Sepelvaltimotautikohtauksen tunnistaminen ja Triage

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Sairaalan ulkopuolella viive oireen alkamisesta ST-nousuinfarktin hoitoon on sitä lyhyempi, mitä nopeammin ensihoito saadaan potilaan luo
 • Tämä viive (systeemiviive) on suoraan yhteydessä potilaan ennusteeseen
 • Terveysasemalta soitettava viipymättä 112, jos saapuneella potilaalla on voimakas, äkillinen rintakipu tai hengenahdistus tai potilas on hemodynaamisesti epävakaa
 • Hoidonrajaukset kirjataan riskitietoihin ja terveys- ja hoitosuunnitelmaan

Äkillistä rintakipua tai voimakasta hengenahdistusta puhelimessa valittava potilas ohjataan soittamaan 112

 

Jokaiselta rintakipuiselta tulee ottaa ja tulkita viiveettä 15-kytkentäinen (V8-V9) EKG 10 minuutin kuluessa potilaan ensikontaktista

 

Lue lisää: Käypä Hoito

Soitettava 112

 • Elottomuus
 • Äkillinen, voimakas rintakipu tai hengenahdistus
 • Sepelvaltimotautia sairastavalla rintakipu, joka ei ohitu nitraatilla tai levossa 10 minuutissa
 • Tajunnanmenetys, jonka syy ei ole tiedossa

Hakeuduttava itse päivystykseen (ei saa ajaa itse!)

 • Hengenahdistus tai rintakipu on pahentunut ja esiintyy vähäisessäkin rasituksessa, muttei levossa
 • Voimakas pahoinvointi, jonka syy ei ole tiedossa
 • Tajunnan hämärtyminen, jonka syy ei ole tiedossa

Kiireellinen vastaanotto

 • Hengenahdistuksen tai rintakivun paheneminen muutamien päivien tai viikkojen aikana; oiretta ei esiinny vähäisessä rasituksessa kuten sisällä liikkuessa

Kiireetön vastaanotto

 • Rasitusrintakipu tai -hengenahdistus kovemmassa rasituksessa, esimerkiksi reippaassa ylämäkikävelyssä tai urheiluharrastuksessa, mutta ei normaalissa arjessa

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Kivun VAS-asteikko on kirjattava sairauskertomukseen sekä hoitotyön kertomukseen
 • 15-kytkentäinen EKG on otettava 10 min kuluessa ja lääkärin on välittömästi tulkittava
 • EKG:ta on aina verrattava vanhoihin, ellei diagnoosi ole selvä

Taulukko jatkuu oikealle ->

Konsultoi STEMI kardiologi

 • Sydänperäiseksi sopiva, jatkuva (VAS≥4) rintakipu tai voimakas hengenahdistus.
 • Triageluokan voi laskea, kun STEMI, massiivikeuhkoembolia ja aortan dissekaatio on poissuljettu.

Sisätautipäivystäjälle

 • Sydänperäiseksi sopiva rintakipu tai hengenahdistus potilaalla, jolla riskitekijäkasauma. Tullessa VAS≤3 eikä STEMI-EKG (myös takasivuseinä STEMI poissuljettu)
 • Rintakipuinen/hengenahdistuspotilas, joka jonossa kardiologisiin tutkimuksiin tai hoitoihin.

KP-päivystäjälle

Lue lisää: Käypä Hoito

(klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen)

 • Oirekuva voi olla tyypillinen tai epätyypillinen (etenkin vanhuksilla ja diabetesta, sydämen vajaatoimintaa, munuaisten vajaatoimintaa tai muistisairautta sairastavilla)
 • Potilas ei välttämättä kuvaa oiretta kipuna vaan esimerkiksi voimakkaana painon tunteena tai ahdistuksena
 • Äkkikuolema ja tajunnan menetys voivat myös olla ensioire
 • Oireiden lisääntyminen tihenevästi päivien-parin viikon sisällä (uusi rasitusrintakipuoireisto tai aiemmin stabiilin sepelvaltimotaudin oireiden paheneminen) viittaa epästabiiliin oireeseen ja vaatii kiireellistä tai päivystyksellistä lähetettä sairaalaan

 

Lue lisää: Käypä Hoito

Kliinisellä tutkimuksella arvioidaan potilaan hemodynaaminen tila

 • Hyperdynaaminen: takykardia ja kohonnut verenpaine erityisesti kivun aikana
 • Hypotensio: verenpaine voi olla myös matala ja syketaajuus pieni (jopa täydellinen eteiskammiokatkos) alaseinäinfarktin yhteydessä
 • Sydämen vajaatoiminta: potilaalla on todettavissa hengitysvajaus (hengitystiheys suurentunut, hengitys on vaivalloista, apuhengityslihakset käytössä, happisaturaatio voi olla pieni) ja keuhkoista voidaan kuulla kosteat rakkularahinat
 • Kardiogeeninen sokki: hengenahdistus, potilas voi olla levoton ja sekava, verenpaine on matala ja raajat viileät.

