Elämän loppuvaiheen hoito

 

Ennakoiva hoitosuunnitelma

Lue lisää: Terveysportti / Käypähoito

 • Vaikean sepelvaltimotaudin ja siihen usein liittyvän sydämen vajaatoiminnan akuuttiin vaikeutumiseen tulee varautua elämän lopun lähestyessä
 • Potilaan hoitolinjaus tulee tehdä, keskustella ja kirjata kuolemaan johtavaa perussairautta hoitavan yksikön lääkärin (ensisijaisesti erikoislääkärin) toimesta.
 • Ennakoiva terveys- ja hoitosuunnitelma elämän loppuvaihetta varten sisältää hoidonrajauksia potilaan tahdon ja lääketieteellisen arvion mukaisesti (esim. DNR) ja hoitolupauksen (missä ja miten hoito toteutetaan).
 • Olennaista on tiedonanto potilaalle ja potilaan tahdon kuuleminen​.
 • Ei sulje pois mitään sellaista hoitoa tai toimenpidettä, josta potilas hyötyy ja johon potilas suostuu​.
 • Ellei potilas kykene terveydentilastaan johtuen ilmaisemaan mielipidettään, lääkäri tekee suunnitelman potilaan henkilökohtaisen edun mukaisesti kuultuaan potilaan laillista edustajaa tai omaista saadakseen tiedon potilaan mahdollisesta aiemmasta tahdosta
 • Ottaa selkeästi kantaa miten ja missä akuutteja pahenemisvaiheita hoidetaan
  • Esim. palliatiivinen NIV ja pleuradreneeraus, suonensisäinen diureettihoito, sairaalasiirrot jne.

Kirjaa mahdollinen DNR-päätös perusteluineen sairauskertomukseen ja tee merkintä potilaan riskitietoihin

 

Ennakoiva hoitosuunnitelma

Lue lisää: Terveysportti / Käypähoito

 • Elämän loppuvaiheen suunnitelma tulee olla tehtynä ennen varsinaista saattohoitoa
 • Saattohoito ajoittuu kuoleman välittömään läheisyyteen, mutta päätöstä ei tule liikaa pitkittää
 • Valmistaa tulevaan kuolemaan – lääkärin velvollisuus ottaa puheeksi
 • Alueellinen saattohoitoprotokolla ja lupapaikkajärjestely terveysasemalla
 • Selkeällä suunnitelmalla varmistetaan laadukas saattohoito myös tehostetun palveluasumisen yksiköissä
 • Hyvä suunnitelma sisältää kattavan oirelääkitysohjeen akuutteihin pahenemisvaiheisiin ja lääkeannostelijan aloitusohjeen (Mediatrin ”Muut asiakirjat”-kansiossa lomake)
 • Oireita tulee seurata aktiivisesti (esim. ESAS tai muistisairailla PAINAD-kyselyllä)
 • Hoitosuunnitelma hoidonrajauksineen kirjataan Mediatriin (Terveys- ja hoitosuunnitelma -lehti)
 • Z51.5 Palliatiivinen hoito tai saattohoito
 • Palliatiivista poliklinikkaa voi konsultoida matalalla kynnyksellä myös sydänsairaista

Kirjaa mahdollinen DNR-päätös perusteluineen sairauskertomukseen ja tee merkintä potilaan riskitietoihin

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *