Jatkohoito

 

Hoidon porrastus

Seuranta

Seurantaväli

Otettavat kokeet – kiinnitä huomio

Perusterveydenhuolto

Hoitajat:

Suurin osa potilaista (asiantuntija)hoitajalle, tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä, jos:

 • Ensikontrolli 1-3kk
 • Jatkokontrollitvuosittain
 • Jos riskitekijät eiväthallinnassa 3-6kk välein, kunnes tavoitteet saavutettu

Erikoissairaanhoito

 • Elektiivinen/ACS PCI jos työkykyarvio, EF<35% tai suuri uusintariski
  tai lisätoimenpidetarveharkinta​
 • CABG kaikki potilaat kerran
 • Tahdistin (Brady, ICD, CRT-D) jaapupumppupotilaat
 • < 65v. ja FH-tauti (endon pkl.)
 • PCI: 1-2kk
 • CABG: 2kk
 • Työikäiset ACS potilaat: sydänhoitajalle 1-2 vko (työviesti)
 • Jatkokontrollit yksilöllisesti 6kk-2v
 • Karsepel labpaketti + EKG
 • STEMI javajaatoimintapotilaillalisäksi proBNP
 • CABG potilailla lisäksi THX-rtg
 • Työkykyarvio: rasituskoe