

Esitiedot

 • Potilaan ammatti ja sen fyysiset ja henkiset vaatimukset
 • Perhesuhteet ja asumistapa
 • Taloudellinen tilanne ja tarvittaessa sosiaalitukiasiat
 • Liitännäissairaudet ja niiden hoitotasapaino erityisesti DM, sydämen vajatoiminta, munuaisten vajaatoiminta ja uniapnea

Verenpaineen kotiseurantalomake

Potilaan ollessa sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolulla BuddyCare-sovelluksen hyödyntäminen ohjauksessa.

Nykytila

 • Tuntemukset, arjessa selviytyminen ja rasituksen sieto ennen ja jälkeen PCI/CABG toimenpiteiden
 • Oireet: onko ollut oireita rintakipua, hengenahdistusta, turvotusta
 • Psyykkinen hyvinvointi
 • Mitataan verenpaine, syke, paino, pituus, BMI (tarv. ohjaus alueravitsemusterapeutille) ja vyötärönympärys
 • Kirjataan kotona tehtyjen verenpainemittausten ja syketason mittausten
  keskiarvo (vakioidut kaksoismittaukset 4-7 päivän ajalta)
 • Tarkistetaan verikokeiden tulokset ja EKG
  • Huomio kiinnitetään erityisesti Hb- tasoon, LDL-arvoon verensokereihin (fP-gluk, HBA1c) ja munuaisten toimintaan (krea ja GFR)

Sairastuminen ja tehdyt toimenpiteet

 • Kerrataan sairastumisprosessi: sairaalaan joutuminen, tehdyn toimenpiteen kulku ja merkitys, mahdolliset komplikaatiot sekä toipumisvaihe osastolla

 

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Tarkistetaan lääkitys ja lääkehoidon toteutuminen
 • Dosetti/annosjakelu
 • Lääkehoidon tavoitteet ja niiden hoitovaikutukset
  • Motivoidaan säännölliseen käyttöön niiden ennustetta parantavan vaikutuksen takia
  • Erityisesti statiinien merkitys sepelvaltimotaudin etenemisen hidastamiselle (vähentää 20-30% uusia sydäntapahtumia ja kuuluu kaikille sepelvaltimotautiin sairastuneille kolesteroliarvoista riippumatta)
  • Verihiutale-estäjien tärkeys stenttitromboosien ja uusien sydäninfarktien estossa (ASA,Brilique, Plavix ja Efient): ei saa lopettaa ilman lääkärin lupaa
  • Beetasalpaaja (ellei vasta-aihetta)
  • ACE-estäjä tai ATR-salpaaja jos sydämen vajaatoimintaa, korkea verenpaine tai DM
  • Tarkista onko saanut pika-nitron tbl/suihke, ohjaa, kertaa sen käyttö ja vaikutus ja sekä hoitoon hakeutuminen
  • Tarkista lääkitys potilastietojärjestelmästä ja tarvittaessa tulosta potilaalle lääkityslista
 • Onko B-lausunto tehty sepelvaltimotaudin lääkkeistä ja lääkekustannusten selvitys tarvittaessa
 • Onko lääkkeistä tullut haittavaikutuksia
 

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Mitä on sepelvaltimotauti, PCI/CABG, sydäninfarkti
 • Oireet, ilmenemistavat ja ennuste
 • Riskitekijöiden merkitys
  • Sepelvaltimotaudin potilasohje: Tunnista ja hoida vaaratekijäsi

Kirjalliset ohjeet:

 • Sepelvaltimotautiopas Sydänliitto
 • Kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry)
 • Sosiaaliturvaesite
 

Lue lisää: Käypä Hoito

❑ Kartoita muutoshalukkuus elintavoissa

Sydänliiton ja Diabetesliiton kuvamateriaali

❑ Riskitekijän/-tekijöiden valinta, jota pyrkii kohentamaan

❑ Tupakoinnin ja nuuskankäytön lopettaminen

❑ Alkoholin käytön kartoitus

❑ Tarvittaessa painon pudottaminen, tavoite BMI alle 30

❑ Diabeteksen hyvä hoitotasapaino

❑ Liikuntatottumukset ja lajit

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Yleinen terveydenhoito, hampaiden hoito, rokotukset
 • Sukupuolielämä
  • Lääkkeiden sivuvaikutukset esim. b-salpaajat, tarvittaessa potenssilääkitysresepti lääkäriltä
 • Matkustaminen, rajoitukset, matkavakuutukset
 • Toimintaohjeet äkillisten tilanteiden varalle
  • Nitro-ohje
  • Kiireettömään hoitoon hakeutuminen
  • Milloin 112
 • Jatkokontrollit, milloin ja missä
  • Sydänkeskus, terveyskeskus, työterveyshuolto/yksityissektori
  • Ensimmäisen kontrollin jälkeen vuosittain
 • Vertaistuen ja KELAn, Sydänliiton kuntoutusmahdollisuuksien esittely
 • Sydänpäivät: potilasohje ja päivämäärät
 • Sydänkeskuksen tallennetut potilasluennot

Tulppa-ryhmäkuntoutus antaa tietoa, tukea ja voimavaroja  sairastumisen jälkeen ja kannustaa omahoitoon. Toteutetaan pienryhmissä terveysasemilla. Ryhmällä on 8-10 kokoontumista ja kaksi seurantatapaamista (6 ja 12 kk). Kannusta osallistumaan varsinkin jos omahoitoon sitoutumisessa on korjaamista tai sydänterveellisten elintapojen omaksuminen haastavaa.

Tulppa-esite potilaalle

Työohje Tulppa-ryhmään ohjautuminen