Sepelvaltimotautipotilaan hoitoketjun esittely

Sepelvaltimopotilaan hoitoketju
- ohjeistus ammattilaiselle

Tavoite: Sepelvaltimotautipotilaan saumaton hoito ja ohjaaminen

  • Tämän hoitoketjun tavoitteena on yhtenäistää sepelvaltimotautipotilaan diagnostiikkaa ja hoitoa ja ammattilaisten työnjakoa Siun soten alueella.
  • Tavoitteena on vähentää sepelvaltimotaudista aiheutuvaa oireisuutta, työkyvyttömyyttä, sairaalahoitoa ja kuolleisuutta.
  • Hoitoketju on suunniteltu ammattilaisten käyttöön hoidon sujuvuuden tueksi, sairauden oikea-aikaiseen tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen sekä lähetekäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja potilaan jatkohoidon turvaamiseksi.
  • Hoitoketju perustuu suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen.
  • Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

PKKS Sydänkeskus vastaa hoitoketjusta. Materiaalin toteuttamista on tukenut Amgen.

Siirry hoitoketjuun >