Liikunta ja fysioterapia

Lue lisää: Sydänliitto

 • Toimintakyvyn palautuminen/parantuminen

 • Itsenäisen selviytymisen säilyminen

 • Sepelvaltimotaudin etenemisen hidastaminen/pysähtyminen

 • Elämänlaadun ja hyvinvoinnin paraneminen sekä työikäisillä työkyvyn säilyminen

Linkkejä:

 • Lue lisää: Sydänliitto

  (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen)

  Tavoitteet:

  • potilas aktivoituu liikkeelle

  • potilas mieltää liikunnan osaksi sepelvaltimotaudin hoitoa

  • potilas saa tarvittavan tiedon turvallisen liikunnan toteuttamiseksi

  • potilas tietää mihin voi ottaa yhteyttä epäselvissä kysymyksissä ja voinnissa tapahtuvissa muutoksissa

   

Sairaalavaiheen liikunnan ohjaus

Lue lisää: Sydänliitto

Taulukko jatkuu oikealle ->

Sepelvaltimotaudin toteaminen

Ei välttämättä osastojaksoa

Elektiivinen pallolaajennus

Sairaalassa 0-1 vrk

1 ohjauskerta

Potilasohje, Työohje

Pallolaajennus sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä
(UAP, NSTEMI, STEMI)

Sairaalassa 1-7 vrk

1-3 ohjauskertaa

 • suorituskyvyn arviointi

 • liikuntaohjelma ensimmäisiksi viikoiksi

 • sihteeri varaa ajan jatko-ohjaukseen kliinisen kuormituskokeen jälkeen

 • Potilasohje, Työohje

Ohitusleikkaus

Sairaalassa 6-8 vrk

1-3 ohjauskertaa

 

Lue lisää: Sydänliitto

Tavoitteet:

 • toimintakyvyn palautuminen/parantuminen
 • mielialan kohottaminen
 • liikunnan mieltäminen osaksi sepelvaltimotaudin hoitoa

Lue lisää: Sydänliitto

Taulukko jatkuu oikealle ->

Elektiivinen pallolaajennus

Koti, PTH, Työterveyshuolto

1 ohjauskerta PTH:ssa

• suorituskykyarvio

• henkilökohtainen liikuntasuunnitelma

Työohje

Pallolaajennus sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä (UAP, NSTEMI, STEMI)

Koti, ESH/PTH, Työterveyshuolto

1 ohjauskerta ESH:ssa (työikäiset) (työohje tulossa)
1 ohjauskerta PTH:ssa
Työohje

Liikuntakelpoisuuden arviointi ja liikuntaan liittyvät riskit- Duodecim

Ohitusleikkaus

Koti, PTH, Työterveyshuolto

1 ohjauskerta
1-10 ryhmäohjauskertaa

Työohje, Tulppa

Lue lisää: Sydänliitto

1. Arkiaktiivisuus/hyötyliikunta

 • vähintään kohtuullisesti kuormittavaa aktiivisuutta, kuten
  • reipasta kävelyä, puutarhatöitä tai kotitöitä minimikestoltaan 30 min (mielellään 60 min) /kerta
 • mielellään päivittäin, vähintään 3-4 kertaa/viikko
 • Lue lisää

2. Kestävyysliikunta

 • mielellään päivittäin, vähintään 3-5 kertaa/viikko, 20-60 minuuttia kerrallaan
 • kohtuukuormitteista (koettu kuormittuneisuus [RPE] 10-16/20 )
 • Lue lisää

3. Lihasvoimaharjoittelu

 • 2-3 kertaa/viikossa, 8-10 suurimpia lihasryhmiä kuormittavaa liikettä
 • kohtuukuormitteista (koettu kuormittuneisuus [RPE] 10-16/20)
 • Lue lisää

Lue lisää: Sydänliitto

Tavoitteet:

❑ toimintakyky säilyy/paranee

❑ sepelvaltimotaudin eteneminen hidastuu

❑ tarvittaessa mahdollisuus osallistua ohjattuun liikunnalliseen kuntoutukseen

❑ säännöllinen, riittävän kuormittava ja turvallinen viikoittainen liikunta läpi elämän

❑ liikunnallisen elämäntavan tukena pth/työterveys, kunnan liikuntatoimi, sydänpiiri, sydänyhdistykset, kansalaisopisto, yksityiset liikuntapalvelujen tarjoajat ja kuntoutus (Kela, Sydänliitto)