ST-nousuinfarkti

Lue lisää: Käypä Hoito / Uptodate / ESC

 • ST-nousu V2-V3
  • ≥ 0.2 mV (miehet ≥ 40 v)
  • ≥ 0.25 mV (miehet < 40 v)
  • ≥ 0.15 mV (naiset)
  • TAI ≥ 1mm vähintään kahdessa muussa rinnakkaisessa kytkennässä* (J-pisteestä mitattuna)
 • ST-nousu ≥ 0.05 mV V7 – V9 (≥ 0.1 mV miehet < 40 v) → sivuseinä STEMI
 • ST-nousu ≥ 0.05 mV (≥ 0.1 mV miehet < 30 v) V4R → alaseinä/ RV STEMI

(klikkaa kuvia suurentaaksesi niitä)

Alasivuseinä ST-nousuinfarkti. Joskus ST-nousu näkyy vain sivuseinäkytkennöissä (V8-V9). Peilikuvamuutokset etuseinässä

 

Lue lisää: Käypä Hoito / Uptodate / ESC

 • QRS-kompleksin kanssa samansuuntainen (konkordantti) 1 mm:ä suurempi ST-nousu (kriteeri A)
 • QRS-kompleksin kanssa konkordantti 1 mm:ä suurempi ST-lasku kytkennöissä V1, V2 tai V3 (kriteeri B)
 • Missä tahansa kytkennässä vähintään 5 mm ST-nousu (kriteeri C)
(klikkaa kuvia suurentaaksesi niitä)

Lue lisää: Käypä Hoito / Uptodate / ESC

ST-nousuinfarktin ensisijainen hoito on välitön pallolaajennus (primaari-PCI) 

Toissijainen vaihtoehto on trombolyysihoito kohteessa ja kuljetus PCI-keskukseen, jos:

 • Oireiden alusta on <2 h ja viive diagnoosista pallolaajennushoitoon >2 h

Ota välittömästi 15-kanavainen EKG

 • Myös sivuseinäkytkennät V8-V9 ja V4R

Konsultoi välittömästi hoitolinjasta:

 • Virka-aikana 7.30-16.00: angiosalin puhelin 050 349 2274
 • Virka-ajan ulkopuolella: sisätautien etupäivystäjä p. 045 524 108 338, joka konsultoi STEMI- kardiologi (ks. Sydänkeskuksen työlista)
 • Sisätautien etupäivystäjä hälyttää angioryhmän virka-ajan ulkopuolella: soita angiosalin puh. 050 349 2274 (virka-ajan ulkopuolella pidetään CCUlla). Varanumerona soita CCUn hoitajien puhelin 050-5999364 ja 050-5999365
 • Jos kyseessä on elvyttäen tuotava potilas ja ECMO hoidon kandidaatti, siirrytään ECMO protokollaan, jossa viestintä tapahtuu VIRVE (PKKS CCU PÄIV-puheryhmässä (kutsutunnus ”PKKS ANGIO”). Nimeä ja sotua ei anneta Virven kautta henkilösuojan takia.

Siirtokuljetus ambulanssilla PKKSaan aloitetaan mahdollisimman nopeasti: soita 112 ja kerro kyseessä olevan ST-nousuinfarkti

 • Primaari-PCI/Pelaste-PCI potilas tuodaan suoraan angiosaliin. Päivystyksen henkilökunta opastaa tarvittaessa reitin
  • Ennakko tehdään 15 min ennen sairaalaan saapumista angiosaliin 
 • Onnistuneesti liuotettu potilas tuodaan virka-aikana CCUlle ja virka-ajan ulkopuolella päivystykseen
  • Ennakko tehdään 15 min ennen sairaalaan saapumista 

Ensihoidon alueellinen sepevaltimotautikohtaus protokolla 

Toisen hyvinvointialueen STEMI-potilas

 • Ensihoitolääkäri / FH60 lääkäri (Finnhems) kysyy sisätautien etupäivystäjältä STEMI-kardiologin puhelinnumeron (ks. Sydänkeskuksen työlista) ja kommunikoi suoraan mahdollisesta angiotarpeesta STEMI-kardiologin kanssa
 • EKG tulee olla lähetetty EKG@siunsote.fi ennen konsultaatiota

Lue lisää: Käypä Hoito / Uptodate / ESC

Potilaan haastattelun ja tutkimisen aikana aloitettava hoito:

 • Vuodelepo
 • Tarvittaessa lisähappi (jos SpO2 < 90 %) ad CPAP/NIV (jos pöhössä)
 • Dinit-suihke x 2, mikäli syst. verenpaine >100 mmHg
 • Avaa suoniyhteys vasempaan käteen
 • Kivunhoitoon Oxanest, aloitusannos 3-5 mg i.v.

