Pitkäaikainen verihiutaleiden kaksoisestohoito tai antikoagulaatiohoito

Lue lisää: ESC 2019

(klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen)

 

Lue lisää: UpToDate

Taulukko jatkuu oikealle ->

Tikagreroli 60mg x 2

Rivaroksabaani 2.5 mg x 2

Klopidogreeli 75 mg x 1

DAPT tutkimus (n=9961)

DAPT-laskuri (kuka hyötyy eniten?)

Sisäänottokriteerit

Sisäänottokriteerit

Sisäänottokriteerit

Sydäninfarkti 1-3v aiemmin ja ≥ yksi seuraavista:

 • ≥65 v

 • Lääkehoidettu DM

 • Toinen sydäninfarkti

 • Monisuoni MCC

 • Munuaisten vajaatoiminta

Sepelvaltimo – tai ASO-tauti ja ≥ yksi seuraavista:

 • ≥65 v

 • < 65v ja valtimokovettumatauti vähintään 2 eri verisuoniston osassa tai ≥ riskitekijää:
  - Tupakointi, DM, eGFR<60, HF, Isk. AVH > 1kk

Sepelvaltimotauti ja stenttaus (DES tai BMS)

Primaari päätetapahtuma

Primaari päätetapahtuma

Primaari päätetapahtuma

Kardiovaskulaarikuolleisuus, sydäninfarkti ja aivohalvaus

Kardiovaskulaarikuolleisuus, sydäninfarkti ja aivohalvaus

Kokonaiskuolleisuus, sydäninfarkti ja aivohalvaus

Tulos

Tulos

Tulos

 • Vähensi 16% primaaripäätetapahtumaa vrt. placebo 36kk seurannassa (NNT = 79, 7.8% vs. 9.0%)

 • Vuotoja 2.6% vs. 1.1 % (NNH = 67) - ei enempää fataaleja vuotoja

 • Ei vaikutusta kuolleisuuteen

 • Vähensi 24% primaaripäätetapahtumaa vrt. placebo 36kk seurannassa (NNT = 77, 4.1% vs. 5.4%)

 • Vuotoja 3.1% vs. 1.9% (NNH = 83) - ei enemmän fataaleja

 • Kokonaiskuolleisuus väheni 18% (NNT= 143, 4.1% v.s. 3.4%)

 • Ei vaikutusta sydäninfarkteihin

 • Vähensi 29% primaaripäätetapahtumaa vrt. placebo 18kk seurannassa (NNT = 63, 4.3% vs. 5.9%)

 • Vuotoja 2.5% vs. 1.6% (NNH = 111)

 • Kokonaiskuolleisuus väheni 2.0% vs 1.5% (NNT = 200)

 

 

Lue lisää: UpToDate

Taulukko jatkuu oikealle ->

Tikagreroli 60mg x 2

Rivaroksabaani 2.5 mg x 2

Klopidogreeli 75 mg x 1

Sydäninfarktin sairastaneille sepelvaltimotautipotilaille ASAn ohella, joiden sydäninfarktista on korkeintaan 2v ja joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski.

 • lääkehoitoa edellyttävä diabetes tai

 • useamman kuin yhden suonen sepelvaltimotauti tai

 • useampi kuin yksi sairastettu sydäninfarkti

  Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Stabiilia sepelvaltimotautia sairastaville potilaille ASAn kanssa, kun potilaalla on vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä

 • oireinen ääreisvaltimotauti

 • useita sairastettuja sydäninfarkteja

 • diabetes

 • NYHA I-II -luokan sydämen vajaatoiminta

 • Krooninen munuaisten vajaatoiminta (eGFR 15-59 ml/min

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Suuren riskin sepelvaltimotautipotilaille, joilla ei ole suurentunut vuotoriski

 • ≥ 2 sairastettua sydäninfarktia
 • Vaikea, diffuusi sepelvaltimotauti
 • ASO-tauti
 • Diabetes
 • PCI:llä hoidettu laskimosiirre
 • Epä optimaalinen tai monimutkainen stenttitekniikka

(esim. bifurkaatiot tai pitkät stentit)

3 v ajaksi enintään (KELA 287)

Erityiskorvattava (KELA 296)

Ei tarvita B-lausuntoa

Hoitava lääkäri
Aloita välittömästi 90 mg x 2 hoidon jälkeen

Kardiologian tai sisätautien erikoislääkäri tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä

Geneerinen lääke

Tee rivaroksabaanihoidosta ja korvattavuudesta paperikonsultaatio Sydänkeskukseen
Arvioi lääkityksen jatko vuosittain: hyöty vs. vuotoriski

 

Lue lisää: ESC 2019

Ei aloiteta, jos potilaalla on tai ollut

 • Normaali AK-hoito eteisvärinän/läppäproteesin takia

 • Aiempi spontaani merkittävä verenvuoto, eikä syytä ole saatu korjattua

 • Vuoto aiemman vastaavan antitromboottisen hoidon aikana

 • Korkea ikä > 75-80v (arvioidaan myös haurausaste)

 • Epäselvä tai raudanpuuteanemia

 • Trombosytopenia < 100

 • Vuodolle altistava maligniteetti (erityisesti kallon sisäinen, GI-kanava tai uroteliaalinen)

 • Vanhuuden haurausoireyhtymä (HRO)