Lue lisää: Käypä Hoito / Uptodate

 • 15-kytkentäinen EKG on tärkein ensivaiheen tutkimus
 • Vertaa AINA vanhaan EKG:een
 • Normaali EKG ei poissulje sepelvaltimotautikohtausta
 • Ota epäselvässä tilanteessa 10 min kuluttua uusi EKG
 • STEMI-potilas on yleensä kivulias, hikinen tai yleistila on laskenut
 • NSTEMI ja UAP: EKG voi olla normaali tai lievästi poikkeava
  • Muutokset voivat vaihdella seurannassa: ST-laskut ja T-inversiot
 • ECHO tulee tehdä välittömästi, jos potilas on hemodynaamisesti epävakaa
  • Muussa tapauksessa ECHO voidaan tehdä seuraavana päivänä

Lue lisää: Käypä Hoito / UpToDate

 • Troponiini on spesifinen ja herkkä merkkiaine sydänlihasvauriolle
 • Troponiini-T viite-alue on 0-14 ng/l
 • Sepelvaltimotautikohtaukseen sopivan taudinkuvan yhteydessä todetaan kahdessa peräkkäisessä näytteessä troponiinipitoisuuden suureneminen tai pieneneminen ja vähintään toinen arvoista ylittää raja-arvon 14 ng/l
 • Merkkiainepitoisuus on suositeltavaa tutkia tulonäytteestä ja 1-3 tunnin kuluttua oireen alusta
  • Tunnin protokollalla kotiutus tapahtuu nopeammin ja yhtä turvallisesti kuin vanhalla kolmen tunnin ohjeella
  • Suurentuneita pitoisuuksia voidaan havaita vielä 2 viikon kuluttua infarktin jälkeen
 • Troponiini voi olla koholla useasta syystä (50 % päivystyksen potilaista syynä nousulle ei ole sepelvaltimokohtaus)

  • Sydämen vajaatoiminta
  • Munuaisten vajaatoiminta
  • Kardiomyopatiat
  • Takyarytmian jälkitila
  • Vaikea anemia
  • Shokki
  • Keuhkoembolia
  • Sepsis
  • Aivoinfarkti
  • SAV

Lue lisää: Käypä Hoito

Henkeä uhkaavat

Henkeä uhkaamattomat

Aortan dissektoituma

Sydänpussi- ja sydänlihastulehdus

Keuhkoembolia

Ilmarinta

Paineilmarinta (tensiopneumothorax)

Keuhko- tai keuhkopussitulehdus

Sydämen tamponaatio

Kostokondraalikipu

Ulkusperforaatio

Ruokatorvitulehdus

Ruokatorven repeämä

Ruokatorven kouristus

 

Ulkus

 

Toiminnalliset suolivaivat

 

Alkava vyöruusu

 

Hyperventilaatio-oireyhtymä

 

Masennus

Lue lisää: UpToDate

Oireita:

 • Hengenahdistus
 • Rinta/kylki/selkäkipu
 • Synkopee
 • Tykytys, rytmihäiriöt
 • Veriyskä
 • Jalan turvotus/kipu
 • Lämpö

Mahdollisia löydöksiä:

 • Astrup: pO2 norm tai ↓ pCO2↓
 • Tnt ↑ Fidd ↑ (proBNP↑)
 • MatalaRR
 • Viileä periferia
 • Pullottavat kaulalaskimot
 • EKG-muutokset S1Q3, takykardia, septaaliset t-inv.
 • ECHO, CT: oikean puolen kuormitus
 
 
 
 

Lue lisää: UpToDate

Oireita:

 • Akuutti, repivä rinta-/vatsakipu
 • Voi vaihtaa paikkaa
 • Säteilee selkään, nivusiin
 • Joskus kivuton tai menee kivuttomaksi
 • Synkopee
 • AVHoireet

Löydökset:

 • Epäsymmetriset/puuttuvat pulssit
 • Syst. verenpaine-ero raajoissa
 • Aorttavuoto
 • Perfuusiodefektioire (Aivot, sydän, munuaiset, suolisto, raajat)
 • Fidd ↑ (false luumenin tromboosi)
 • Matala RR
 • EKG: ST-muutokset