Sepelvaltimotautipotilaan hoitoketjun esittely

Sepelvaltimopotilaan hoitoketju
- ohjeistus ammattilaiselle

Tavoite: Sepelvaltimotautipotilaan saumaton hoito ja ohjaaminen

  • Tämän hoitoketjun tavoitteena on yhtenäistää sepelvaltimotautipotilaan diagnostiikkaa ja hoitoa ja ammattilaisten työnjakoa Siun Soten alueella.
  • Tavoitteena on vähentää sepelvaltimotaudista aiheutuvaa oireisuutta, työkyvyttömyyttä, sairaalahoitoa ja kuolleisuutta.
  • Hoitoketju on suunniteltu ammattilaisten käyttöön hoidon sujuvuuden tueksi, sairauden oikea-aikaiseen tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen sekä lähetekäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja potilaan jatkohoidon turvaamiseksi.
  • Hoitoketju perustuu suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen.
  • Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

PKKS Sydänkeskus vastaa hoitoketjusta ja sen sisällöstä. Yhteystiedot: Kardiologian ylilääkäri Tuomas Rissanen, tuomas.rissanen@siunsote.fi ja puh. 013-3300 (vaihde). Materiaalin toteuttamista on tukenut Amgen.

Saavutettavuuslausunto: Hoitoketjut on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, eivätkä ne täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Siirry hoitoketjuun >