Selvitä potilaalta

 • Oireiden alkamisaika (kellonaika)
 • Kivunluonne
 • Perussairaudet
 • Kotilääkitys (etenkin antikoagulaatiohoito)
 

Keskussairaalan kanssa sovittu antitromboottinen lääkitys PrimaariPCI, Trombolyysi

 

Lue lisää: Käypä Hoito / Uptodate / ESC

 • Primaari-PCI/Pelaste-PCI potilas tuodaan suoraan angiosaliin. Päivystyksen henkilökunta opastaa reitin
  • Ennakko tehdään 15 min ennen sairaalaan saapumista angiosaliin

Annettava adjuvanttilääkitys (varmista kardiologilta konsultaation yhteydessä):

LÄÄKE

EI AK-HOITOA

AK-HOITO (Marevan®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®)

ASA p.o. tai i.v.
jos ei varmaa allergiaa

250-500 mg

250 mg

*Tikagrelori (Brilique®) lataus p.o.

180 mg

180 mg

*#Prasugreeli (Efient®)

60 mg

EI

Enoksapariini (Klexane®) bolusi.v.

0,5mg/kgi.v.

EI

*korvattavuutta varten reseptimerkintä

”sepelvaltimotauti-kohtaus + pvm”

# prasugreeli on kontraindisoitu, jos aiemmin TIA/stroke

Angiografian/PCI:n yhteydessä:
 • Klexane 0.5mg/kg / hepariini 100 yks/kg i.v. AK-hoidetuille potilaille
 • Harkitse i.v. kangreloria (Kengrexal®) ellei potilas ole saanut ADP-reseptorin salpaajaa (esim. elvytetty/oksentanut
 
 

Lue lisää: Käypä Hoito / Uptodate / ESC

LÄÄKE

≤ 75-vuotias

>75-vuotias

AK-hoito
(Marevan®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®)

ASA p.o. tai i.v. jos ei varmaa allergiaa

250-500 mg

250 mg

LÄHTÖKOHTAISESTI EI TROMBOLYYSIÄ – KULJETUS

Klopidogreeli (Plavix®) lataus

300 mg

75 mg

SUORAAN PALLOLAAJENNUKSEEN

Enoksapariini (Klexane®) i.v.

30 mg

Ei

Ei

Trombolyytti

Ohjeen mukaan

50% norm. annoksesta

Ei trombolyysiä

Enoksapariini (Klexane®) s.c. 15 min trombolyysistä

1 mg/kg x 2/vrk

0,75 mg/kg x 2/vrk

Ei

 • Harkitaan, jos matkaa keskussairaalaan > 100km tai jos potilaan hemodynamiikka on huono / elvytys
 • Aloitettavat lääkehoidot eivät saa viivästyttää kuljetuksen alkua ja ne (myös trombolyysi) voidaan antaa myös kuljetuksen aikana

Jatkohoito

 • 60 min kuluttua trombolyysin alkamisesta lähetetään PCI-keskukseen EKG ja tarvittaessa järjestetään pelaste-PCI
 • Pelaste-PCI potilas tuodaan suoraan angiosaliin. Päivystyksen henkilökunta opastaa tarvittaessa reitin
  • Ennakko tehdään 15 min ennen sairaalaan saapumista angiosaliin
 • Onnistuneesti liuotettu potilas tuodaan virka-aikana CCUlle ja virka-ajan ulkopuolella päivystykseen
  • Ennakko tehdään 15 min ennen sairaalaan saapumista
  • Angiografia tehdään 2-24h kuluessa trombolyysista, käytännössä seuraavana päivänä