Sepelvaltimotautikohtaus

Lue lisää: Uptodate

 • Akuutin sydänlihasiskemian tai infarktin aiheuttamaa oireistoa kutsutaan sepelvaltimotautikohtaukseksi
 • Sydäninfarktissa iskemia riittää aiheuttamaan sydänlihasvaurion, joka havaitaan sydänmerkkiainepitoisuuden nousuna tunteja oireiston alkamisen jälkeen

Lue lisää: Uptodate

 • Syynä on usein ateroskleroottisen kovettuman repeämä sepelvaltimossa
 • Ilman plakkiruptuuraa iskemiaa provosoivat tekijät vaikuttavat sydänlihaksen hapen tarjontaan tai tarpeeseen
 

 

Taky- ja bradykardiat

Koronaarispasmi

Hypotensio

Anemia

Hengitysvajaus

Muu vaikea sairaus kuten sepsis

 
 

Lue lisää: Uptodate

Sepelvaltimotautikohtaus jaetaan kolmeen kokonaisuuteen.

 1. ST-nousuinfarkti (STEMI): EKG:ssa ST-nousu
 2. Sydäninfarkti ilman ST-nousuja (NSTEMI): TNT+
 3. Epästabiili angina pectoris (UAP) : TNT-

ST-nousuinfarktin hoito eroaa olennaisesti muiden sepelvaltimotautikohtaustyyppien hoidosta

→ Hoito on välitön pallolaajennus eli primaari-PCI

 

Sepelvaltimokohtausta sairastava potilas toimitetaan keskussairaalaan (ks. triage) poisluettuna vahvasti toimintakyvyltään alentuneet potilaat, jotka voidaan hoitaa hoitolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla

Keinot

 

 

 

 

 

Lääkehoito ja toimenpiteet

 

 

 

 

 

Tukihoidot

Ensihoito

ESH

Jatkohoito Seuranta Potilasohjaus Kuntoutus (PTH/ESH)

 • Anti-iskeeminen
 • Antitromboottinen
  • Antiaggregaatio
  • Antikoagulaatio
 • Kivun hoito
 • Sydämen vajaatoiminnan hoito
 • Rytmihäiriöiden hoito
 • Ennusteeseen vaikuttava lääkitys
 • Revaskularisaatio
  • Pallolaajennushoito (PCI)
  • Ohitusleikkaus (CABG)
 • Ateroskleroosin hidastaminen/ sekundaaripreventio
  • Lääkehoidon optimointi
  • Tupakoimattomuus
  • Elämäntapaohjaus
 • Lisähappi
 • Nesteytys
 • Tilapäinen tahdistus/defibrillaatio
 • Sairaalavaiheen kuntoutus
 • Tarv. psykiatrinen sairaanhoito
 • Tarv. sosiaalityöntekijä
 • Kuntoutus