Diabeteksen hoito

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Diabeteksen hoidossa sokerien osalta yleinen hoitotavoite on:

  • < 53 mmol/mol (= < 7 %)

 • Hypoglykemioita ei kuitenkaan saa tulla ja etenkin iäkkäiden, monisairaiden, hauraiden potilaiden hoidossa tavoite voi olla korkeampi:

  • < 64-75 mmol/mol = < 8-9 %

 • Tuoreella tyypin 2 diabetespotilaalla ensisijaislääke on SGLT2-estäjä lääkeryhmän ennustenäytön takia, jos potilaalla on sydänsairaus kuten sepelvaltimotauti tai sydämen vajaatoiminta

 • Toissijaisena vaihtoehtona metformiini, ellei vasta-aiheita (eGFR < 30ml/min, alkoholismi)

 • Seuraava suositeltava diabeteslääkitys on valtimotaudin ennusteeseen positiivisesti vaikuttava GLP-1-agonisti 

Lue lisää: ESC / Käypä Hoito

 • Ensisijainen lääke sepelvaltimotautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastavalla diabeetikolla

Taulukko jatkuu oikealle ->

Dapagliflotsiini:

10mg x 1

Empagliflotsiini:

aloitusannos 10 mg x 1, ylläpitoannos 25 mg x 1

Kanagliflotsiini:

aloitusannos 100 mg x 1, ylläpitoannos 300 mg x 1

Ertugliflotsiini:

aloitusannos 5 mg x 1, ylläpitoannos 15 mg x 1

 • Vähentävät sydänhaittatapahtumia; dapagliflotsiini ja empagliflotsiini vähentävät sydänkuoleman ja sairaalahoidon riskiä erityisesti sydämen vajaatoimintapotilailla
 • Lääkkeet ovat diureettisia ja ne myös laskevat verenpainetasoa

 • Lääkkeiden tavallisin haittavaikutus on genitaalien hiivainfektio

 • Vaarallisin haitta on harvinainen euglykeeminen ketoasidoosi, potilaita tulee tästä riskistä informoida ja akuutin sairauden yhteydessä tulee nämä lääkkeet tauottaa samoin kuin metformiinikin

 • GFR-tason alittaessa 45 ml/min glykeeminen teho heikkenee mutta muut hyödyt säilyvät

 • Harkiten voi käyttää ad GFR 30 ml/min munuaisten vajaatoimintapotilaillakin (tällä hetkellä off-label käyttö)

 
 

Lue lisää: Käypä Hoito

 • Toissijaislääke tuoreen valtimotautia sairastavan diabeetikon hoidossa, edellyttäen, että munuaisfunktio sen sallii (eGFR > 30)

 • Hoito aloitetaan 500 mg x 1-2/vrk GI-haittavaikutusten vähentämiseksi

 • Metformiinin tavoiteannos on 2000 mg/vrk

  • Jos eGFR > 60 ml/min: maksimiannos 3000 mg / vrk

  • Jos eGFR on 45-60 ml/min: maksimiannos on 2000 mg / vrk

  • Jos eGFR on 30-44 ml/min: maksimiannos on 1000 mg / vrk

 • Alkoholismi on metformiinin vasta-aihe

 • Sydämen vajaatoimintapotilailla voi käyttää, mutta SGLT-2 estäjä tai GLP-1- agonisti on suositeltavampi

 • Metformiini täytyy tauottaa akuutin sairauden kuten kuumetaudin, sepelvaltimokohtauksen tai oksentelun yhteydessä

  → Muistettava myös aloittaa uudelleen viimeistään kotiutumisvaiheessa

Lue lisää: Käypä Hoito

Taulukko jatkuu oikealle ->

GLP-1-agonistit:

Muut diabeteslääkkeet

Insuliinihoito

 • Liraglutidi, semaglutidi ja dulaglutidi vähentävät kardiovaskulaaritapahtuman riskiä valtimotautipotilaalla

 • Lääkkeet ovat pistettäviä lääkkeitä kerran päivässä tai kerran viikossa

 • Kallis lääkitys vaatii KELAlle B-lausunnon rajoitettua peruskorvattavuutta varten ja potilaan tulee täyttää seuraavat kriteerit:
  - BMI-arvon on oltava yli 30 ja diabeteksen hoitotasapainon pitää olla epätyydyttävä vähintään kahdella muulla eri ryhmän lääkkeellä

 • Osa potilaista saa merkittävän painon laskun hoidon myötä

 • Merkittävimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi ja oksentelu

 • Jos potilaan ei ole mahdollista saada korvattavuutta GLP1-agonistille, mutta diabeteksen hoito vaatisi tehostusta, voi ottaa käyttöön lisälääkitykseksi SGLT2-estäjän ja metformiinin jälkeen
 • DPP4-estäjän (gliptiini)
 • Perusinsuliinin (tai glitatsonin tai -glinidin, harvemmin sulfonyyliurea)
 • Tyypin 2 diabeteksessa vaikeutuneen hyperglykemian hallinnassa tai potilailla, joilla esiintyy viitteitä insuliinin puutteesta

 • Aloitus: ks. Käypä Hoito