Hoidon tavoitteet

1) Nivelten oireettomuus

2) Iho-oireiden hallinta

3) Työ- ja toimintakyvyn säilyminen

4) Hyvä elämänlaatu

5) Optimaalisen lääkehoidon hyödyntäminen

6) Potilaan sitouttaminen hoitoon

7) Nivelpsoriaasiin liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja hyvä hoito